Περιγραφή του Windows Server 2008 τομέα μόνο για ανάγνωση ελεγκτή πακέτου συμβατότητας για προγράμματα-πελάτες του Windows Server 2003 και για υπολογιστές-πελάτες των Windows XP και τα Windows Vista

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:944043
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο περιγράφει το Windows Server 2008 τομέα μόνο για ανάγνωση (RODC) ελεγκτή πακέτο συμβατότητας για προγράμματα-πελάτες του Windows Server 2003 και για υπολογιστές-πελάτες των Windows XP. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει ζητήματα συμβατότητας που προκύπτουν με-πελάτες που δεν υποστηρίζουν δυνατότητες του Windows Server 2008 RODC. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύει επίσης για Windows Server 2008 R2 RODC.
Περισσότερες πληροφορίες
Δεν έχετε απαραίτητα για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση πριν να να αναπτύξετε έναν ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση. Ορισμένες φορές, κάνετε ζητήματα συμβατότητας δεν επηρεάζουν την ανάπτυξή σας. Ή, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λύση αντί εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τα εξής στοιχεία:
 • Το σύμπτωμα που σχετίζεται με κάθε συμβατότητας το ζήτημα
 • Το σενάριο ανάπτυξης RODC όπου παρουσιάζεται το ζήτημα και Οι υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται από το ζήτημα
 • Το ζήτημα της επιρροής
 • Μια λύση για το ζήτημα, εάν είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης διαθέσιμο

Θέμα 1

Το σύμπτωμα

Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο μόνο για ανάγνωση ελεγκτές τομέα των Windows Φίλτρα WMI (Διαχείριση οργάνων) που έχουν ρυθμιστεί για την πολιτική ομάδας δεν εφαρμόζονται. Επιπλέον, το αρχείο Gpsvc.log περιέχει τα ακόλουθα πληροφορίες:

GPSVC(410.8ec) 15:17:45:808 FilterCheck: Βρέθηκε αναγνωριστικό φίλτρο WMI: Αναγνωριστικό φίλτρου
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 FilterCheck: δεν υπάρχει φίλτρο. Την αξιολόγηση false
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 ProcessGPO: CheckFilterAcess απέτυχε για<>όνομαDC =όνομαDC =όνομαDC = com >. Δεν βρέθηκε φίλτρο
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 CGPAdminEventInitFailure::Initialize(): Το FormatMessage απέτυχε να αναζητήσετε σφάλμα κωδικός (0x80041002) οφείλεται σε σφάλμα 317. Μπορεί να συνδεθεί περιγραφή σφάλματος.
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 ProcessGPO: το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ δεν περάσει το φίλτρο ελέγχου και επομένως δεν θα εφαρμοστούν.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα.

Επιρροή

Ίσως το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που είναι συνδεδεμένα φίλτρα WMI δεν θα εφαρμοστούν.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη επίλυση για αυτό το ζήτημα.

Θέμα 2

Το σύμπτωμα

Δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι πολιτικές ασφαλείας πρωτοκόλλου Internet (IPsec), και 8219 (ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND) τον κωδικό σφάλματος Win32 επιστρέφεται όταν μόνο Οι ελεγκτές τομέα μόνο για ανάγνωση Windows Server 2008 είναι διαθέσιμη.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα το σενάριο.

Επιρροή

Υπολογιστές που εκτελούν Windows 2000, Windows XP ή των Windows Server 2003 δεν λαμβάνουν πολιτικές IPsec που εφαρμόζονται από ένα μόνο για ανάγνωση ελεγκτής τομέα.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη επίλυση για αυτό το ζήτημα.

Θέμα 3

Το σύμπτωμα

Υπολογιστές-μέλη του Windows Server 2003 και τα Windows XP υπολογιστές χωρίς συγχρονισμό ώρας Win32 με Windows Server 2008, μόνο για ανάγνωση Οι ελεγκτές τομέα.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα σενάριο ή σε ένα σενάριο περιμετρικό δίκτυο στο οποίο εγγράψιμο τομέα δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον ελεγκτή.

Σημείωση Περιμετρικό δίκτυο είναι επίσης γνωστή ως "DMZ", "αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη" και "με έλεγχο subnet."

