Το εργαλείο διαχείρισης ODBC εμφανίζει 32-bit και 64-bit χρήστη DSN σε μια έκδοση 64-bit των Windows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 942976
Συμπτώματα
Μια έκδοση 64-bit της Microsoft Τα Windows το λειτουργικό σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκδόσεις του το εργαλείο διαχείρισης προέλευσης δεδομένων Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) (Odbcad32.exe):
  • Η έκδοση 32-bit του αρχείου Odbcad32.exe που βρίσκεται στο στο φάκελο %systemdrive%\Windows\SysWoW64.
  • Η έκδοση 64-bit του αρχείου Odbcad32.exe που βρίσκεται στο στο φάκελο %systemdrive%\Windows\System32.
Το αρχείο Odbcad32.exe εμφανίζει τους ακόλουθους τύπους ονομάτων προέλευσης δεδομένων (DSN):
  • Τα DSN του συστήματος
  • Τα DSN χρήστη

Το σύμπτωμα 1

Η έκδοση 32-bit του εργαλείου διαχείρισης ODBC εμφανίζει τα DSN συστήματος 32-bit, 32-bit χρήστη DSN και 64-bit χρήστη DSN. Η έκδοση 64-bit του εργαλείου διαχείρισης ODBC εμφανίζει τα DSN συστήματος 64-bit, 32-bit χρήστη DSN και 64-bit χρήστη DSN.

Το σύμπτωμα 2

Η συνάρτηση SQLDataSources επιστρέφει όλες τις εκδόσεις του χρήστη DSN, ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική της εφαρμογής. Η συνάρτηση SQLDataSources που ονομάζεται σε μια εφαρμογή 32-bit επιστρέφει μόνο DSN συστήματος για προγράμματα οδήγησης 32-bit, αλλά επιστρέφει τα DSN χρήστη για προγράμματα οδήγησης 32-bit και 64-bit προγράμματα οδήγησης. Ομοίως, η συνάρτηση SQLDataSources που ονομάζεται σε μια εφαρμογή 64-bit επιστρέφει μόνο DSN συστήματος για προγράμματα οδήγησης 64-bit, αλλά επιστρέφει τα DSN χρήστη για προγράμματα οδήγησης 32-bit και 64-bit προγράμματα οδήγησης. Επομένως, εάν η εφαρμογή δημιουργεί μια σύνδεση χρησιμοποιώντας ένα DSN που επιστρέφεται από τη συνάρτηση SQLDataSources χρήστη, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Όνομα προέλευσης δεδομένων δεν βρέθηκε και δεν υπάρχει προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης που καθορίζεται
Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα DSN χρήστη για το πρόγραμμα οδήγησης 32-bit "Οδήγησης Microsoft Access (*.mdb)". Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει μια αντίστοιχη έκδοση 64-bit. Η συνάρτηση SQLDataSources που ονομάζεται σε μια εφαρμογή 64-bit Αποδίδει το DSN χρήστη 32-bit. Ωστόσο, εάν κάνετε μια σύνδεση μέσω αυτού DSN χρήστη 32-bit, λαμβάνετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.
Αιτία
Το DSN χρήστη αποθηκεύονται υπό το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
Μητρώου δεν είναι ενεργοποιημένη η ανακατεύθυνση για αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου. Επομένως, τα DSN χρήστη είναι ορατά σε τις 32-bit και 64-bit εκδόσεις του εργαλείου διαχείρισης ODBC.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να διατηρηθεί η συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, δεν υπάρχει λύση για αυτό το ζήτημα είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη έκδοση του εργαλείου διαχείρισης ODBC. Εάν δημιουργήσετε και στη συνέχεια να εκτελέσετε μια εφαρμογή ως εφαρμογή 32-bit σε ένα λειτουργικό σύστημα 64-bit, πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο προέλευσης δεδομένων ODBC, χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαχείρισης ODBC σε % windir%\SysWOW64\odbcad32.exe. Για να δηλώσετε τον τύπο του DSN, μπορείτε να προσθέσετε στο χρήστη 64-bit DSN "_32" στο χρήστη 32-bit DSN και "_64".
Περισσότερες πληροφορίες
Το εργαλείο διαχείρισης ODBC 64-bit μπορεί να κληθεί από τον πίνακα ελέγχου για να διαχειριστείτε τα DSN χρήστη και τα DSN συστήματος που χρησιμοποιούνται από τις διεργασίες 64-bit. Σε ένα λειτουργικό σύστημα 64-bit, το εργαλείο διαχείρισης ODBC 32 bit χρησιμοποιείται για τα Windows σχετικά με τις διαδικασίες των Windows 64 (WOW64). Μπορείτε άμεσα πρέπει να ενεργοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης ODBC 32-bit από το φάκελο SysWoW64. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης ODBC 32-bit για να διαχειριστείτε τα DSN χρήστη και τα DSN συστήματος που χρησιμοποιούνται από τις διεργασίες WOW64.

Τα DSN του συστήματος αποθηκεύονται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBC.INI
Ανακατεύθυνση του μητρώου είναι ενεργοποιημένη για αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου. Επομένως, διαχωρίζονται τα DSN συστήματος για προγράμματα οδήγησης 32-bit και 64-bit προγράμματα οδήγησης. Το εργαλείο διαχείρισης ODBC 64-bit δεν εμφανίζει σύστημα DSN που δημιουργούνται από το εργαλείο διαχείρισης ODBC 32-bit. Ομοίως, το εργαλείο διαχείρισης ODBC 32-bit δεν εμφανίζει σύστημα DSN που δημιουργούνται από το εργαλείο διαχείρισης ODBC 64-bit. Επίσης, το εργαλείο διαχείρισης ODBC 64-bit δεν εμφανίζει σύστημα DSN που χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης 32-bit. Ομοίως, το εργαλείο διαχείρισης ODBC 32-bit δεν εμφανίζει σύστημα DSN που χρησιμοποιούν προγράμματα οδήγησης 64-bit.

Τα DSN χρήστη αποθηκεύονται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\ODBC.INI
Ανακατεύθυνση του μητρώου δεν είναι ενεργοποιημένη για αυτό το δευτερεύον κλειδί μητρώου. Επομένως, και οι δύο εργαλεία διαχείρισης ODBC εμφανίζει όλα τα DSN χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μητρώο ανακατεύθυνση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Vlastnosti

ID článku: 942976 - Poslední kontrola: 06/07/2013 05:36:00 - Revize: 7.0

Microsoft Open Database Connectivity 4.21

  • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB942976 KbMtel
Váš názor