Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ενημερωμένη έκδοση για το Visual Studio 2005, το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio .NET 2002: "The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable."

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual Studio 2005, το Microsoft Visual Studio .NET 2003 ή το Microsoft Visual Studio .NET 2002, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο:
The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable.
Click OK to try again, or enter an alternate path to a folder containing the installation package File_name.msi in the box below.

(Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμος.
Κάντε κλικ στο κουμπί "OK", για να προσπαθήσετε πάλι ή εισαγάγετε μια εναλλακτική διαδρομή προς το φάκελο που περιέχει το πακέτο εγκατάστασης Όνομα_αρχείου.msi στο παρακάτω πλαίσιο.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί για πολλούς λόγους. Αυτοί οι λόγοι συμπεριλαμβάνουν τους εξής.
 • Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να εντοπίσει το σωστό αρχείο MSI προϊόντος στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer.
  Όταν εγκαθιστάτε το Visual Studio 2005, το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio .NET 2002, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αποθηκεύει το αντίστοιχο αρχείο .msi στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer. Αυτό το προσωρινά αποθηκευμένο αρχείο .msi αναφέρεται κάθε φορά που προσπαθείτε να επιδιορθώσετε ή να επανεγκαταστήσετε το προϊόν ή κάθε φορά που εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση στο προϊόν.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να εντοπίσει το αρχείο .msi στην προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) προσπαθεί να αναλύσει τη θέση προέλευσης, δοκιμάζοντας για την παρουσία της εγκατάστασης προϊόντος στη θέση που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά που εκτελέστηκε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να αναλύσει τη θέση προέλευσης, ζητείται από το χρήστη να εισαγάγει τα μέσα εγκατάστασης.
 • Υπάρχει αναντιστοιχία κλειδιού κατακερματισμού αρχείου.
  Οι ενημερωμένες εκδόσεις για το Visual Studio βασίζονται στο Windows Installer. Το Windows Installer χρησιμοποιεί αριθμούς έκδοσης αρχείων, για να προσδιορίσει αν ένα αρχείο στον υπολογιστή είναι παλαιότερης έκδοσης που πρέπει να αντικατασταθεί από νεότερο αρχείο το οποίο περιέχεται σε μια ενημερωμένη έκδοση.

  Ορισμένα αρχεία, όπως αρχεία κειμένου και αρχεία προέλευσης, δεν φέρουν αριθμούς έκδοσης. Επομένως, η ενημερωμένη έκδοση που βασίζεται στο Windows Installer πρέπει να χρησιμοποιήσει μια άλλη μέθοδο για την επιβεβαίωση των νεότερων αρχείων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα κλειδί κατακερματισμού για όλα τα αρχεία που δεν διαθέτουν έκδοση. Για αρχεία που δεν διαθέτουν έκδοση, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου στον υπολογιστή συγκρίνεται με το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων του Windows Installer. Εάν εντοπιστεί διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κλειδιών κατακερματισμού αρχείων, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) προσπαθεί να λάβει το αρχείο από τα μέσα εγκατάστασης προέλευσης.
  • Αναντιστοιχίες κλειδιού κατακερματισμού αρχείου που προκαλούνται από τροποποιήσεις σε αρχεία στον υπολογιστή
   Υπό ορισμένες περιστάσεις, ένας χρήστης μπορεί να τροποποιήσει με μη αυτόματο τρόπο ένα αρχείο που εγκαθίσταται στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε τα μέσα εγκατάστασης για το προϊόν όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση.

   Σημείωση Υπάρχουν έγκυροι λόγοι για τη μη αυτόματη τροποποίηση ενός αρχείου που εγκαθίσταται στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key - PID) στη διαδικασία εγκατάστασης για ένα αντίγραφο του Visual Studio με άδεια χρήσης, πριν να τοποθετήσετε το προϊόν σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου στην επιχείρησή σας. Το κάνετε αυτό ώστε να μην χρειαστεί να κάνετε κοινή χρήση του PID με χρήστες που πρέπει να εγκαταστήσουν το προϊόν. Αυτή η αλλαγή γίνεται τυπικά σε ένα αρχείο κειμένου που ονομάζεται Setup.sdb. Όταν πραγματοποιείτε μια τέτοια αλλαγή, το κλειδί κατακερματισμού του αρχείου δεν αντιστοιχεί πλέον στο κλειδί κατακερματισμού του αρχείου που φέρει το Windows Installer για το αρχείο στη βάση δεδομένων του.
  • Αναντιστοιχίες κλειδιού κατακερματισμού αρχείου οι οποίες προκαλούνται από εσφαλμένα κλειδιά κατακερματισμού που φέρει το προϊόν
   Το Visual Studio .NET 2002 και το Visual Studio .NET 2003 μπορεί να φέρουν κλειδιά κατακερματισμού στη βάση δεδομένων του Windows Installer που δεν ταιριάζουν με το κλειδί κατακερματισμού για το αρχείο που εγκαθίσταται από το προϊόν.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο Visual Studio .NET 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   939401 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Visual Studio .NET 2002: "Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε πόρο δικτύου που δεν είναι διαθέσιμος." (The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable.)
   Σημείωση Το άρθρο 939401 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) δεν εφαρμόζεται στο Visual Studio 2005 ή στο Visual Studio .NET 2003.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εισαγάγετε το CD εγκατάστασης προϊόντος στη μονάδα CD ROM του υπολογιστή. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τη διαδρομή των διαθέσιμων μέσων εγκατάστασης για το προϊόν. Για παράδειγμα, τα μέσα εγκατάστασης ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Στην περίπτωση που προσπαθείτε να αναπτύξετε μια ενημερωμένη έκδοση σε πολλούς υπολογιστές στους οποίους εμφανίζεται αυτό το ζήτημα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή γραμμής εντολών /addsource.