Επιρροή

Εάν η ώρα των υπηρεσιών σας επηρεάζει ασύγχρονη, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα λάθους όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πόρους του δικτύου.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους των υπολογιστών-πελατών συγχρονισμός ώρας από έναν άλλο ελεγκτή τομέα που είναι διαθέσιμη στον το δίκτυο.

Το ζήτημα 4

Το σύμπτωμα

Υπολογιστές του περιμετρικού δικτύου δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με τον τομέα.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα σενάριο ή σε ένα σενάριο περιμετρικού δικτύου.

Επιρροή

Υπολογιστές δεν είναι δυνατό να συμμετέχουν στον τομέα ακόμα και αν ο λογαριασμός υπολογιστή και ο κωδικός πρόσβασης είναι προ-συμπλήρωση του ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε κανόνες τείχους προστασίας για να ενεργοποιήσετε ένα εγγράψιμου ελεγκτή τομέα για επικοινωνία.

Ή την περίμετρο bridge το δίκτυο και δίκτυα intranet. Κάνετε αυτό μόνο όταν τις πολιτικές της εταιρείας σας να επιτρέπεται για αυτήν τη λειτουργία.

Το θέμα 5

Το σύμπτωμα

Σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση ελεγκτές τομέα είναι διαθέσιμα, Οι χρήστες προσπαθήσουν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 2000 Τα Windows XP ή Windows Server 2003. Όταν οι χρήστες το κάνετε αυτό, αλλαγή κωδικού πρόσβασης η λειτουργία αποτυγχάνει.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα περιμετρικό σενάριο δικτύου.

Επιρροή

Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε κανόνες τείχους προστασίας για να ενεργοποιήσετε ένα εγγράψιμου ελεγκτή τομέα για επικοινωνία. Ή οι χρήστες αλλάζουν κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008.

Το ζήτημα 6

Το σύμπτωμα

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση ελεγκτές τομέα μόνο για ανάγνωση του Windows Server 2008 ή να δημιουργήσετε πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού με χρήση του LsaRetrievePrivateData συνάρτηση ή το LsaStorePrivateData η συνάρτηση.

Η κλήση για το LsaRetrievePrivateData ολοκλήρωση της λειτουργίας. Ωστόσο, επιστρέφεται μια τιμή NULL για το ιδιωτικά δεδομένα.

Η κλήση για το LsaStorePrivateData λειτουργία αποτύχει, και επέστρεψε κωδικό σφάλματος 0xc0000034.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα σενάριο ή σε ένα σενάριο περιμετρικού δικτύου.

Επιρροή

Το API προστασίας δεδομένων (DPAPI) σε υπολογιστές-πελάτες που έχουν πρόσβαση μόνο ελεγκτές τομέα μόνο για ανάγνωση δεν είναι δυνατό να αποκρυπτογραφήσει πρωτεύοντα κλειδιά εκτός εάν αυτά τα προγράμματα-πελάτες επικοινωνία με έναν ελεγκτή τομέα εγγράψιμο προηγουμένως και να ανακτηθεί δημόσιου κλειδιού το πιστοποιητικό. Παρόλο που υπάρχει ελεγκτής τομέα εγγράψιμο το DPAPI δεν είναι δυνατό να αποκρυπτογραφήσει εξακολουθεί να πρωτεύοντα κλειδιά εάν πλησιέστερο ελεγκτής τομέα είναι ένα ελεγκτής τομέα μόνο για ανάγνωση.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Όταν το DPAPI προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσετε πρωτεύοντα κλειδιά, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα-πελάτης έχει πρόσβαση μόνο σε ελεγκτή τομέα εγγραφής.

Σημείωση Συνήθως, το DPAPI προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσετε πρωτευόντων κλειδιών κατά τη διάρκεια του κωδικού πρόσβασης αλλαγές.

Το θέμα 7

Το σύμπτωμα

Όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε έναν εκτυπωτή, Δημοσιευμένος εκτυπωτής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα το σενάριο.

