Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση των αλλαγών στην αναζήτηση επιφάνειας εργασίας των Windows Vista στο Windows Vista Service Pack 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:
 • Προσθέτει αλλαγές στην αναζήτηση επιφάνειας εργασίας
 • Δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης εφαρμογών αναζήτησης άλλων κατασκευαστών στα Windows
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ένα νέο πρωτόκολλο για κλήση της προεπιλεγμένης εφαρμογής αναζήτησης επιφάνειας εργασίας.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ενημερωμένες εκδόσεις για την πλατφόρμα και το περιβάλλον εργασίας χρήστη, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Περισσότερες πληροφορίες
Σημαντικό Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου ισχύουν μόνο για εγκαταστάσεις του Windows Vista SP1 ή αναβαθμίσεις σε Windows Vista SP1.

Ενημερωμένη έκδοση πλατφόρμας

Το πρωτόκολλο αναζήτησης προορίζεται να είναι το πρωτόκολλο κλήσης της προεπιλεγμένης εφαρμογής αναζήτησης επιφάνειας εργασίας. Η προεπιλεγμένη εφαρμογή μπορεί να είναι η "Εξερεύνηση αναζήτησης των Windows" (Windows Search Explorer) ή μια άλλη εφαρμογή άλλου κατασκευαστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο αναζήτησης και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου αναζήτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Εάν αναπτύσσετε μια εφαρμογή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ή να δομηθεί επάνω σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή αναζήτησης επιφάνειας εργασίας, δεν πρέπει να βασίζεστε μόνο στο πρωτόκολλο αναζήτησης. Επειδή το πρωτόκολλο αναζήτησης μπορεί να ανήκει σε πολλές εφαρμογές, δεν μπορείτε να εγγυηθείτε ότι εφαρμογή αναζήτησης επιφάνειας εργασίας προορισμού θα έχει την κυριότητα του πρωτοκόλλου αναζήτησης οποιαδήποτε στιγμή. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο αναζήτησης, το οποίο καθορίζεται από την εφαρμογή αναζήτησης επιφάνειας εργασίας προορισμού. Παρόμοια, οι εφαρμογές αναζήτησης επιφάνειας εργασίας που προορίζονται να αποτελέσουν πλατφόρμα για εφαρμογές άλλων κατασκευαστών πρέπει να υποστηρίζουν τόσο το πρωτόκολλο αναζήτησης όσο και ένα ιδιόκτητο πρωτόκολλο αναζήτησης.

Σημείωση Το πρωτόκολλο αναζήτησης δεν αντικαθιστά το ιδιόκτητο πρωτόκολλο "search-ms". Οι εφαρμογές εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το πρωτόκολλο "search-ms" για την εκκίνηση της λειτουργίας "Εξερεύνηση αναζήτησης των Windows" (Window Search Explorer) ή για την υποβολή ερωτημάτων στο ευρετήριο της αναζήτησης των Windows (Search).

Η προεπιλεγμένη εφαρμογή αναζήτησης επιφάνειας εργασίας για το πρωτόκολλο αναζήτησης ελέγχεται από τον πίνακα ελέγχου (Control Panel). Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να προβάλετε ή να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το πρωτόκολλο αναζήτησης.

Συσχέτιση του πρωτοκόλλου αναζήτησης με ένα πρόγραμμα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένα προγράμματα (Default Programs).
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Συσχετίστε έναν τύπο αρχείου ή ένα πρωτόκολλο με ένα πρόγραμμα (Associate a file type or protocol with a program).
 3. Επιλέξτε το πρωτόκολλο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προγράμματος (Change program).
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το χειρισμό του πρωτοκόλλου αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ορισμός του προεπιλεγμένου προγράμματος για το πρωτόκολλο αναζήτησης
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένα προγράμματα (Default Programs).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ορίστε τα δικά σας προεπιλεγμένα προγράμματα (Set your default programs).
 3. Επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή προεπιλογών για αυτό το πρόγραμμα (Choose defaults for this program).
 4. Επιλέξτε το πρωτόκολλο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Ενημερωμένες εκδόσεις περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Η Microsoft έχει ενημερώσει τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, τα οποία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
Στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας χρήστηΕνημερωμένη έκδοση
Πίνακας ελέγχου (Control Panel)Το παράθυρο διαλόγου Συσχετίστε έναν τύπο αρχείου ή ένα πρωτόκολλο με ένα πρόγραμμα (Associate a file type or protocol with a program παραθέτει το πρωτόκολλο αναζήτησης στην ενότητα Πρωτόκολλα (Protocols).
Πίνακας ελέγχου (Control Panel)Το παράθυρο διαλόγου Ορίστε τα δικά σας προεπιλεγμένα προγράμματα (Set your default programs) παραθέτει την "Εξερεύνηση αναζήτησης των Windows" (Window Search Explorer) ως ένα από τα προγράμματα που μπορείτε να επιλέξετε.
Πίνακας ελέγχου (Control Panel)Το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ευρετηρίου (Indexing Options) περιλαμβάνει το κουμπί Παύση (Pause). Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Παύση (Pause), η "Εξερεύνηση αναζήτησης των Windows" (Window Search Explorer) διακόπτει την καταχώρηση νέου περιεχομένου στο ευρετήριο για 15 λεπτά.
Μενού Έναρξη (Start)Η επιλογή Αναζήτηση (Search) στη δεξιά πλευρά του μενού Έναρξη (Start) καταργείται.
Μενού Έναρξη (Start)Η επιλογή Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων (See All Results) αλλάζει σε Αναζήτηση παντού (Search Everywhere).
Μενού Έναρξη (Start)Η επιλογή Αναζήτηση παντού (Search Everywhere) διαβιβάζει τα ορίσματα αναζήτησης, τα οποία καταχωρούνται στο πλαίσιο κειμένου, στην προεπιλεγμένη εφαρμογή αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη πρωτοκόλλου αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σύνταξη πρωτοκόλλου αναζήτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σημεία εισαγωγής για το πρωτόκολλο αναζήτησης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ορίζει επίσης πολλά από τα γενικά σημεία εισαγωγής αναζήτησης στα Windows Vista για να χρησιμοποιήσουν το νέο πρωτόκολλο αναζήτησης. Το νέο πρωτόκολλο αναζήτησης καλεί την προεπιλεγμένη εφαρμογή αναζήτησης επιφάνειας εργασίας. Αυτά τα σημεία εισαγωγής αναζήτησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Όταν πιέσετε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+το πλήκτρο F, ξεκινά η προεπιλεγμένη εφαρμογή για το πρωτόκολλο αναζήτησης.
 • Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, πιέσετε το πλήκτρο F3, η "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) ανοίγει την προεπιλεγμένη εφαρμογή για το πρωτόκολλο αναζήτησης.
 • Όταν πιέσετε CTRL+F στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), ξεκινά η προεπιλεγμένη εφαρμογή για το πρωτόκολλο αναζήτησης.
 • Στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), η επιλογή Αναζήτηση παντού (Search Everywhere) εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων μόλις ξεκινήσει η αναζήτηση. Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την επιλογή, ξεκινά η προεπιλεγμένη εφαρμογή για το πρωτόκολλο αναζήτησης.
 • Δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) σε όλα τα κοντέινερ.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 941946 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/15/2008 13:01:10 - Αναθεώρηση: 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbinfo kbhowto KB941946
Σχόλια