Τρόπος εφαρμογής επικύρωσης URL στην ανάπτυξη εφαρμογών για τα Windows XP ή τον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για προγραμματισμές λογισμικού, οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν επικύρωση URL σε εφαρμογές για τα Windows XP ή τον Windows Server 2003. Ειδικώτερα, αυτό το άρθρο ασχολείται με το τι πρέπει να κάνει μια εφαρμογή για να επικυρώσει διευθύνσεις URL προτού τις μεταβιβάσει στα Windows για εκτέλεση.
Περισσότερες πληροφορίες
Η λειτουργία Windows Shell32 ShellExecute ενεργοποιεί εφαρμογές για τη μεταβίβαση URL. Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά βάσει του περιβάλλοντος απειλών. Αυτό ισχύει για οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί χειρισμό URL για την αποδοχή μη αξιόπιστων δεδομένων.

Πριν από τη μεταβίβαση διευθύνσεων URL οι οποίες θα εκτελεστούν από το Windows Shell32, μια εφαρμογή πρέπει να κάνει τα εξής:
  1. Η εφαρμογή πρέπει να καλέσει τη λειτουργία SHParseDisplayName μαζί με τη συμβολοσειρά URI.
  2. Εάν το βήμα 1 ολοκληρωθεί με επιτυχία, η εφαρμογή πρέπει να καλέσει τη λειτουργία ShellExecuteEx μαζί με τη σημαία SEE_MASK_INVOKEIDLIST και το PIDL (pointer to an item identifier list).
Vlastnosti

ID článku: 943522 - Poslední kontrola: 10/18/2007 10:57:00 - Revize: 1.2

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  • kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced KB943522
Váš názor