Επιρροή

Εάν ένας ελεγκτής τομέα μόνο για ανάγνωση λαμβάνει μια αίτηση για να δημοσιεύσετε ένα εκτυπωτής, ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση προωθεί το αίτημα σε ένα εγγράψιμο ελεγκτής τομέα. Η ουρά εκτύπωσης προσπαθεί να διαβάσει από τον τομέα μόνο για ανάγνωση ελεγκτής αμέσως μετά την ενέργεια εγγραφής έχει υλοποιηθεί. Ωστόσο, το ουρά κάνει αναπαραγωγή πριν ο εκτυπωτής να δημοσιεύσετε πληροφορίες για το ελεγκτής τομέα μόνο για ανάγνωση. Επομένως, αποτύχει η λειτουργία δημοσίευσης.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη επίλυση για αυτό το ζήτημα.

Το ζήτημα 8

Το σύμπτωμα

Σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση ελεγκτές τομέα είναι διαθέσιμα, Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εύρεση εκτυπωτή παράθυρο διαλόγου υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003. Όταν το κάνετε αυτό, το Εύρεση εκτυπωτή στο παράθυρο διαλόγου σταματά να ανταποκρίνεται.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα το σενάριο.

Επιρροή

Οι χρήστες δεν είναι δυνατό να βρείτε εκτυπωτές που δημοσιεύονται στον κατάλογο Active Directory Οι υπηρεσίες τομέα.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη επίλυση για αυτό το ζήτημα.

Το ζήτημα 9

Το σύμπτωμα

Active Directory Service Interfaces (ADSI) API συναρτήσεις σε Windows Server 2003 και Windows XP πάντα αποστέλλουν αιτήσεις σε έναν απομακρυσμένο εγγράψιμο ελεγκτής τομέα αντί σε ελεγκτή τοπικό τομέα μόνο για ανάγνωση.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε μια τοποθεσία που έχει μόνο μόνο για ανάγνωση διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα υποκατάστημα το σενάριο.

Επιρροή

Αυτό το ζήτημα προκαλεί την κυκλοφορία και πρόσβαση αδράνεια περιττές δικτύου.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα-πελάτες έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε εγγράψιμο τομέα ελεγκτής όταν αυτά τα προγράμματα-πελάτες να καλέσετε συναρτήσεις ADSI API. Ακόμη και αν αυτό γίνει το κλήσεις συναρτήσεων να λειτουργίες μόνο ανάγνωσης.

Το ζήτημα 10

Το σύμπτωμα

Εκτέλεση ελεγκτές τομέα που εκτελούν Windows Server 2003 κάλυψη αυτόματης τοποθεσία για τοποθεσίες που διαθέτουν ελεγκτές τομέα μόνο για ανάγνωση.

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους ελεγκτές τομέα που παρέχουν αυτόματη τοποθεσίας κάλυψη για άλλες τοποθεσίες του office στον κλάδο. Συνήθως, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται σε ένα σενάριο office κλάδο.

ΣημείωσηΑυτό το ζήτημα είναι Αντίθετα με το άλλο ζήτημα που αναφέρονται στο άρθρο. Για άλλα ζητήματα, εάν δεν εφαρμόσετε μια προτεινόμενη λύση, εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση στους υπολογιστές-πελάτες που αλληλεπιδρούν με ενός RODC. Για αυτό το ζήτημα, εάν δεν εφαρμόσετε μια προτεινόμενη λύση, εφαρμόζετε την επείγουσα επιδιόρθωση σε ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003 που πραγματοποιούν αυτόματη τοποθεσία κάλυψης για τοποθεσίες που έχουν ενός RODC. Αφού εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση, ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003 έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού του RODC σε τοποθεσίες που θα διαφορετικά έχουν υποστεί επεξεργασία ως κενή. Επιπλέον, η επείγουσα επιδιόρθωση αποτρέπει δημοσίευση εγγραφές SRV DNS από αυτές τις τοποθεσίες, οι ελεγκτές τομέα Windows Server 2003 εάν αυτό απαιτείται από την κάλυψη αυτόματης τοποθεσίας.