Χρήση της επιλογής γραμμής εντολών /addsource

Οι πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για το Microsoft Visual Studio .NET 2002, το Microsoft Visual Studio .NET 2003 και το Microsoft Visual Studio 2005 περιλαμβάνουν υποστήριξη για την επιλογή γραμμής εντολών /addsource. Εάν λάβετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση για τα καθορισμένα προϊόντα, χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών /addsource. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή γραμμής εντολών για να καθορίσετε τη θέση όπου θέλετε να γίνει αναζήτηση των αρχείων από το Windows Installer. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή γραμμής εντολών, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Επιβεβαίωση ότι η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών /addsource

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε κάποιον από τους ακόλουθους διακόπτες γραμμής εντολών για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου χρήσης:
 • /?
 • /help
Εάν υπάρχει εγκατεστημένη μια ενημερωμένη έκδοση που υποστηρίζει την επιλογή γραμμής εντολών /addsource, αυτή η επιλογή γραμμής εντολών θα εμφανιστεί στο παράθυρο διαλόγου χρήσης.

Βήμα 2: Αντιγραφή του μέσου εγκατάστασης του Visual Studio ή ενός διαχειριστικού ειδώλου

Αντιγράψτε κάποιο από τα ακόλουθα στοιχεία σε ένα φάκελο, στον οποίο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού:
 • Το μέσο εγκατάστασης του Visual Studio. Πρέπει να αντιγράψετε όλα τα αρχεία από το μέσο εγκατάστασης.
 • Ένα παλαιότερα δημιουργημένο διαχειριστικό είδωλο για το προϊόν του Visual Studio
Σημειώσεις (Notes)
 • Συνήθως, αυτός ο φάκελος βρίσκεται σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου.
 • Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο Vs_setup.msi βρίσκεται μέσα στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία του μέσου εγκατάστασης του Visual Studio. Το αρχείο Vs_setup.msi απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή γραμμής εντολών /addsource αργότερα.
 • Εάν επιχειρείτε να ενημερώσετε ένα από τα προγράμματα του Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, όπως το Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, ίσως χρειαστεί να εξαγάγετε πρώτα το προϊόν από ένα πρόγραμμα μιας χρήσης IExpress για να αποκτήσετε το πακέτο του Windows Installer για το προϊόν. Για παράδειγμα, αυτό πρέπει να το κάνετε όταν το αντίγραφο του Visual Basic 2005 Express Edition είναι ένα μεμονωμένο αρχείο, όπως το Ixpvb.exe.

  Για να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
  Ονομασία του εκτελέσιμου αρχείου εγκατάστασης για το Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"Πλήρης διαδρομή του φακέλου στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου"
  Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του αρχείου:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Βήμα 3: Χρήση της επιλογής γραμμής εντολών /addsource

Χρησιμοποιήστε την επιλογή γραμμής εντολών /addsource κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Μόλις το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη στην εντολή:
Ονομασία του εκτελέσιμου αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση /addsource "Διαδρομή του πακέτου του Windows Installer για το προϊόν"
Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, αντικαταστήστε το σύμβολο κράτησης θέσης Διαδρομή του πακέτου του Windows Installer για το προϊόν με τη διαδρομή του πακέτου του Windows Installer για το προϊόν που αντιγράψατε σε ένα φάκελο στο βήμα 2.

Στην περίπτωση που η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού ενημερώνει πολλές εκδόσεις του Visual Studio, μπορείτε να καθορίσετε πολλές θέσεις προέλευσης για κάθε έκδοση του Visual Studio. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε πολλές εμφανίσεις της επιλογής γραμμής εντολών /addsource, ως εξής:
Ονομασία του εκτελέσιμου αρχείου για την ενημερωμένη έκδοση /addsource "Διαδρομή του πρώτου πακέτου του Windows Installer" /addsource "Διαδρομή του δεύτερου πακέτου του Windows Installer"
Σημείωση Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε την επιλογή γραμμής εντολών /addsource από μία φορά για κάθε έκδοση του Visual Studio που είναι εγκατεστημένη στους υπολογιστές στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού. Ωστόσο, χρειάζεται να καθορίσετε την επιλογή γραμμής εντολών /addsource μόνο μία φορά στην περίπτωση που ενημερώνετε μόνο μία έκδοση του Visual Studio. Αυτό πρέπει να το κάνετε ακόμα και όταν η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις για πολλές εκδόσεις του Visual Studio.
addsource γραμμή εντολών προέλευση μέσο εγκατάστασης vs_setup.msi msi
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 944298 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/03/2008 14:55:34 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB944298
Σχόλια