Αναπαραγωγή AD δεν λειτουργεί με το συμβάν καταγραφεί 1865

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:944351
Προέλευση:Υπηρεσία υποστήριξης της Microsoft
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΈΧΕΙ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΈΚΔΟΣΗ ΆΛΛΩΝ ΓΝΩΣΙΑΚΉΣ ΒΆΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ.
Ενέργεια
Αποτέλεσμα


Μπορείτε να έχετε πολλές τοποθεσίες στο σύμπλεγμα δομών. Σε ορισμένες τοποθεσίες, μπορείτε να βρείτε ότι η αναπαραγωγή AD δεν λειτουργεί.

Σε ελεγκτές τομέα στο πρόγραμμα δημιουργίας τοπολογίας Inter-Site (ISTG), τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται κάθε 15 λεπτά.

Τύπος συμβάντος: προειδοποίηση
Προέλευση συμβάντος: KCC NTDS
Κατηγορία συμβάντος: Knowledge Consistency Checker
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1865
Ημερομηνία:<date></date>
Ώρα:<time> </time>
Χρήστη: LOGON AUTHORITY\ANONYMOUS NT
Computer:<computername></computername>
Περιγραφή:
Έλεγχος συνέπειας Γνωσιακής (KCC) δεν μπόρεσε να σχηματίσουν μια πλήρη τοπολογία δικτύου διεύρυνσης δέντρου. Ως αποτέλεσμα, η ακόλουθη λίστα τοποθεσιών δεν είναι προσβάσιμος από την τοπική τοποθεσία.

Τοποθεσίες:
CN = <sitename>, CN = τοποθεσιών, CN = Configuration, DC = <domain>, DC = com</domain></sitename>Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
Προέλευση συμβάντος: KCC NTDS
Κατηγορία συμβάντος: Knowledge Consistency Checker
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1311
Ημερομηνία:<date></date>
Ώρα:<time></time>
Χρήστη: LOGON AUTHORITY\ANONYMOUS NT
Computer:<computername></computername>
Περιγραφή:
Έλεγχος συνέπειας Γνωσιακής (KCC) έχει εντοπίσει προβλήματα με τις ακόλουθες διαμερίσματος καταλόγου.

Διαμέρισμα καταλόγου:
CN = Configuration, DC = <domain>, DC = com</domain>
Αιτία


Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν ζητήματα σύνδεσης μεταξύ των διακομιστών ISTG. Για παράδειγμα, εάν το τείχος προστασίας έχει αποκλείσει τις θύρες, το ζήτημα θα προκύψει.
Επίλυση


Χρησιμοποιήστε το εργαλείο portqry για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τα ζητήματα συνδεσιμότητας στους διακομιστές ζεύξης από τις τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στο συμβάν 1865. Αν οι θύρες αποκλείονται από το τείχος προστασίας, ρυθμίστε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας για να ανοίξετε τις θύρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης:

179442 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ενός τείχους προστασίας για τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;179442

816103 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση βοηθητικού προγράμματος Portqry για την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης Active Directory
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;816103
ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΤΗΣ MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ. ΌΛΕΣ ΟΙ ΤΈΤΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΧΩΡΊΣ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ. MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ HEREBY DISCLAIM ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΑΥΤΌ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, WORKMANLIKE ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑΣ, ΤΊΤΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΡΗΤΆ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΜΙΑ MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΆΜΕΣΗ, ΈΜΜΕΣΗ, PUNITIVE, ΑΠΟΘΕΤΙΚΉ, ΕΙΔΙΚΉ, ΘΕΤΙΚΉ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΈΦΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΉΣΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ, ΕΊΤΕ ΒΆΣΕΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ, ΑΜΈΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ, ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT Ή ΚΆΠΟΙΟΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΈΧΕΙ ΓΊΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΏΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΏΝ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Vlastnosti

ID článku: 944351 - Poslední kontrola: 12/25/2010 18:27:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

  • kbnomt kbrapidpub kbmt KB944351 KbMtel
Váš názor