Επιρροή

Ένας ελεγκτής τομέα που εκτελεί Windows Server 2003 ενδέχεται να καταχωρήσετε τις εγγραφές πόρων DNS SRV για μια τοποθεσία που περιέχει έναν ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση. Επομένως, οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να θεώρηση όπως αναμένεται με τον ελεγκτή του τοπικού τομέα μόνο για ανάγνωση. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούν του ελεγκτή Τομέα σε άλλες τοποθεσίες Αντίθετα.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Βεβαιωθείτε ότι μόνο τομέα ελεγκτές που εκτελούν Windows Server 2008 που υπάρχουν στην τοποθεσία που πλησιάζει το μόνο για ανάγνωση τοποθεσία του ελεγκτή τομέα.
 • Απενεργοποίηση αυτόματης τοποθεσία κάλυψη σε ελεγκτές τομέα που εκτελούν Windows Server 2003. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό επηρεάζει τη δημοσίευση των εγγραφών SRV για όλες τις τοποθεσίες που τον ελεγκτή τομέα Windows Server 2003 το αντιμετωπίζει ως κενή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη αυτόματης τοποθεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web:

  .aspx http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc732322 (WS.10)

Το ζήτημα 11

Το σύμπτωμα

Οι ελεγκτές τομέα που εκτελούν Windows Server 2003 αποτύχουν εκτέλεση επίσης κάλυψης αυτόματης τοποθεσία για τοποθεσίες, θα πρέπει να καλύπτουν. Το Netlogon.log περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
[ΚΡΊΣΙΜΗ] NlSitesUpdateSiteCoverage: δεν είναι δυνατή DsGetDomainControllerInfoW 87 (= ERROR_INVALID_PARAMETER

Σενάριο και υπολογιστές-πελάτες που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους υπολογιστές-πελάτες σε τοποθεσίες που έχουν κανένα τοπικό τομέα διαθέσιμο ελεγκτή.

Επιρροή

Ενδέχεται να μην μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο εντοπισμού ελεγκτή τομέα του υπολογιστή-πελάτη η τοποθεσία. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία σύνδεσης και το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ εφαρμογών.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Απενεργοποίηση AutoSiteCoverage και καλύπτουν λιγότερο DC τοποθεσίες με μη αυτόματο τρόπο.

Ενημέρωση πληροφοριών


Σημείωση
 • Δεν έχει την επείγουσα επιδιόρθωση που είναι διαθέσιμη σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft εφαρμογή Windows 2000 Server ή Windows 2000 Professional.
 • Το Windows Vista SP1 δεν χρειάζεται επείγουσες επιδιορθώσεις. Επομένως, μόνο Vista RTM που έχει επηρεαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα για την ανάπτυξη RODCs, επισκεφθείτε την παρακάτω Τοποθεσία στο Web:
.aspx http://technet.Microsoft.com/IT-IT/Library/cc725669 (WS.10)
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003
ΛήψηΛήψη το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2003 τώρα.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
ΛήψηΛήψη η ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium πακέτο τώρα.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 x 64 Edition
ΛήψηΛήψη η ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 x 64 Edition πακέτου τώρα.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP
ΛήψηΛήψη η ενημερωμένη έκδοση για Windows XP τώρα.

Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP x 64 Edition
ΛήψηΛήψη το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για Windows XP x 64 Edition τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψη αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο τρέχον λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που το αρχείο καταχωρήθηκε. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης των Windows XP

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε το Windows XP Service Pack 2 ή Τα Windows XP Service Pack 3 εγκατεστημένο.

