Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 14ης Αυγούστου 2007

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) και το Enterprise Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2007 είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες τοποθεσίες στο Web. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 και Windows Vista
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921503 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-043)
    Το Windows Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Window XP, Windows Server 2003 και Windows Vista
  • Οικογένειες προγραμμάτων Microsoft Office 2002, Office XP, Office 2003 και Microsoft Office 2007
  • Το Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003 και Exchange 2007
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 και Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Το Microsoft SQL Server 2005
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921503 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-043)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 940965 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-044)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
 • Office Update
  • Οικογένειες προγραμμάτων Office 2000, Office 2002, Office XP, Office 2003 και Microsoft Office 2007
 • Mactopia
  • Office 2001 για Mac
  • Office X για Mac
  • Office 2004 για Mac
Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε όλες τις τοποθεσίες Web που αναφέρονται.

Περιβάλλοντα που εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1 ή το MBSA έκδοσης 2.0.1

Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) έκδοσης 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Εάν χρησιμοποιείτε τα MBSA έκδοσης 1.2.1 ή έκδοσης MBSA 2.0.1 για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το μέρος ODT του MBSA 1.2.1 περιορίζεται μόνο σε τοπικές σαρώσεις.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει τα Windows Vista ή εκδόσεις Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.

Σημείωση Το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζεται στα Windows Vista. Ωστόσο, το MBSA 2.0.1 υποστηρίζει απομακρυσμένες σαρώσεις σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Vista. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931943 Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) υποστηρίζει τα Windows Vista
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921503 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-043)
  Τα MBSA 1.2.1 και MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζουν κανένα τμήμα αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2007 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 940965 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-044)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 936782 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-047)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Windows Media Player 10 ή το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τον Windows Media Player 11. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2007 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 937986 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-049)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2007 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 938127 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-050)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει κανένα μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου 2007 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Σημείωση Το Software Update Services (SUS) Service Pack 1 δεν υποστηρίζεται πλέον και δεν θα λαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.

Εάν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 2.0 ή τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921503 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-043)
  Το WSUS δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 940965 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-044)
  Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή το SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 μαζί με το εργαλείο SUIT, τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο SUIT ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο ITMU για να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει τα Windows Vista ή εκδόσεις Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 921503 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-043)
  Το SMS SUIT υποστηρίζει το μέρος της ενημερωμένης έκδοσης που αφορά τη Visual Basic 6.0 όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ESUIT (Extended Security Update Inventory Tool). Το SMS ITMU δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τη Visual Basic 6.0.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 940965 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-044
  Το εργαλείο SMS ITMU δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Excel.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 936782 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-047)
  Το SMS SUIT υποστηρίζει το μέρος της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά τον Windows Media Player 11 όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ESUIT.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 937986 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-049)
  Το SMS SUIT υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση όταν χρησιμοποιείτε το ESUIT.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 938127 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-050)
  Το SMS SUIT υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση όταν χρησιμοποιείτε το ESUIT.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο ESUIT, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Ενημερωτικό δελτίο Στοιχείο Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection Tool MBSA 2.0.1 SUS WSUS 2.0 and WSUS 3.0 Εργαλείο Enterprise Scan Tool Εργαλείο SMS Security Update Inventory Tool Εργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
936227 MS07-042 MSXML Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες SUS Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
921503 MS07-043 OLE Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WU Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MU Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες SUS Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS Ναι Ναι με το ESUIT Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS
940965 MS07-044 Excel Ναι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MU Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το SMS
937143 MS07-045 Internet Explorer Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
938829 MS07-046 GDI Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
936782 MS07-047 Media Player Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα για τις υπηρεσίες SUS Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
938123 MS07-048 Windows Gadget Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Ναι
937986 MS07-049 # = Virtual server # Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
938127 MS07-050 VML Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
Σημείωση Το MBSA 1.2.1 και το SMS με το εργαλείο SUIT (Security Update Inventory Tool) δεν υποστηρίζουν τα προγράμματα Windows Internet Explorer 7, Windows Vista και οποιαδήποτε έκδοση των Windows που βασίζεται σε τεχνολογία x64 ή σε τεχνολογία Itanium.

Επανέκδοση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 935807 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-038) κυκλοφόρησε στις Αυγούστου 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο (στα αγγλικά): Οι πληροφορίες ανίχνευσης και ανάπτυξης που αναγράφονται στις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης του Ιουλίου 2007 δεν έχουν τροποποιηθεί, λόγω αυτής της επανακυκλοφορίας:

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1:: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 15 Αυγούστου 2007 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Είναι το εργαλείο EST (Enterprise Scan Tool) αθροιστικό για το SMS όπως είναι το ESUIT αθροιστικό για το SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο EST δεν είναι αθροιστικό. Το EST δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα MBSA 1.2.1 και MBSA 2.0.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη έκδοσης των ακόλουθων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Αυγούστου 2007, εκτός από τις περιπτώσεις που σημειώνονται.
Αριθμός Γνωσιακής Βάσης (KB) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
921503 MS07-043 OLE Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
940965 MS07-044 Excel Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
936782 MS07-047 Media Player Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
938123 MS07-048 Windows Gadget Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
937986 MS07-049 # = Virtual server # Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
938127 MS07-050 VML Ανατρέξτε στην ενότητα για το MBSA
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 είναι διαθέσιμο
Μπορεί να έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας που αναφέρεται στο σχετικό άρθρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να προσδιορίσετε με μη αυτόματο τρόπο αν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου EST σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA 1.2.1 για τον καθορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν τη χρήση του EST με το MBSA για προσδιορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυο.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
921503MS07-043OLE
936782MS07-047Media Player
937986MS07-049# = Virtual server #
938127MS07-050VML
Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι, ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2003 και το SMS 2.0 μαζί με το SUIT χρησιμοποιούν για ανίχνευση την τεχνολογία MBSA 1.2.1. Επομένως, οι SMS 2.0 και SMS 2003 μαζί με το SUIT έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο SUIT με το εργαλείο ESUIT απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του SUIT, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
Τόσο το SMS 2.0 όσο και το SMS 2003 με SUIT χρησιμοποιούν το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Εναλλακτικά, οι πελάτες των υπηρεσιών SMS 2003 μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Αναφορές
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 941394 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 10:02:56 - Αναθεώρηση: 2.2

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, , Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Office 2001 για Mac, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Enterprise 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity KB941394
Σχόλια