Οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για την έκδοση ασφαλείας της 9ης Οκτωβρίου 2007

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Στα πλαίσια της συνεχούς δέσμευσής της για παροχή εργαλείων ανίχνευσης και συστάσεων ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, η Microsoft προσφέρει αυτές τις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια ενός κύκλου κυκλοφορίας του κέντρου απαντήσεων ασφαλείας της Microsoft (Microsoft Security Response Center - MSRC). Οι οδηγίες περιλαμβάνουν συστάσεις που βασίζονται στους τύπους σεναρίων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα περιβάλλοντα λειτουργικών συστημάτων της Microsoft. Σε αυτές τις οδηγίες περιλαμβάνεται η χρήση εργαλείων, όπως το Windows Update, το Office Update, το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), το Office Detection Tool, ο Microsoft Systems Management Server (SMS), το Extended Security Update Inventory Tool (ESUIT) και το Enterprise Scan Tool (EST).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τις οδηγίες για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη της έκδοσης ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες

Ανίχνευση και ανάπτυξη

Περιβάλλοντα τα οποία ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το Windows Update, το Microsoft Update και το Office Update

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας οι οποίες κυκλοφόρησαν στις 9 Οκτωβρίου 2007 είναι διαθέσιμες από τις ακόλουθες τοποθεσίες στο Web. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα. Αναφέρονται επίσης τα προϊόντα που υποστηρίζονται από κάθε τοποθεσία Web.
 • Microsoft Windows Update
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, και Windows Vista
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, και Windows Vista
  • Microsoft Office XP, Office 2003, και το σύστημα Microsoft Office 2007
  • Microsoft Exchange 2000, Exchange 2003, και Exchange 2007
  • Internet Security and Acceleration Server 2004 και Internet Security and Acceleration Server 2006
  • Microsoft SQL Server 2005
   • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942695 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-060)
    Το Microsoft Update δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
 • Office Update
  • Office 2000, Office XP, Office 2003, και το σύστημα Microsoft Office 2007
 • Mactopia
  • Office 2001 για Mac
  • Office X για Mac
  • Office 2004 για Mac

Σημείωση Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις σε κάθε τοποθεσία Web που αναγράφεται.

Περιβάλλοντα τα οποία εντοπίζουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας το MBSA έκδοσης 1.2.1 ή το MBSA έκδοσης 2.0.1

Το MBSA έκδοσης 1.2.1 περιέχει μια ενσωματωμένη έκδοση του εργαλείου Office Detection Tool (ODT). Εάν χρησιμοποιείτε τα MBSA έκδοσης 1.2.1 ή MBSA έκδοσης 2.0.1 για τον εντοπισμό ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Οκτωβρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.

Σημείωση Το μέρος ODT του MBSA 1.2.1 περιορίζεται μόνο σε τοπικές σαρώσεις.

Σημείωση Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει τα Windows Internet Explorer 7, Windows Vista όλες τις εκδόσεις Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.

Σημείωση Το MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζεται στα Windows Vista. Ωστόσο, το MBSA 2.0.1 υποστηρίζει απομακρυσμένες σαρώσεις σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows Vista. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
931943 Το Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) υποστηρίζει τα Windows Vista
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 941202 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-056)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Το εργαλείο Enterprise Scan Tool που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2007 θα εντοπίσει την ανάγκη για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942017 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-059)
  Το MBSA 1.2.1 δεν υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942695 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-060)
  Η έκδοση MBSA 2.0.1 δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
894193 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου Enterprise Scan Tool

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Windows Server Update Services (WSUS)

Σημείωση Το SUS 1.0 SP1 δεν υποστηρίζεται πλέον και δεν θα λαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες WSUS 2.0 ή WSUS 3.0 για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, μπορείτε να ανιχνεύσετε τις περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Οκτωβρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942695 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-060)
  Οι υπηρεσίες WSUS δεν υποστηρίζουν το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.

Περιβάλλοντα που ανιχνεύουν και αναπτύσσουν ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χρησιμοποιώντας τον Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 μαζί με το εργαλείο Security Update Inventory Tool (SUIT) ή το SMS 2003 μαζί με το εργαλείο Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Εάν χρησιμοποιείτε τον SMS 2.0 μαζί με το εργαλείο SUIT, τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο SUIT ή τον SMS 2003 μαζί με το εργαλείο ITMU για να ανιχνεύσετε και να αναπτύξετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, μπορείτε να εντοπίσετε και να αναπτύξετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 9 Οκτωβρίου 2007. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα.
Σημείωση Το SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει τα Windows Vista ή εκδόσεις Windows που βασίζονται σε αρχιτεκτονική x64 ή στην τεχνολογία Itanium.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 941202 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-056)
  Το SMS μαζί με το SUIT υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το ESUIT.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942017 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-059)
  Ο SMS μαζί με το SUIT δεν υποστηρίζει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942695 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-060)
  Το SMS μαζί με το ITMU δεν υποστηρίζει το μέρος αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που αφορά το Office 2000.
Για να αποκτήσετε το εργαλείο ESUIT, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Σύνοψη των οδηγιών εντοπισμού και ανάπτυξης