Για περισσότερες πληροφορίες, Κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Microsoft (Knowledge Base):
322389Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση ο υπολογιστής μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια κυκλοφορήσει προηγουμένως η επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει το αρχείο χαρακτηριστικά (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται στην Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ώρα Ζώνη στο το Ημερομηνία και ώρα στοιχείο ελέγχου Πίνακας.
Τα Windows XP με Service Pack 2, εκδόσεις 86 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SP
Adsldp.dll5.1.2600.3365176,12805-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Adsmsext.dll5.1.2600.336568,09605-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Dsuiext.dll5.1.2600.3365113,15205-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Gptext.dll5.1.2600.3365199,68005-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Localspl.dll5.1.2600.3365343,04005-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Lsasrv.dll5.1.2600.3365727,04005-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
MSV1_0.dll5.1.2600.3365132,60805-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Netlogon.dll5.1.2600.3365407,04005-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Ntdsapi.dll5.1.2600.336568,09605-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Policman.dll5.1.2600.336592,67205-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
W32Time.dll5.1.2600.3365175,10405-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
W32tm.exe5.1.2600.336552,73603-Μαΐου-200810: 15x 86SP2
Wkssvc.dll5.1.2600.3365134,14405-Μαΐου-200811: 08x 86SP2
Τα Windows XP με Service Pack 3, εκδόσεις 86 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SP
Adsldp.dll5.1.2600.5582176,12817-Απρ-200814: 50x 86SP3
Adsmsext.dll5.1.2600.558268,09617-Απρ-200804: 50x 86SP3
Dsuiext.dll5.1.2600.5582113,15217-Απρ-200804: 50x 86SP3
Gptext.dll5.1.2600.5582199,68017-Απρ-200804: 50x 86SP3
Localspl.dll5.1.2600.5582343,04017-Απρ-200804: 50x 86SP3
Lsasrv.dll5.1.2600.5582728,06417-Απρ-200804: 50x 86SP3
MSV1_0.dll5.1.2600.5594132,60805-Μαΐου-200811: 06x 86SP3
Netlogon.dll5.1.2600.5582407,04017-Απρ-200804: 50x 86SP3
Ntdsapi.dll5.1.2600.558268,09617-Απρ-200804: 50x 86SP3
Policman.dll5.1.2600.558292,67217-Απρ-200804: 50x 86SP3
W32Time.dll5.1.2600.5582175,10417-Απρ-200804: 50x 86SP3
W32tm.exe5.1.2600.559452,73603-Μαΐου-200811: 57x 86SP3
Wkssvc.dll5.1.2600.5582134,14417-Απρ-200804: 50x 86SP3

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης του Windows Server 2003

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε υπηρεσία του Windows Server 2003 Service Pack 1 ή Windows Server 2003 Service Pack 2.

Για περισσότερες πληροφορίες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
889100Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack για Windows Server 2003

