Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους όταν εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση: "Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again."

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows XP και Windows Vista
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο:
Error 9002. Microsoft Visual Studio .NET 2003 Hotfix (KBxxxxxx) cannot be installed because you have one or more hotfixes installed. Remove them and try again.
Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να εμφανιστεί όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Το Microsoft .NET Framework 1.1 ή το .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 ή Visual Studio .NET 2002
Αιτία
Το θέμα αυτό μπορεί να οφείλεται στα παρακάτω ζητήματα:
 • Έχετε εφαρμόσει μια μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση για το προϊόν.

  Μια μη συγχωνευμένη επείγουσα επιδιόρθωση είναι μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση που δεν θα συμπεριληφθεί σε service pack ή έκδοση προϊόντος. Μια τέτοια επείγουσα επιδιόρθωση στόχο έχει την επίλυση συγκεκριμένου ζητήματος που αντιμετωπίζει ο πελάτης με το προϊόν. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι κατάλληλη για γενική χρήση.
 • Έχετε εφαρμόσει μια ενημερωμένη έκδοση που σκόπιμα σας εμποδίζει να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση.

  Ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις σκόπιμα εμποδίζουν άλλες ενημερωμένες εκδόσεις για τεχνικούς λόγους όπως εξαρτήσεις μεταξύ ενημερωμένων εκδόσεων.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Καταργήστε την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση που εμποδίζει την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση που προσπαθείτε να εφαρμόσετε.

Συνήθως, μπορείτε να καταργήσετε μια ενημερωμένη έκδοση ή μια επείγουσα επιδιόρθωση χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add Or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να προσδιορίσετε ποια επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση πρέπει να καταργήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το αρχείο καταγραφής του Windows Installer (.msi) για την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση που δεν μπορέσατε να εφαρμόσετε. Εάν δεν έχετε το αρχείο καταγραφής ή αν δεν μπορείτε να το εντοπίσετε, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να εφαρμόσετε ξανά την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση:
  όνομα_επείγουσας_επιδιόρθωσης_ή_ενημερωμένης_έκδοσης.exe /L:όνομα_αρχείου_καταγραφής.log
 2. Στο αρχείο καταγραφής που εντοπίσατε ή δημιουργήσατε στο βήμα 1, εντοπίστε τη γραμμή που περιέχει κείμενο που μοιάζει με το ακόλουθο:
  DDPatch:M937058.BlockingPatches=U822550;U832138;U8321381031;U842936;U883661;U8321381036
  Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις επείγουσες επιδιορθώσεις ή ενημερωμένες εκδόσεις που εμποδίζουν. Οι αριθμοί ξεκινούν είτε με U είτε με M.

  Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε καμία επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που εμποδίζει στο αρχείο καταγραφής, μεταβείτε στο βήμα 4.
 3. Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add Or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου για να καταργήσετε όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που εμφανίζονται στη λίστα που εντοπίσατε στο βήμα 2. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που προσπαθούσατε να εφαρμόσετε όταν αντιμετωπίσατε το ζήτημα.
 4. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε καμία ενημερωμένη έκδοση ή επείγουσα επιδιόρθωση που εμποδίζει στο αρχείο καταγραφής, προβάλετε τη λίστα στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add Or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου για να προσδιορίσετε ποια επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση πρέπει να καταργήσετε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ανοίξετε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου.
  • Εντοπίστε όλες τις αναφερόμενες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που αντιστοιχούν στο προϊόν που προσπαθείτε να ενημερώσετε.
  • Καταργήστε την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που εφαρμόσατε τελευταία. Εάν έχετε εφαρμόσει πολλαπλές επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις, και δεν γνωρίζετε ποια επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση εφαρμόσατε τελευταία, μπορείτε να ξεκινήσετε καταργώντας την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση με τον μεγαλύτερο αριθμό.
  • Αφού καταργήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση, προσπαθήστε να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που προσπαθούσατε να εφαρμόσετε όταν αντιμετωπίσατε αυτό το ζήτημα. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να καταργήσετε την επόμενη πιο πρόσφατη επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που προσπαθούσατε να εφαρμόσετε όταν αντιμετωπίσατε αυτό το ζήτημα.
  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τα δύο παραπάνω βήματα για διάφορες επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις πριν να μπορέσετε να εφαρμόσετε με επιτυχία την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που προσπαθούσατε να εφαρμόσετε όταν αντιμετωπίσατε αυτό το ζήτημα.

Μέθοδος 2

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Καταργήστε την καταχώρηση μητρώου που δηλώνει την παρουσία της επείγουσας επιδιόρθωσης ή ενημερωμένης έκδοσης που εμποδίζει. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα κλειδιά μητρώου για τα προϊόντα που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα".
Αριθμός Προϊόν Κλειδί μητρώου
1 Microsoft .NET Framework 1.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0
2 Microsoft .NET Framework 1.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.1
3 Microsoft Visual Studio .NET 2002
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.0
4 Microsoft Visual Studio .NET 2003
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1
Για να καταργήσετε την καταχώρηση μητρώου που δηλώνει την παρουσία της επείγουσας επιδιόρθωσης ή ενημερωμένης έκδοσης που εμποδίζει, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Βάση του προϊόντος για το οποίο προσπαθείτε να εφαρμόσετε επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση, προσδιορίστε το σχετιζόμενο κλειδί μητρώου από τον προαναφερόμενο πίνακα.
 3. Στον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor), εντοπίστε το κατάλληλο κλειδί μητρώου:
 4. Εντοπίστε την καταχώρηση μητρώου για την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που εμποδίζει. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της επείγουσας επιδιόρθωσης ή ενημερωμένης έκδοσης που εμποδίζει για την οποία πρέπει να καταργήσετε την καταχώρηση μητρώου, ανατρέξτε στο βήμα 1 και 2 στη Μέθοδο 1.
  • Παράδειγμα 1:
   Προσπαθείτε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση 937058 για το Microsoft Visual Studio .NET 2003. Ωστόσο, η ενημερωμένη έκδοση εμποδίζεται επειδή παλαιότερα εφαρμόσατε την ενημερωμένη έκδοση 842936. Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να εντοπίσετε ένα από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\M842936

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Visual Studio\7.1\U842936
  • Παράδειγμα 2:
   Προσπαθείτε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση 928367 για το Microsoft .NET Framework 1.0. Ωστόσο, η ενημερωμένη έκδοση εμποδίζεται επειδή παλαιότερα εφαρμόσατε την ενημερωμένη έκδοση 886906. Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να εντοπίσετε ένα από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\M886906

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\.NETFramework\1.0\U886906
 5. Όταν εντοπίσετε το κατάλληλο κλειδί μητρώου, κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη καταχώρηση μητρώου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete). Για παράδειγμα, κάντε δεξιό κλικ στο M842936.
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μη συγχωνευμένες επείγουσες επιδιορθώσεις που είχατε εφαρμόσει παλαιότερα, ή σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις που εμποδίζονται από παλαιότερα εφαρμοσμένες επείγουσες επιδιορθώσεις ή ενημερωμένες εκδόσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Support Services). Για μια πλήρη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων της Εξυπηρέτησης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Support Services), καθώς και για πληροφορίες που αφορούν το κόστος υποστήριξης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 942380 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 18:59:22 - Αναθεώρηση: 1.4

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbsecurity kbbug kbpubtypekc KB942380
Σχόλια
src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">ft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t="> var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" did=1&t=">