Ο Windows Installer 4.5 είναι διαθέσιμος

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Microsoft Windows Installer είναι ένα στοιχείο του λειτουργικού συστήματος των Windows. Ο Windows Installer παρέχει μια πρότυπη βάση για εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού. Οι κατασκευαστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν το πρόγραμμα εγκατάστασης των προϊόντων τους για χρήση του Windows Installer για να διευκολύνουν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την απεγκατάσταση του λογισμικού.

Το Windows Installer 4.5 κυκλοφορεί με τα Windows Vista Service Pack 2 (SP2) και τον Windows Server 2008 SP2.
Και το Windows Installer 4.5 κυκλοφορεί ως πρόγραμμα με δυνατότητα αναδιανομής για τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
Σημαντικό Το Windows Installer 5.0 κυκλοφορεί με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα. Συνεπώς, το Windows Installer 4.5 δεν ισχύει για αυτά τα λειτουργικά συστήματα.
Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα αναδιανομής για το Windows Installer 5.0.
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2 
Τρόπος λήψης του Windows Installer 4.5 με δυνατότητα αναδιανομής
Πριν κάνετε λήψη αυτού του προγράμματος με δυνατότητα αναδιανομής, πρέπει να προσδιορίσετε αν εκτελείτε έκδοση 32-bit ή 64-bit των Windows.

Αποτέλεσμα αυτόματου εντοπισμού έκδοσης

Αυτήν τη στιγμή, χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 32 bit.
Σημείωση Εάν το αποτέλεσμα του αυτόματου εντοπισμού δεν εμφανίζεται στην οθόνη σας, προβάλετε το αρχείο Τρόπος με τον οποίον μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32 bit ή 64 bit του λειτουργικού συστήματος των Windows.

Λήψη του Windows Installer 4.5 με δυνατότητα αναδιανομής

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

ΛήψηΛήψη του Windows Installer 4.5 τώρα.

Σημείωση Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα, για να βρείτε το αρχείο που θα επιλέξετε για το λειτουργικό σας σύστημα:

Λειτουργικό σύστημαΑρχεία για επιλογή από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Windows XP SP2
Windows XP SP3
Για 32-bit: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
Για 64-bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Για την πλατφόρμα IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Για 32-bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
Για 64-bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Για την πλατφόρμα IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
Για 32-bit: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
Για 64-bit: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
Για την πλατφόρμα IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu
Η εγκατάσταση του πακέτου Windows Installer 4.5 προϋποθέτει επανεκκίνηση για την επιτυχή ενημέρωση των απαιτούμενων δυαδικών αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, προβάλετε το άρθρο Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Βεβαίωση σάρωσης για ιούς
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς με τη χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 
Περισσότερες πληροφορίες

Νέες και βελτιωμένες δυνατότητες στο Windows Installer 4.5

Οι ακόλουθες νέες και βελτιωμένες δυνατότητες έχουν εφαρμοστεί στο Windows Installer 4.5.

Συναλλαγή πολλαπλών πακέτων

Σε μια συναλλαγή πολλαπλών πακέτων μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενιαία συναλλαγή για πολλά πακέτα. Σε μια συναλλαγή πολλαπλών πακέτων, χρησιμοποιείται ένα chainer για να περιλαμβάνει πακέτα στη συναλλαγή με δυναμικό τρόπο. Αν ένα ή περισσότερα πακέτα δεν εγκατασταθούν όπως αναμένεται, μπορείτε να επαναφέρετε την εγκατάσταση.

Ενσωματωμένος χειριστής UI

Μπορείτε να ενσωματώσετε έναν προσαρμοσμένο χειριστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI) στο πακέτο του Windows Installer. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται ευκολότερη η ενοποίηση ενός προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε έναν ενσωματωμένο χειριστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη από το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel). Εναλλακτικά, μπορείτε να ανακαλέσετε έναν ενσωματωμένο χειριστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής του Windows Installer.

Ενσωματωμένο chainer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο chainer για να προσθέσετε πακέτα σε μια συναλλαγή πολλαπλών πακέτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενσωματωμένο chainer για να ενεργοποιήσετε συμβάντα εγκατάστασης σε πολλά διαφορετικά πακέτα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε συμβάντα εγκατάστασης κατ' απαίτηση, συμβάντα επισκευών και συμβάντα απεγκατάστασης σε πολλά διαφορετικά πακέτα.

Ανοχή αντικατάστασης της ενημέρωσης

Με αυτήν τη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε αλλαγές στον πίνακα FeatureComponent κατά την αντικατάσταση.

Ανοχή ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα κοινόχρηστων στοιχείων κατά την απεγκατάσταση

Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ότι η πιο πρόσφατη έκδοση ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη σε όλα τα προϊόντα.

Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας στην απεγκατάσταση ενημέρωσης

Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε μια ενημέρωση να προσθέσει ή να αλλάξει μια προσαρμοσμένη ενέργεια έτσι ώστε η ενέργεια αυτή να καλείται όταν απεγκαθιστάται μια ενημέρωση.

Ζητήματα που είχαν προκύψει στον Windows Installer 4.5

Τα ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί σε προγενέστερες εκδόσεις του Windows Installer και αφορούν τον Windows Installer 4.5 είναι τα εξής:
 • Το δικαίωμα χρήστη SeBackupPrivilege λείπει από την υπηρεσία του Windows Installer. Λόγω αυτής της έλλειψης, παρεμποδίστηκε κάθε προσαρμοσμένη ενέργεια που χρειαζόταν το συγκεκριμένο δικαίωμα χρήστη.
 • Από κάποιες συγκρίσεις υπηρεσίας-ονόματος με διάκριση κεφαλαίων-πεζών στην ενέργεια InstallValidate προέκυψε ένα μη απαραίτητο μήνυμα "αρχεία σε χρήση" (files in use) στα Windows Vista.
 • Όταν απεγκαταστείτε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει προσθέσει ένα νέο στοιχείο, τότε απεγκαταστείτε και το στοιχείο. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν το στοιχείο είναι κοινό και για άλλα προϊόντα.
MSI 4.5, Installer features, What is new
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 942288 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/31/2016 08:11:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows Installer 4.5, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288
Σχόλια