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση ο υπολογιστής μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια κυκλοφορήσει προηγουμένως η επείγουσα επιδιόρθωση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει το αρχείο χαρακτηριστικά (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται στην Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ώρα Ζώνη στο το Ημερομηνία και ώρα στοιχείο ελέγχου Πίνακας.
Windows Server 2003 με Service Pack 1, εκδόσεις 86 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SP
Adsldp.dll5.2.3790.3123178,17621-Απρ-200807: 04x 86SP1
Adsmsext.dll5.2.3790.312369,63221-Απρ-200807: 04x 86SP1
Dsuiext.dll5.2.3790.3123119,80821-Απρ-200807: 04x 86SP1
Gptext.dll5.2.3790.3123235,00821-Απρ-200807: 04x 86SP1
Localspl.dll5.2.3790.3123348,67221-Απρ-200807: 04x 86SP1
Lsasrv.dll5.2.3790.3123822,78421-Απρ-200807: 04x 86SP1
MSV1_0.dll5.2.3790.3123144,89621-Απρ-200807: 04x 86SP1
Netlogon.dll5.2.3790.3123426,49621-Απρ-200807: 04x 86SP1
Ntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76015-Απρ-200810: 20x 86SP1
Ntdsapi.dll5.2.3790.312373,72821-Απρ-200807: 04x 86SP1
Policman.dll5.2.3790.312371,16821-Απρ-200807: 04x 86SP1
W03a2409.dll5.2.3790.309029,69614-Φεβ-200809: 41x 86SP1
W32Time.dll5.2.3790.3123227,32821-Απρ-200807: 04x 86SP1
W32tm.exe5.2.3790.312355,80817-Απρ-200811: 22x 86SP1
Wkssvc.dll5.2.3790.3123134,65621-Απρ-200807: 04x 86SP1
Windows Server 2003 με Service Pack 2, εκδόσεις 86 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SP
Adsldp.dll5.2.3790.4275178,68821-Απρ-200806: 52x 86SP2
Adsmsext.dll5.2.3790.427569,63221-Απρ-200806: 52x 86SP2
Dsuiext.dll5.2.3790.4275119,80821-Απρ-200806: 52x 86SP2
Gptext.dll5.2.3790.4275235,00821-Απρ-200806: 52x 86SP2
Localspl.dll5.2.3790.4275342,52821-Απρ-200806: 52x 86SP2
Lsasrv.dll5.2.3790.4275815,61621-Απρ-200806: 52x 86SP2
MSV1_0.dll5.2.3790.4275143,36021-Απρ-200806: 52x 86SP2
Netlogon.dll5.2.3790.4272437,24815-Απρ-200810: 07x 86SP2
Ntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78415-Απρ-200810: 07x 86SP2
Ntdsapi.dll5.2.3790.427273.21615-Απρ-200810: 07x 86SP2
Policman.dll5.2.3790.427571,16821-Απρ-200806: 52x 86SP2
W32Time.dll5.2.3790.4275227,32821-Απρ-200806: 52x 86SP2
W32tm.exe5.2.3790.427555,80817-Απρ-200811: 39x 86SP2
Wkssvc.dll5.2.3790.4275134,65621-Απρ-200806: 52x 86SP2
Windows Server 2003 με Service Pack 1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαSP απαίτησηΚλάδος υπηρεσίας
Adsldp.dll5.2.3790.3123516,09609-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Adsmsext.dll5.2.3790.3123208,38409-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Dsuiext.dll5.2.3790.3123247,80809-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Gptext.dll5.2.3790.3123567,80809-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Localspl.dll5.2.3790.3123967,68009-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Lsasrv.dll5.2.3790.31232,163,20009-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
MSV1_0.dll5.2.3790.3123390,14409-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Netlogon.dll5.2.3790.3123989,69609-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Ntdsa.dll5.2.3790.31204,276,73609-Μαΐου-200808: 17IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Ntdsapi.dll5.2.3790.3123211,96809-Μαΐου-200808: 18IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Policman.dll5.2.3790.3123258,04809-Μαΐου-200808: 18IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
W03a2409.dll5.2.3790.309028,67209-Μαΐου-200808: 18IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
W32Time.dll5.2.3790.3123578,56009-Μαΐου-200808: 18IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
W32tm.exe5.2.3790.3123139,26409-Μαΐου-200808: 18IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Wkssvc.dll5.2.3790.3123326,65609-Μαΐου-200808: 18IA-64SP1Δεν εφαρμόζεται
Wadsldp.dll5.2.3790.3123178,17609-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.312369,63209-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.3123119,80809-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wgptext.dll5.2.3790.3123235,00809-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.3123144,89609-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.3123426,49609-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76009-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.312373,72809-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69609-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Ww32time.dll5.2.3790.3123227,32809-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.312355,80809-Μαΐου-200808: 18x 86SP1WOW
Windows Server 2003 με Service Pack 2, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαSP απαίτησηΚλάδος υπηρεσίας
Adsldp.dll5.2.3790.4275516,09609-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Adsmsext.dll5.2.3790.4275208,38409-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Dsuiext.dll5.2.3790.4275247,80809-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Gptext.dll5.2.3790.4275568,32009-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Localspl.dll5.2.3790.4275968,19209-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Lsasrv.dll5.2.3790.42752,165,24809-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
MSV1_0.dll5.2.3790.4275390,14409-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Netlogon.dll5.2.3790.4272989,69609-Μαΐου-200808: 24IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Ntdsa.dll5.2.3790.42724,279,80809-Μαΐου-200808: 25IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Ntdsapi.dll5.2.3790.4272211,96809-Μαΐου-200808: 25IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Policman.dll5.2.3790.4275258,04809-Μαΐου-200808: 25IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
W32Time.dll5.2.3790.4275578,56009-Μαΐου-200808: 25IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
W32tm.exe5.2.3790.4275139,26409-Μαΐου-200808: 25IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Wkssvc.dll5.2.3790.4275326,65609-Μαΐου-200808: 25IA-64SP2Δεν εφαρμόζεται
Wadsldp.dll5.2.3790.4275178,68809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.427569,63209-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.4275119,80809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wgptext.dll5.2.3790.4275235,00809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4275143,36009-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4272437,24809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78409-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.427273.21609-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Ww32time.dll5.2.3790.4275227,32809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.427555,80809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Windows Server 2003 με Service Pack 1, εκδόσεις 64 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαSP απαίτησηΚλάδος υπηρεσίας
Adsldp.dll5.2.3790.3123342,01609-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Adsmsext.dll5.2.3790.3123105,47209-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Dsuiext.dll5.2.3790.3123149,50409-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Gptext.dll5.2.3790.3123326,65609-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Localspl.dll5.2.3790.3123750,08009-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Lsasrv.dll5.2.3790.31231,566,72009-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
MSV1_0.dll5.2.3790.3123260,60809-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Netlogon.dll5.2.3790.3123690,17609-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Ntdsa.dll5.2.3790.31202,969,60009-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Ntdsapi.dll5.2.3790.3123132,60809-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Policman.dll5.2.3790.3123131,07209-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
W03a2409.dll5.2.3790.309030,20809-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
W32Time.dll5.2.3790.3123407,55209-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
W32tm.exe5.2.3790.312379,36009-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Wkssvc.dll5.2.3790.3123228,35209-Μαΐου-200808: 17x 64SP1Δεν εφαρμόζεται
Wadsldp.dll5.2.3790.3123178,17609-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.312369,63209-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.3123119,80809-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wgptext.dll5.2.3790.3123235,00809-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.3123144,89609-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.3123426,49609-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76009-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.312373,72809-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,69609-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Ww32time.dll5.2.3790.3123227,32809-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.312355,80809-Μαΐου-200808: 17x 86SP1WOW
Windows Server 2003 με Service Pack 2, εκδόσεις 64 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαSP απαίτησηΚλάδος υπηρεσίας
Adsldp.dll5.2.3790.4275342,01609-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Adsmsext.dll5.2.3790.4275105,47209-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Dsuiext.dll5.2.3790.4275149,50409-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Gptext.dll5.2.3790.4275327,16809-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Localspl.dll5.2.3790.4275750,08009-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Lsasrv.dll5.2.3790.42751,567,23209-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
MSV1_0.dll5.2.3790.4275260,60809-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Netlogon.dll5.2.3790.4272690,17609-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Ntdsa.dll5.2.3790.42722,971,13609-Μαΐου-200808: 24x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Ntdsapi.dll5.2.3790.4272132,60809-Μαΐου-200808: 25x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Policman.dll5.2.3790.4275131,07209-Μαΐου-200808: 25x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
W32Time.dll5.2.3790.4275407,55209-Μαΐου-200808: 25x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
W32tm.exe5.2.3790.427579,36009-Μαΐου-200808: 25x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Wkssvc.dll5.2.3790.4275228,35209-Μαΐου-200808: 25x 64SP2Δεν εφαρμόζεται
Wadsldp.dll5.2.3790.4275178,68809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.427569,63209-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.4275119,80809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wgptext.dll5.2.3790.4275235,00809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4275143,36009-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4272437,24809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78409-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.427273.21609-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Ww32time.dll5.2.3790.4275227,32809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.427555,80809-Μαΐου-200808: 25x 86SP2WOW