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις οδηγίες εντοπισμού και ανάπτυξης κάθε νέας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείαςΕνημερωτικό δελτίο ΣτοιχείοOffice UpdateWindows UpdateMicrosoft UpdateMBSA 1.2 και το εργαλείο Office Detection ToolMBSA έκδοσης 2.0.1WSUS 2.0 and WSUS 3.0Εργαλείο Enterprise Scan ToolΕργαλείο SMS Security Update Inventory ToolΕργαλείο SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Μόνο ανίχνευση Ανίχνευση και ανάπτυξη Ανίχνευση και ανάπτυξη
923810 MS07-055 Εικόνες TIFF και Kodak Image Viewer Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
941202 MS07-056 Microsoft Windows Mail και Microsoft Outlook Express Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι με το ESUIT Ναι
939653 MS07-057 Windows Internet Explorer Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
933729 MS07-058 RPC Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι
942017 MS07-059 Windows SharePoint Services και Windows SharePoint Server Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Ναι Ναι Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Ναι
942695 MS07-060 Microsoft Word Ναι Δεν εφαρμόζεται Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του Microsoft Updates Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα των υπηρεσιών WSUS Δεν εφαρμόζεται Ναι Εν μέρει, ανατρέξτε στην ενότητα του SMS
Σημείωση Το MBSA 1.2.1 μαζί με το SUIT και το SMS με το εργαλείο SUIT δεν υποστηρίζουν τα προγράμματα Windows Internet Explorer 7, Windows Vista και οποιαδήποτε έκδοση των Windows που βασίζεται σε τεχνολογία x64 ή σε τεχνολογία Itanium.

Επανέκδοση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

 • Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 887219 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-004) επανακυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Οι πληροφορίες που αναγράφονται στις οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης στις 8 Φεβρουαρίου 2005 δεν έχουν τροποποιηθεί, λόγω αυτής της επανακυκλοφορίας ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  894192 Οδηγίες για την ανίχνευση και ανάπτυξη του κύκλου κυκλοφορίας της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας της 8ης Φεβρουαρίου 2005

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Με ποιον τρόπο η Microsoft παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων;

A1: Η Microsoft συνιστά στους διαχειριστές συστημάτων να λάβουν μέρος στη μηνιαία εκπομπή για τεχνικά θέματα στο Web, για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας. Η εκπομπή για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας βγήκε στον αέρα στις 10 Οκτωβρίου 2007 στις 11:00 Π.Μ. (Ώρα Ειρηνικού). Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε2: Το εργαλείο Enterprise Scan Tool (EST) είναι επίσης αθροιστικό όπως το ESUIT είναι αθροιστικό για τον SMS;

A2: Όχι, το εργαλείο EST δεν είναι αθροιστικό. Το EST δεν προβλέπεται να γίνει αθροιστικό.

Ε3: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο MBSA για να προσδιορίσω αν απαιτούνται αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις;

Α3: Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MBSA 1.2.1 και το MBSA 2.0.1 για να εντοπίσετε πλήρως την ανάγκη για την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου 2007.
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίου Στοιχείο Σημείωση ανίχνευσης
941202 MS07-056 Microsoft Windows Mail και Outlook Express Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
942017 MS07-059 SharePoint Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
942695 MS07-060 Word Ανατρέξτε στην ενότητα του MBSA
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν ανιχνεύονται προς το παρόν από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις
895660 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 2.0 είναι διαθέσιμο

Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα της ενότητας "Λογισμικό που επηρεάζεται" ενός ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας το οποίο αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, ενδέχεται να πρέπει να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο εάν πρέπει να εγκαταστήσετε την απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ε4: Ποιες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν χρήση του εργαλείου EST σε συνδυασμό με το εργαλείο MBSA για την εύρεση των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυό μου;

A4: Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας απαιτούν τη χρήση του EST με το MBSA για προσδιορισμό των ευπαθών συστημάτων στο δίκτυο:
Αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)Αναγνωριστικό ενημερωτικού δελτίουΣτοιχείο
941202MS07-056Microsoft Windows Mail και Outlook Express

Ε5: Μπορώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο SMS για να προσδιορίσω αν απαιτούνται οι ενημερωμένες εκδόσεις;

A5: Ναι. Ο SMS μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και την ανάπτυξη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το SMS 2.0 μαζί με το SUIT και το SMS 2003 με το SUIT χρησιμοποιούν για ανίχνευση την τεχνολογία MBSA έκδοσης 1.2.1. Επομένως, οι SMS 2.0 μαζί με το SUIT και SMS 2003 μαζί με το SUIT έχουν παρόμοιους περιορισμούς με το MBSA 1.2.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Το εργαλείο SUIT με το εργαλείο ESUIT απαιτείται για την ανίχνευση όλων των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας στα Microsoft Windows και σε άλλα προϊόντα της Microsoft που επηρεάζονται. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς του SUIT, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις

Τόσο το SMS 2.0 με SUIT όσο και το SMS 2003 με SUIT χρησιμοποιούν επίσης το εργαλείο Microsoft Office Inventory Tool για τον εντοπισμό των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office όπως το Microsoft Word.

Οι πελάτες του SMS 2003 μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το ITMU για την ανίχνευση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το εργαλείο ITMU χρησιμοποιεί τεχνολογία από τις ενημερωμένες εκδόσεις της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο ITMU, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 943357 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:52:37 - Αναθεώρηση: 1.3

 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office X για Mac Standard Edition
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsecurity kbsecbulletin KB943357
Σχόλια