Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS08-010: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Ενημέρωση
Η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί από νεότερη ενημερωμένη έκδοση. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-010. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας στον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη την τοποθεσία Διεθνούς υποστήριξης στο Web: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επικοινωνιών υποστήριξης.

Γνωστά θέματα

 • Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το ακόλουθο, όταν προσπαθείτε να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα στον Windows Internet Explorer 7:
  Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας (Webpage cannot be displayed)
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  942818Εμφανίζεται μήνυμα λάθους μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης του Windows Internet Explorer 7 από το Windows Update ή το Microsoft Update: "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της ιστοσελίδας" (Webpage cannot be displayed) (US)
 • Αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ενδέχεται να γίνει επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Internet Explorer, αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε έναν υπολογιστή βασισμένο σε Windows Vista.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  951800 Αφού εγκαταστήσετε την αθροιστική συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 942615 (MS07-069), 944533 (MS08-010) ή 947864 (MS08-024) σε έναν υπολογιστή βασισμένο σε Windows Vista, εκτελείται επαναφορά ορισμένων προσαρμοσμένων ρυθμίσεων του Internet Explorer στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων. (US)

Ενημερώσεις κώδικα που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια και συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Ενημερώσεις κώδικα έκδοσης γενικής διανομής (GDR)

Η εγκατάσταση μεμονωμένων ενημερωμένων εκδόσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή, ανάλογα με την έκδοση των Windows και την έκδοση της εφαρμογής που επηρεάζεται. Προβάλετε τα μεμονωμένα άρθρα, για να καθορίσετε την κατάσταση της ενημερωμένης έκδοσής σας.
Αριθμός άρθρου Τίτλος άρθρου
897242 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Internet Explorer 6 για να ανοίξετε ένα αρχείο PNG, το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα τμήματα μνήμης IDAT μηδενικού μήκους (US)
906473 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ανοίγει πάντοτε ένα νέο παράθυρο όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση με καθορισμένο προορισμό σε μια εφαρμογή που βασίζεται σε έλεγχο WebBrowser (US)
929874 Παρουσιάζεται απώλεια μνήμης στον Internet Explorer 6, όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών JScript σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP
939941 Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο POST ή τη μέθοδο GET για να διαβιβάσετε δεδομένα φόρμας σε μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer 7 ή τον Internet Explorer 6 (US)
940072 Κατά τη μετάβαση από μια τοποθεσία Web σε μια άλλη στον Internet Explorer 6 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται
940998 Στον Internet Explorer 7, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή για την απαρίθμηση των εμφανίσεων του Internet Explorer 7 μέσω προγραμματισμού σε μια επιφάνεια εργασίας αντί για την προεπιλεγμένη επιφάνεια εργασίας (US)
942172 Όταν ανοίγετε μια ιστοσελίδα πληκτρολογώντας ένα αρχείο URI αρχείου στη γραμμή διευθύνσεων του Windows Internet Explorer 7 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, η συμβολοσειρά ερωτήματος εξαφανίζεται μετά από το άνοιγμα της ιστοσελίδας (US)
942368Ο Windows Internet Explorer 7 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα, όταν προβάλετε μια ιστοσελίδα που ορίζει ένα χαρακτηριστικό στυλ γραμμής κύλισης για ένα στοιχείο (US)
943120 Όταν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 6 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP Service Pack 2 για να εγκαταλείψετε μια τοποθεσία Web, ο Internet Explorer σταματά να ανταποκρίνεται
943245 Όταν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 7 για να επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που περιέχει στοιχεία IFRAME, τα περιεχόμενα ενός επεξεργασμένου στοιχείου IFRAME δεν αποδίδονται σωστά (US)
944435 Ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται κάτω από ορισμένες περιστάσεις, όπως όταν ανοίγετε και κλείνετε ένα αποκλειστικό παράθυρο διαλόγου μιας ιστοσελίδας πολλές φορές (US)
945686Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή ορισμένων εγγράφων PDF στον Windows Internet Explorer 7 ή στον Internet Explorer 6 (US)

Επείγουσες επιδιορθώσεις

Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 944533 για τα Windows XP και τον Windows Server 2003 περιλαμβάνουν αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων του Internet Explorer και αρχεία έκδοσης γενικής διανομής (GDR). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρχεία του Internet Explorer τα οποία να προέρχονται από το περιβάλλον επειγουσών επιδιορθώσεων, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 944533 εγκαθιστά τα αρχεία GDR.

Οι επείγουσες επιδιορθώσεις προορίζονται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων τα οποία περιγράφονται στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, τα οποία σχετίζονται με τις επείγουσες επιδιορθώσεις. Eφαρμόστε τις επείγουσες επιδιορθώσεις μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Αυτές οι επείγουσες επιδιορθώσεις ενδέχεται να υποβληθούν σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack που περιέχει αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 944533, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
897225Τρόπος εγκατάστασης επειγουσών επιδιορθώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer

ΣημείωσηΕκτός από την εγκατάσταση των επειγουσών επιδιορθώσεων, μελετήστε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base), το οποίο σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση που πρέπει να εγκαταστήσετε, για να προσδιορίσετε την τροποποίηση μητρώου που απαιτείται για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης αν τα υπάρχοντα αρχεία του Internet Explorer προέρχονται από την επείγουσα επιδιόρθωση ή από το περιβάλλον GDR, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994Περιγραφή των περιεχομένων των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Windows XP Service Pack 2 και του Windows Server 2003

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση (Ηνωμένων Πολιτειών) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Για Internet Explorer 5.01 με Service Pack 4 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows 2000