Τα Windows Vista service pack πληροφορίες

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο Windows Vista το Service pack.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο γνωσιακής Microsoft Βάση:
935791Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows Vista

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης των Windows Vista

Α υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται Για να διορθώσετε μόνο το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Αυτό ισχύει μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση το άρθρο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση μπορεί να λάβετε πρόσθετες δοκιμές. Επομένως, αν είστε δεν επηρεάζει αυτό το ζήτημα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" στο επάνω μέρος αυτής της Άρθρο Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τη Microsoft Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης, για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν Αυτή η συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για μια πλήρη λίστα εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και Αριθμούς τηλεφώνου υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη λήψη" εμφανίζει τις γλώσσες για όπου η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή ένα η επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Αφού εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει το αρχείο χαρακτηριστικά (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία περιλαμβάνονται στην Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την Ώρα Ζώνη στο το Ημερομηνία και ώρα στοιχείο ελέγχου Πίνακας.

Τα Windows Vista, εκδόσεις 86 x

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Adsmsext.dll6.0.6000.2102776,28814-Mar-200903: 14x 86
Adsldp.dll6.0.6000.21027186,36814-Mar-200903: 14x 86
Ksecdd.sys6.0.6000.16386407,14413-Dec-200719: 56x 86
Ppdlic.xrm-LSA-msΔεν Εφαρμόζεται2,99814-Mar-200902: 50Δεν Εφαρμόζεται
Lsasrv.dll6.0.6000.210271,234,43214-Mar-200903: 15x 86
Lsass.exe6.0.6000.210277.68014-Mar-200901: 02x 86
Αρχείων Secur32.dll6.0.6000.2102772,70414-Mar-200903: 18x 86
Policman.dll6.0.6000.2102781,40814-Mar-200903: 18x 86
Policman.MOFΔεν Εφαρμόζεται12,15013-Mar-200922: 37Δεν Εφαρμόζεται
Wkssvc.dll6.0.6000.21027158,20814-Mar-200903: 18x 86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msΔεν Εφαρμόζεται2,99014-Mar-200902: 51Δεν Εφαρμόζεται

