Για να εξαιρέσετε όταν πραγματοποιείτε σάρωση προστασίας από ιούς επίπεδο αρχείου σε ένα λειτουργικό σύστημα διακομιστή φακέλων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:943620
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει ποιοι φάκελοι θα εξαιρεθούν κατά την εκτέλεση ιών σε επίπεδο αρχείων σε ένα λειτουργικό σύστημα διακομιστή. Πρέπει να εξαιρέσετε αυτούς τους φακέλους, εάν χρησιμοποιείτε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα προστασίας από ιούς:
 • Προστασία Microsoft Forefront 2010 για τον Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security για τον Office Communications Server
 • Microsoft Forefront Security για τον Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security για SharePoint
 • Microsoft Antigen 9.0 για το Exchange
 • Microsoft Antigen 9.0 για πύλες SMTP
 • Antigen Sybari 8.0 για το Microsoft Exchange
 • Antigen Sybari 8.0 για πύλες SMTP
 • Antigen Sybari 8.0 για Microsoft SharePoint Portal Server
 • Antigen Sybari 8.0 για άμεσων Μηνυμάτων
Περισσότερες πληροφορίες
Πριν να εκτελέσετε μια σάρωση προστασίας από ιούς επίπεδο αρχείου σε ένα λειτουργικό σύστημα διακομιστή, εξαιρέστε τους ακόλουθους φακέλους:
 • Ο φάκελος εγκατάστασης του λογισμικού προστασίας από ιούς

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Forefront 2010 προστασία για τον Exchange Server:
   Drive: \program \Microsoft αρχείων (x 86) Forefront προστασία για τον Exchange Server
   Για ναDriveσύμβολο κράτησης θέσης Καθορίζει το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows. Από προεπιλογή, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C.
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen Enterprise Manager:
   Drive: \Program Files\Microsoft antigen Enterprise Manager
   Για ναDriveσύμβολο κράτησης θέσης Καθορίζει το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows. Από προεπιλογή, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C.
  • Η παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Forefront Security για τον Exchange Server:
   Drive: Το forefront Server Security\Exchange \Program Files\Microsoft
   Για ναDriveσύμβολο κράτησης θέσης Καθορίζει το γράμμα της μονάδας δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows. Από προεπιλογή, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C.
  • Η παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Forefront Security για SharePoint:
   Drive: \Program Files\Microsoft Security\SharePoint forefront
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen για το Exchange:
   Drive: \Program Files\Microsoft antigen για το Exchange
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen για πύλες SMTP:
   Drive: \Program Files\Microsoft antigen για SMTP
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen για το Exchange:
   Drive: \Program Files\Sybari Software\Antigen για το Exchange
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen για πύλες SMTP:
   Drive: \Program Files\Sybari Software\Antigen για SMTP
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen για τον SharePoint Portal Server:
   Drive: \Program Files\Sybari Software\Antigen για το SharePoint
  • Στην παρακάτω διαδρομή είναι η προεπιλεγμένη θέση του φακέλου εγκατάστασης για το Antigen για άμεσων Μηνυμάτων:
   Drive: \Program Files\Sybari Software\Antigen για άμεσων Μηνυμάτων
 • Για ναDrive: \Program Files\Exchsrvr φακέλου

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ σάρωση προστασίας από ιούς επίπεδο αρχείου μπορεί να προκαλέσει μια διένεξη όταν Antigen προσπαθεί να ανιχνεύει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • The following path is the default location of the installation folder for Forefront Security for Office Communications Server:
  Drive>:\Program Files\Microsoft Forefront Security\Office Communications Server
  In order to prevent corruption, you must also make sure that the folder in which you installed Microsoft Office Communications Server is not scanned. The following paths are the default locations of the installation folders for Microsoft Office Communications Server, depending on the version that you have installed:
  Drive>:\Program Files\Microsoft Office Communications Server 2007
  Drive>:\Program Files\Microsoft Office Communications Server 2007 R2
  ΣΗΜΕΙΩΣΗThe <drive> placeholder specifies the letter of the drive on which Windows is installed. By default, this is drive C.</drive>
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

More information about Microsoft Forefront Security for Office Communications Server and third-party file-level antivirus scans

In addition to the problem in which a third-party file-level antivirus scans files before FSOCS does and causes a scanning conflict, other problems may occur if a third-party file-level antivirus scans the FSOCS folder or the OCS installation folder. These problems may include the following:
 • Errors logged to the ProgramLog.txt file:
  "EXCEPTION: FSOCAgent.dll.Scanner.ScanData(""):0 - The system returned the following exception: " The system returned the following exception: Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component.

  "ERROR: FSOCAgent.dll.ScanManager.ScanAction("<fsocagent.action action=""><fsocagent.datalist scandata="">"):0 - An exception was thrown from FSOCScanner during scanning." The system returned the following exception: Exception of type 'Microsoft.FSO.Common.FsoCommonException' was thrown.</fsocagent.datalist></fsocagent.action>

  "EXCEPTION: ForefrontRTCProxy64.exe.RtcProcessingWorkFlows.InterceptAndScanThread("<system.object fsotransactionobj="">"):0 - An exception occurred while trying to intercept and scan a file transfer." The system returned the following exception: Exception of type 'Microsoft.FSO.Common.FsoCommonException' was thrown.</system.object>
 • Errors logged to the HRLog.txt file:
  "INFORMATION: S 0x80004005, 7082-(workthread::ScanFileOrMessage) (Unspecified error)"

  "INFORMATION: F 0x80004005, 7603-(workthread::OnScanFile) (Unspecified error)"
Additionally, viruses that are sent to users via OCS may be detected by the third party file-level antivirus software, not by FSOCS.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Vlastnosti

ID článku: 943620 - Poslední kontrola: 12/25/2010 16:04:00 - Revize: 2.0

Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server, Microsoft Forefront Security for Exchange Server, Microsoft Forefront Security for SharePoint, Microsoft Antigen 9.0 for Exchange, Microsoft Antigen for SMTP Gateways, Sybari Antigen 8.0 for Microsoft Exchange, Sybari Antigen 8.0 for SMTP Gateways, Sybari Antigen 8.0 for Microsoft SharePoint Portal Server, Sybari Antigen 8.0 for IM

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmt KB943620 KbMtel
Váš názor