Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows Vista ή Windows 7 σε έναν υπολογιστή που έχει ληφθεί από OEM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:942962
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows Vista ή Windows 7 σε έναν υπολογιστή που έχει ληφθεί από έναν OEM, αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συμπτώματα.

Το σύμπτωμα 1

Λαμβάνετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

Μήνυμα λάθους 1
Κωδικός σφάλματος:Μη έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης τόμου

Για να ενεργοποιήσετε, χρειάζεται να αλλάξετε το κλειδί προϊόντος σας σε ένα έγκυρο κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK) ή κλειδί λιανικής.

Πρέπει να έχετε μια ειδική άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος Windows άδειας χρήσης τόμουτο λειτουργικό σύστημα> αναβάθμιση της άδειας χρήσης ή πλήρης άδεια χρήσης για τα Windowsτο λειτουργικό σύστημα> μέσω OEM ή από μια προέλευση λιανικής πώλησης.

ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆ ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΣΑΣ.
Μήνυμα λάθους 2
Κωδικός σφάλματος:0xC004F059

Περιγραφή: Η υπηρεσία παροχής αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι μια άδεια χρήσης στο BIOS του υπολογιστή δεν είναι έγκυρο.

Σύμπτωμα 2

Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Κωδικός σφάλματος: 0xc004f035
Η υπηρεσία παροχής αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι ο υπολογιστής δεν ήταν δυνατή η ενεργοποίηση με έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος άδειας χρήσης τόμου. Άδεια χρήσης τόμου συστήματα χρειάζονται αναβάθμιση από ένα αναγνωρισμένο λειτουργικό σύστημα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο κλειδιού.
Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Χρήση της υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS) για την ενεργοποίηση.
  • Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί έναν πίνακα ACPI_SLIC του προγράμματος BIOS του υπολογιστή.
Σημείωση Ένας πίνακας ACPI_SLIC χρησιμοποιείται από ένα Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)-συμβατό BIOS πρόγραμμα για την αποθήκευση πληροφοριών περιγραφή αδειών χρήσης λογισμικού.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται αν ο διακομιστής KMS εντοπίσει ένα έγκυρο δείκτη των Windows στον πίνακα ACPI_SLIC στο πρόγραμμα BIOS του υπολογιστή. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται για έναν από τους παρακάτω λόγους.

Αιτία 1

Αγοράσατε έναν υπολογιστή που έχει μια ειδική Windows εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα. Ωστόσο, ο δείκτης Windows στον πίνακα ACPI_SLIC είναι κατεστραμμένο.

Αιτία 2

Αγοράσατε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα Windows εγκατεστημένη. Στην περίπτωση αυτή, ο δείκτης Windows δεν υπάρχει στον πίνακα ACPI_SLIC.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Άδεια χρήσης βάσει ποσότητας των Windows είναι μόνο αναβαθμίσεις. Πριν να προσπαθήσετε να κάνετε αναβάθμιση, πρέπει πρώτα να αγοράσετε ένα υποκείμενο, κατάλληλα και γνήσια άδεια χρήσης των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web περιλαμβάνει έναν εύκολο τρόπο για να διορθώσετε την εσφαλμένη αδειών χρήσης χρησιμοποιώντας μια λήψη γνήσιου συμφωνία. Στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για ένα κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK). Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με το Κέντρο υπηρεσίας Licensing τόμου της Microsoft στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:
Περισσότερες πληροφορίες
Η συμπεριφορά που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ο δείκτης Windows λείπει από τον πίνακα αδειών χρήσης λογισμικού ή όταν οι πληροφορίες δείκτης Windows υπάρχει αλλά είναι κατεστραμμένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόμο ενεργοποίησης 2.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Ένας υπολογιστής που έχει ληφθεί από έναν OEM και διαθέτει έναν πίνακα ACPI_SLIC στο BIOS του συστήματος πρέπει να έχετε ένα έγκυρο δείκτη των Windows σε αυτόν τον πίνακα ACPI_SLIC. Αυτός ο δείκτης Windows είναι σημαντικό για πελάτες με άδεια χρήσης τόμου που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το μέσο άδειας χρήσης τόμου των Windows Vista re-image ή την αναβάθμιση συστήματος OEM σύμφωνα με τα re-imaging δικαιώματα της άδειας χρήσης τόμου. Έναν υπολογιστή του οποίου πίνακα ACPI_SLIC δεν διαθέτει ένα έγκυρο δείκτη των Windows, όταν εγκαθιστάτε μια έκδοση του τόμου των Windows Vista, παράγει σφάλμα. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα τέτοιο σύστημα, χρησιμοποιώντας KMS. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα, χρησιμοποιώντας το κλειδί πολλαπλής ενεργοποίησης (MAK) ή κλειδί λιανικής. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον OEM για μητρική πλακέτα αντικατάστασης που περιέχει ένα έγκυρο δείκτη των Windows στον πίνακα ACPI_SLIC. Ή, μπορείτε να αγοράσετε έναν νέο υπολογιστή που έχει ένα λειτουργικό σύστημα και εγκατασταθεί ένα έγκυρο BIOS.

Το εργαλείο MGADiag

Το εργαλείο MGADiag εντοπίσει και αναφέρει πληροφορίες BIOS.Ωστόσο, το BIOS πληροφορίες για τον πίνακα ACPI_SLIC εμφανίζονται στην έξοδο GUI.Για να δείτε τις πληροφορίες του BIOS, κάντε κλικ στην επιλογή του Τα Windows καρτέλα, κάντε κλικ στο Αντιγραφή, και στη συνέχεια επικολλήστε τα δεδομένα εξόδου στο Σημειωματάριο ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με το ακόλουθο παράδειγμα:
OEM Activation 1.0 Data-->N/AOEM Activation 2.0 Data-->BIOS valid for OA 2.0: yes, but no SLIC tableWindows marker version: N/AOEMID and OEMTableID Consistent: N/ABIOS Information: ACPI Table Name OEMID Value OEMTableID ValueAPIC DELL WS 380 FACP DELL WS 380 HPET DELL WS 380 BOOT DELL WS 380 MCFG DELL WS 380 SSDT DELL st_exASF! DELL WS 380 
Για να αποκτήσετε το εργαλείο MGADiag, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
άδεια

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 942962 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 15:37:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional

  • kboem kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942962 KbMtel
Σχόλια