Τα Windows Vista, εκδόσεις 64 x

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΤο αρχείο μέγεθοςΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Adsmsext.dll6.0.6000.21027105,47214-Mar-200903: 36x 64
Adsldp.dll6.0.6000.21027237,05614-Mar-200903: 36x 64
Ksecdd.sys6.0.6000.16386477,80014-Dec-200721: 35x 64
Ppdlic.xrm-LSA-msΔεν Εφαρμόζεται2,99814-Mar-200903: 17Δεν Εφαρμόζεται
Lsasrv.dll6.0.6000.210271,662,97614-Mar-200903: 37x 64
Lsass.exe6.0.6000.210279,72814-Mar-200901: 27x 64
Αρχείων Secur32.dll6.0.6000.2102795,23214-Mar-200903: 40x 64
Policman.dll6.0.6000.21027130,04814-Mar-200903: 40x 64
Policman.MOFΔεν Εφαρμόζεται12,15013-Mar-200922: 38Δεν Εφαρμόζεται
Wkssvc.dll6.0.6000.21027201,72814-Mar-200903: 41x 64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msΔεν Εφαρμόζεται2,99014-Mar-200903: 17Δεν Εφαρμόζεται
Αρχείων Secur32.dll6.0.6000.2102777,31214-Mar-200903: 18x 86
Adsmsext.dll6.0.6000.2102776,28814-Mar-200903: 14x 86
Adsldp.dll6.0.6000.21027186,36814-Mar-200903: 14x 86
Policman.dll6.0.6000.2102781,40814-Mar-200903: 18x 86
Policman.MOFΔεν Εφαρμόζεται12,15013-Mar-200922: 37Δεν Εφαρμόζεται

Σχετικά με τα φίλτρα WMI

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο WMI για να καθορίσετε κριτήρια που πρέπει να πληρούνται πριν το συνδεδεμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας εφαρμόζεται σε έναν υπολογιστή. Το φίλτρο WMI να φιλτράρετε τους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας έτσι, ώστε δεν χρειάζεται να υποδιαιρέσετε την οργανική μονάδα.

Πώς να ενεργοποιήσετε την καταγραφή στο αρχείο Gpsvc.log

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή στο αρχείο Gpsvc.log, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας πληροφορήσει πώς να Τροποποιήστε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν τροποποιήσετε το μητρώο εσφαλμένα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτά τα βήματα προσεκτικά. Για επιπλέον προστασία, αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στο ακόλουθο άρθρο αριθμό, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, Τύπος Regedit, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίOK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 3. Από το Επεξεργασία μενού, σημείοΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλειδί.
 4. Τύπος Διαγνωστικά, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ.
 5. Κάντε δεξιό κλικ του Διαγνωστικά δευτερεύον κλειδί, σημείο Για να Νέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί DWORD Τιμή.
 6. Τύπος GPSvcDebugLevel, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ.
 7. Κάντε δεξιό κλικ GPSvcDebugLevel, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 8. Με το Η τιμή δεδομένων πλαίσιο, πληκτρολογήστε0x30002, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 10. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  gpupdate/force
 11. Προβάλετε το αρχείο Gpsvc.log στον ακόλουθο φάκελο:
  %WINDIR%\debug\usermode

  Σημείωση - Εάν φάκελο αποδέσμευσης δεν υπάρχει στην ενότητα %WINDIR%\debug\ του αρχείου gpsvc.log δεν θα δημιουργηθεί. Εάν δεν υπάρχει φάκελος αποδέσμευσης, δημιουργία στην περιοχή % windir%\debug.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή του παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
ws2008 rodc συμβατή γνωρίζει rodc

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 944043 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/31/2011 07:48:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition

 • kbwinxppostsp3fix kbwinserv2003postsp2fix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe atdownload kbmt KB944043 KbMtel
Σχόλια