Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα προφίλ χρήστη ενδέχεται να διαγραφούν μετά την επανεκκίνηση ενός υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista ή Windows Server 2008

Πληροφορίες για την έκδοση Beta
Αυτό το άρθρο ασχολείται με την έκδοση Beta ενός προϊόντος της Microsoft. Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου παρέχονται ως έχουν και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Δεν διατίθεται επίσημη υποστήριξη προϊόντος από τη Microsoft για αυτό το προϊόν Beta. Για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη υποστήριξης για μια έκδοση Beta, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται στα αρχεία του προϊόντος Beta ή στην τοποθεσία Web από την οποία κάνατε λήψη της συγκεκριμένης έκδοσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το γεγονός όπου τα προφίλ χρήστη ενδέχεται να διαγραφούν μετά την επανεκκίνηση ενός υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista ή Windows Server 2008. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει εξαιτίας της ρύθμισης μιας πολιτικής ομάδας (Group Policy), η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στα Windows Vista.
Περισσότερες πληροφορίες
Η πολιτική ομάδας (Group Policy) "Διαγραφή προφίλ χρηστών που είναι προγενέστερα από ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών κατά την επανεκκίνηση του συστήματος" (Delete user profiles older than a specified number of days on system restart) είναι μια νέα πολιτική ομάδας (Group Policy) στα Windows Vista. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους αυτής της πολιτικής ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, η πολιτική ομάδας (Group Policy) ενδέχεται να διαγράψει τα προφίλ χρηστών.

Για να προβάλετε τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας (Group Policy) "Διαγραφή προφίλ χρηστών που είναι προγενέστερα από ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών κατά την επανεκκίνηση του συστήματος" (Delete user profiles older than a specified number of days on system restart) στα Windows Vista, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή τοπικής πολιτικής ομάδας (Local Group Policy Editor), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε gpedit.msc στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή gpedit της λίστας Προγράμματα (Programs).

     Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
  2. Στην ενότητα Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), κατόπιν το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates), στη συνέχεια το στοιχείο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Προφίλ χρηστών (User Profiles).
  3. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαγραφή προφίλ χρηστών που είναι προγενέστερα από ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών κατά την επανεκκίνηση του συστήματος (Delete user profiles older than a specified number of days on system restart).
Σημείωση Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική ομάδας (Group Policy) σε ένα κοντέινερ τομέα ή σε μια οργανική μονάδα, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Active Directory Domain Services (AD DS).

Μετά την ενεργοποίηση αυτής της πολιτικής ομάδας (Group Policy), η πολιτική ομάδας (Group Policy) ενεργοποιεί την υπηρεσία "Προφίλ χρηστών" (User Profiles). Όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, συνδέεστε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που είναι μέλος της ομάδας administrators, η υπηρεσία "Προφίλ χρηστών" (User Profiles) διαγράφει τα προφίλ χρήστη που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα σε έναν καθορισμένο αριθμό ημερών.

Σημείωση Μία ημέρα θεωρείται ότι είναι το διάστημα των 24 ωρών μετά την τελευταία πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο προφίλ χρήστη.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την πολιτική ομάδας (Group Policy) ή δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, η υπηρεσία "Προφίλ χρηστών" (User Profiles) δεν διαγράφει κανένα προφίλ χρήστη κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940017 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/09/2008 10:10:28 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

  • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB940017
Σχόλια