Ενημερωμένη έκδοση του Windows Sidebar Protection για τα Windows Vista

Περίληψη
Αυτό το άρθρο τεκμηριώνει την ενημερωμένη έκδοση του Windows Sidebar Protection, η οποία δημιουργήθηκε στο Windows Sidebar για Windows Vista. Η ενημερωμένη έκδοση δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στο Windows Sidebar να εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Δημιουργία μοναδικών αναγνωριστικών για όλα τα gadget που εκτελούνται στο Windows Sidebar
 • Λήψη μιας λίστας γνωστών ευάλωτων gadget από τη Microsoft, χρησιμοποιώντας το Windows Update
 • Διακοπή της λειτουργίας ενός gadget στο Windows Sidebar στην περίπτωση που το gadget έχει οριστεί να είναι ευάλωτο
 • Διακοπή της εγκατάστασης ενός gadget στην περίπτωση που το gadget έχει οριστεί να είναι ευάλωτο
Η λίστα γνωστών ευάλωτων gadget εκδίδεται από τη Microsoft στην ιστοσελίδα του Windows Update στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Sidebar Protection. Η ενημερωμένη έκδοση αποτρέπει την εγκατάσταση ή την εκτέλεση ευάλωτων gadget στην περίπτωση που τα gadget έχουν εγκατασταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
935791 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows Vista
Περισσότερες πληροφορίες

Εμπειρία χρήστη όταν εγκαθίσταται ένα gadget στο οποίο εφαρμόζεται η ενημερωμένη έκδοση του Windows Sidebar Protection

Παλαιότερα, όταν ένας χρήστης επιχειρούσε να εγκαταστήσει ένα gadget από το Web, ο χρήστης αυτός θα έβλεπε ένα από τα ακόλουθα παράθυρα διαλόγου, ανάλογα αν ο εκδότης του gadget ήταν αναγνωρισμένος:

 Σχήμα 1 Παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης της δυνατότητας
Σχήμα 1 Παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης της δυνατότητας "Πλευρικό πλαίσιο" (Sidebar) για gadget με άγνωστους εκδότες

 Σχήμα 2 Παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης της δυνατότητας
Σχήμα 2 Παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης της δυνατότητας "Πλευρικό πλαίσιο" (Sidebar) για gadget με γνωστούς εκδότες

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, όταν ένας χρήστης επιχειρήσει να εγκαταστήσει ένα ευάλωτο gadget από το Web και το gadget αποκλειστεί από το Windows Sidebar Protection, ο χρήστης θα δει επίσης το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου:

 Σχήμα 3 gadget που έχει αποκλειστεί
Σχήμα 3 gadget που έχει αποκλειστεί

Αυτό το παράθυρο διαλόγου ενημερώνει το χρήστη ότι το gadget έχει αποκλειστεί επειδή αποτελεί κίνδυνος για την ασφάλεια του υπολογιστή.

Η ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" του παραθύρου διαλόγου "Ασφάλεια πλευρικού πλαισίου" (Sidebar Security) των Windows

Η ενότητα Περισσότερες πληροφορίες (More information) του παραθύρου διαλόγου Ασφάλεια πλευρικού πλαισίου των Windows (Windows Sidebar Security) περιέχει τα ακόλουθα πεδία:
 • Περισσότερες πληροφορίες
  Παρέχει μια σύνδεση σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base - KB)
 • Υποστήριξη
  Παρέχει μια σύνδεση σε ένα άρθρο της Γνωσιακής βάσης (KB), το οποίο εντοπίζει τη θέση όπου μπορείτε να αποκτήσετε το ενημερωμένο (ασφαλές) gadget

Εμπειρία χρήστη όταν σε ένα gadget που εκτελείται εφαρμόζεται η ενημερωμένη έκδοση του Windows Sidebar Protection

Εάν το gadget εκτελείται, το Windows Sidebar Protection διακόπτει τη λειτουργία του. Επιπλέον, το Windows Sidebar Protection αποτρέπει την επανεκτέλεση του gadget. Όταν ένα gadget αποκλειστεί, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να ενημερώσει το χρήστη. Εάν το gadget δεν εκτελείται κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Windows Sidebar Protection, τότε αποκλείεται εκ νέου η εκτέλεσή του.

 Σχήμα 4 Παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται όταν αποκλειστεί ένα εκτελούμενο gadget
Σχήμα 4 Παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται όταν αποκλειστεί ένα εκτελούμενο gadget

Όταν ένα gadget αποκλειστεί στη διάρκεια της εγκαστάστασης ή της εκτέλεσής του, ο χρήστης ειδοποιείται ότι το gadget δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί στο ακόλουθο παράθυρο διαλόγου Συλλογή Gadget (Gadget Gallery):

 Σχήμα 5 Συλλογή Gadget που εμφανίζει το αποκλεισμένο gadget
Σχήμα 5 Συλλογή Gadget που εμφανίζει το αποκλεισμένο gadget
 • Το εικονίδιο του gadget στη "Συλλογή gadget" (Gadget Gallery) δεν είναι διαθέσιμο. Αυτό το μη διαθέσιμο (αχνό) εικονίδιο βρίσκεται στη θέση όπου υπήρχε πριν το εικονίδιο του gadget.
 • Εάν ο χρήστης τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού επάνω από το εικονίδιο του gadget, εμφανίζεται μια συμβουλή εργαλείων, η οποία περιγράφει ότι το gadget αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
 • Τα αχνά εικονίδια δεν δυνατό να συρθούν.
 • Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο εικονίδιο του gadget μία ή περισσότερες φορές, εμφανίζονται τα ακόλουθα συμβάντα:
  • Η ενότητα λεπτομερειών της "Συλλογής gadget" (Gadget Gallery) επεκτείνεται στην περίπτωση που έχει τώρα συμπτυχθεί.
  • Η ίδια συμβουλή εργαλείων εμφανίζεται καταφανώς στην περιοχή λεπτομερειών της "Συλλογής gadget" (Gadget Gallery). Η συμβουλή εργαλείων περιγράφει ότι το gadget αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.
  • Το όνομα του gadget και το εικονίδιο κινδύνου για την ασφάλεια των Windows Vista εμφανίζεται στη "Συλλογή gadget" (Gadget Gallery), όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του Windows Sidebar Protection, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
943411 Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft: Ενημερωμένη έκδοση για τη βελτίωση της προστασίας της Πλευρικής εργαλειοθήκης των Windows (Sidebar)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 941411 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 2.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

 • kbvistasp1fix kbinfo kbexpertiseinter kbhowto kbgraphxlink KB941411
Σχόλια