Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα πιο κοινά ζητήματα εγκατάστασης των υπηρεσιών Windows Live

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες υπηρεσίες Windows Live, η εγκατάσταση δεν ξεκινά ή το πρόγραμμα εγκατάστασης σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") και δεν ολοκληρώνει την εγκατάσταση. Εμφανίζεται μήνυμα λάθους που αναφέρει ότι η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό το μήνυμα γενικά αναγράφει έναν αριθμό κωδικού σφάλματος.
Αιτία
Όταν μια εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία, συνήθως οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:
 • Το σύστημα δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υπηρεσία Windows Live.
 • Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την επιλεγμένη υπηρεσία Windows Live ενώ είστε συνδεδεμένοι στον υπολογιστή ως χρήστης που δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή.
 • Έχετε εγκατεστημένη μια προηγούμενη έκδοση της υπηρεσίας Windows Live.
 • Ένα αρχείο που πρέπει να αντικατασταθεί χρησιμοποιείται από άλλο πρόγραμμα.
 • Μια άλλη εφαρμογή λογισμικού εμπόδισε την εγκατάσταση της υπηρεσίας Windows Live.
 • Τα αρχεία εγκατάστασής σας δεν διαθέτουν απαιτούμενα στοιχεία.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αυτό το άρθρο περιέχει βήματα για την επιβεβαίωση και τη διόρθωση αυτών των προβληματικών συνθηκών. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα με τη σειρά που εμφανίζονται. Για να ελέγξετε για τις πιο κοινές αιτίες ζητημάτων εγκατάστασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επιβεβαιώστε ότι το σύστημά σας πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για την υπηρεσία Windows Live που θέλετε να εγκαταστήσετε.
  • Για να προβάλετε τις απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web:
  • Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να εγκαταστήσετε.
  • Κάντε κλικ στη σύνδεση Απαιτήσεις συστήματος (System Requirements).
  • Επιβεβαιώστε ότι το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις.
   Σημείωση Εάν το σύστημά σας δεν πληροί τις απαιτήσεις, δεν θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία μέχρι να αναβαθμίσετε το σύστημα.
  Για παράδειγμα, για να επιβεβαιώστε ότι το σύστημά σας έχει επαρκή χώρο στο δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Για Windows Vista:
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε Εξερεύνηση των Windows (windows explorer) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   • Κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου C στο παράθυρο περιήγησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
   • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας έχει τουλάχιστον τον ελάχιστο χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση, διαθέσιμο στη μονάδα δίσκου C.
  • Για τα Windows XP:
   • Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
   • Στο παράθυρο Μενού " Έναρξη" (Start Menu), κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου C στο παράθυρο περιήγησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
   • Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει τουλάχιστον τον ελάχιστο χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση, διαθέσιμο στη μονάδα δίσκου C.
 2. Επιβεβαιώστε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
  • Για τα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε Εξερεύνηση των Windows (windows explorer) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   Για τα Windows XP, κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
  • Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows Vista, κάντε κύλιση στο φάκελο "Υπολογιστής" (Computer) στο παράθυρο περιήγησης.

   Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows XP, κάντε κύλιση στο φάκελο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
  • Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο "Υπολογιστής" (Computer) ή στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) και κατόπιν επιλέξτε την εντολή Διαχείριση (Manage).

   Δικαίωμα Για όσους χρησιμοποιούν τα Windows Vista, αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
  • Στο παράθυρο περιήγησης του πίνακα "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management), αναπτύξτε το φάκελο "Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups" (Local Users and Groups) και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Groups.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Administrators και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Επιβεβαιώστε ότι το όνομα χρήστη σας περιλαμβάνεται στη λίστα μελών.
   • Εάν το όνομά σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κλείστε όλα τα προγράμματα, αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κατόπιν αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή. Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή και κατόπιν μεταβείτε στο βήμα 4.
   • Εάν το όνομα χρήστη σας περιλαμβάνεται στη λίστα, μεταβείτε στο βήμα 3.
 3. Επιβεβαιώστε ότι δεν έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας παλιότερη έκδοση της υπηρεσίας Windows Live. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Για Windows Vista:
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε προγράμματα και δυνατότητες (programs and features) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   • Στη λίστα προγραμμάτων, επιλέξτε το όνομα της υπηρεσίας Windows Live και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
   • Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργήσετε το πρόγραμμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes). Δικαίωμα						 Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
  • Για τα Windows XP:
   • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε control appwiz.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
   • Στο παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στο όνομα της υπηρεσίας Windows Live και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
   • Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργήσετε το πρόγραμμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 4. Καταργήστε όλες τις προηγούμενες εγκατάστασης της υπηρεσίας Windows Live. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Επιβεβαιώστε ότι έχετε συνδεθεί ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα προγράμματα είναι κλειστά, πριν να συνεχίσετε:
   • Microsoft Outlook
   • Windows Live Messenger
   • Windows Live Mail
   • Windows Live Writer
  • Ανοίξτε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης.
  • Εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση URL στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης:
  • Στο παράθυρο "Λήψη αρχείου" (Download File) που ανοίγει, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open), για να ανοίξετε το συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
   ΣημείωσηΔικαίωμα Για όσους χρησιμοποιούν τα Windows Vista, αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
  • Επιλέξτε το αρχείο WL-Beta-Remove.zip, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
  • Επικολλήστε το αρχείο που αντιγράψατε στην επιφάνεια εργασίας σας.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο WL-Beta-Remove.cmd στην επιφάνεια εργασία σας.
   • Εάν το λειτουργικό σας σύστημα είναι τα Windows XP, επιλέξτε την εντολή Άνοιγμα (Open).
   • Εάν το λειτουργικό σας σύστημα είναι τα Windows Vista, επιλέξτε την εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής (Run as administrator).
  • Εάν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, επιλέξτε το στοιχείο Εκτέλεση (Run).
   ΣημείωσηΔικαίωμα Για όσους χρησιμοποιούν τα Windows Vista, αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
   Ένα παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt) θα εμφανιστεί ενώ εκτελείται το πρόγραμμα και θα κλείσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
  • Εάν θέλετε να καταργήσετε το αρχείο WL-Beta-Remove, σύρετε το αρχείο στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin).
  • Ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας, για να προετοιμάσετε την επανεγκατάσταση της υπηρεσίας Windows Live.
 5. Επανεγκαταστήστε την υπηρεσία Windows Live.
  • Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία λήψης υπηρεσιών Windows Live στο Web:
  • Κάντε κλικ στη σύνδεση για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία Windows Live που επιθυμείτε.
   Σημείωση Τα αρχεία προγράμματος εγκατάστασης για τις υπηρεσίες Windows Live είναι μεγάλα. Η διαδικασία εγκατάστασης συνήθως διαρκεί 5 με 15 λεπτά ανά χρονικό διάστημα. Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης Internet και τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το παράθυρο εγκατάστασης εξαφανίζεται περιστασιακά. Αυτή η συμπεριφορά είναι συνήθης. Η διαδικασία εγκατάστασης εξακολουθεί να εκτελείται στο παρασκήνιο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940065 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/23/2008 08:11:39 - Αναθεώρηση: 1.3

Windows Live Messenger, Windows Live Mail, Windows Live Writer Beta

 • kbtshoot kbwinliveportal kbpubtypekc KB940065
Σχόλια
> y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>body>body>