Περιγραφή του Office Compatibility Pack Service Pack 1

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Microsoft Office Compatibility Pack. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Office Compatibility Pack Service Pack 1 (SP1) περιέχει σημαντικές βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Office Compatibility Pack SP1 κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το Office Compatibility Pack SP1 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από το Service Pack

Διατίθεται ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel, το οποίο περιέχει μια λίστα ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στο Compatibility Pack και επιδιορθώνονται από το Office Compatibility Pack SP1. Το βιβλίο εργασίας έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα. Το βιβλίο εργασίας δεν θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το Service Pack

Το Office Compatibility Pack SP1 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων.
936960 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Microsoft Office 2007: 14 Αυγούστου 2007
936514 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το 2007 Office system και το πακέτο συμβατότητας για το 2007 Office system: 10 Ιουλίου 2007
933688 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Office 2007: 8 Μαΐου 2007
934062 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το σύστημα του Office 2007: 8 Μαΐου 2007

Ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν παλαιότερα και περιέχονται σε αυτό το Service Pack

934391 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18.05.07 (US)
934390 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18.05.07 (US)
934395 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για προγράμματα του Office 2007: 18.05.07 (US)
934393 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το σύστημα του Office 2007: 08.05.07 (US)

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης του Service Pack

Το Office Compatibility Pack SP1 είναι διαθέσιμο στο "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Download Center), μαζί με οδηγίες εγκατάστασης και στρατηγικές ανάπτυξης. Για τη λήψη αυτού του Service Pack από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να καταργήσετε το Office Compatibility Pack SP1. Για να καταργήσετε το Office Compatibility Pack SP1 από τον υπολογιστή, πρέπει να καταργήσετε το Office Compatibility Pack χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στο Windows XP Service Pack 2 ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) στα Windows Vista.

Σημείωση Εάν αργότερα αποφασίσετε να εγκαταστήσετε ξανά το Office Compatibility Pack SP1, εγκαταστήστε πρώτα το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για μορφές αρχείων Word, Excel και PowerPoint 2007 και έπειτα εγκαταστήστε το Office Compatibility Pack SP1. Αμφότερα τα πακέτα λήψης είναι διαθέσιμα στο Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
873125 Δεν μπορείτε να καταργήσετε Service Pack για προϊόντα του Office 2003

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης του Service Pack

Το Service Pack περιέχει τα αρχεία που παρατίθενται στη λίστα του ακόλουθου πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείου
Mso.dll12.0.6213.1000
msxml5.dll 5.20.1081.0
riched20.dll 12.0.6211.1000
msptls.dll 12.0.6211.1000
OGL.DLL 12.0.6211.1000
xlsrvintl.dll 12.0.6211.1000
OFFICE.ODF 12.0.6211.1000
moc.exe 12.0.6211.1000
OARTCONV.DLL 12.0.6214.1000
PPCNV.DLL 12.0.6211.1000
msoshext.dll 12.0.6212.1000
excelcnv.exe 12.0.6214.1000
PPCNVCOM.EXE 12.0.6211.1000
Wordcnv.dll 12.0.6212.1000
Wordconv.exe 12.0.6211.1000
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του προϊόντος του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
928116 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Office 2007 που είναι εγκατεστημένη

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp) που περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
O12Convsp1-en-us.msp
Off2007SP1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 940289 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 4.1

Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats

  • kbgetsp atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB940289
Σχόλια