File NameVersionDateTimeSize
Browseui.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:23792,848
Danim.dll6.1.9.72910-Dec-200719:451,134,352
Dxtmsft.dll6.1.9.72910-Dec-200718:22325,904
Iepeers.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:24100,112
Inseng.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:2474,000
Jsproxy.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:2413,584
Mshtml.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:242,303,760
Msrating.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:23149,776
Pngfilt.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:2448,912
Shdocvw.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:231,104,656
Shlwapi.dll5.0.3900.714611-Dec-200701:08284,432
Url.dll5.50.4984.100011-Dec-200701:1284,240
Urlmon.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:24425,232
Wininet.dll5.0.3860.100010-Dec-200718:24451,344

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Browseui.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:081,036,800SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14821-Dec-200723:081,058,304SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:08363,520SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:08212,480SP1GDR
Iedw.exe5.2.3790.306421-Dec-200713:5117,920SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08253,952SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:0816,384SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:083,156,480SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08537,600SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306421-Dec-200723:0842,496SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:081,515,008SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08321,536SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08697,344SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306421-Dec-200713:2528,672SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:08662,528SP1GDR
Browseui.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:011,036,800SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14821-Dec-200723:011,058,304SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:01363,520SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306421-Dec-200723:01212,480SP1QFE
Iedw.exe5.2.3790.306421-Dec-200713:3517,920SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01253,952SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:0116,384SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:013,159,552SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01537,600SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306421-Dec-200723:0142,496SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:011,516,032SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01321,536SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01697,344SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306421-Dec-200713:2528,672SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306421-Dec-200723:01666,112SP1QFE
Browseui.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:281,033,216SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:28361,472SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:28209,920SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:283,133,952SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:28537,600SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:071,508,352SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:28698,368SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421021-Dec-200713:3213,824SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:28670,720SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:581,033,216SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:58361,472SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421021-Dec-200722:58209,920SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:583,135,488SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:59537,600SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:591,508,352SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:59698,368SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421021-Dec-200713:3213,824SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421021-Dec-200722:59671,232SP2QFE

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:071,023,488x86SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07151,040x86SP2GDR
Danim.dll6.3.1.14807-Dec-200701:071,054,208x86SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.326807-Dec-200701:07357,888x86SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.326807-Dec-200701:07205,312x86SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0755,808x86SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.326806-Dec-200713:0718,432x86SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07251,392x86SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0796,256x86SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0716,384x86SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.326808-Dec-200704:073,059,200x86SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07449,024x86SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07146,432x86SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07532,480SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:0739,424x86SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:071,494,528x86SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07474,112x86SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07615,424x86SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.326807-Dec-200701:07659,456x86SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.326806-Dec-200709:38350,720x86SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:441,024,000x86SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44151,040x86SP2QFE
Danim.dll6.3.1.14807-Dec-200700:441,054,208x86SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.326807-Dec-200700:44357,888x86SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.326807-Dec-200700:44205,824x86SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4455,808x86SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.326806-Dec-200710:0518,432x86SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44251,904x86SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4496,256x86SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4416,384x86SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:443,066,368x86SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44449,024x86SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44146,432x86SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44532,480SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:4439,424x86SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:441,499,136x86SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44474,112x86SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44617,984x86SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.326807-Dec-200700:44666,112x86SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.326806-Dec-200709:38350,720x86SP2QFE

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις τεχνολογίας Itanium του Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:352,543,104IA-64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:351,009,152IA-64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:35640,512IA-64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:35717,312IA-64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3545,568IA-64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:359,367,040IA-64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,845,760IA-64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:36116,736IA-64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:363,678,720IA-64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36823,296IA-64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,615,872IA-64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3627,648IA-64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,695,744IA-64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:361,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:36363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:36212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:3617,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3616,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:363,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3642,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:361,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3628,672x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:36662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:442,542,592IA-64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:441,009,152IA-64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:44640,512IA-64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:44717,824IA-64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:4445,568IA-64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:449,376,256IA-64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:441,845,760IA-64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:44116,736IA-64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:443,680,768IA-64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:44823,296IA-64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:441,617,408IA-64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:4527,648IA-64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:451,702,400IA-64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:451,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:451,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:45363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:45212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:4517,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:4516,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:453,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:4542,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:451,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:4528,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:45666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:502,542,592IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:511,009,152IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:51640,512IA-64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:519,376,768IA-64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,845,760IA-64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:513,679,232IA-64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,619,968IA-64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5112,800IA-64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,701,888IA-64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:51361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:51209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:513,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:51537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:511,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:51698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5113,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:51670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:362,542,592IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:361,009,152IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:36640,512IA-64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:369,383,936IA-64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:371,845,760IA-64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:373,680,256IA-64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:371,619,968IA-64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:3812,800IA-64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:381,702,912IA-64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:381,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:38361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:38209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:383,135,488x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:38537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:381,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:38698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:3813,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:38671,232x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις τεχνολογίας x64 του Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:241,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24562,176x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2424,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:245,999,104x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2464,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:242,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,085,440x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2429,184x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:251,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:2517,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2516,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:253,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2542,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2528,672x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:321,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:321,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:32562,176x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:33332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3324,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:336,003,712x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3364,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:332,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,085,952x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3429,184x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:341,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:3417,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3416,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:343,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3442,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3428,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,605,120x64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55562,176x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:556,003,712x64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55900,608x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:552,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,088,512x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5514,336x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:553,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5513,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:241,605,120x64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24562,176x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:246,007,808x64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25900,608x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:252,438,656x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,088,512x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2514,336x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:253,135,488x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2513,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25671,232x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x64 των Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:241,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24562,176x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:24332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2424,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:245,999,104x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2464,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:242,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:24621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,085,440x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2429,184x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:241,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:251,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25363,520x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:25212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:2517,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:2516,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:253,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25537,600x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2542,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:251,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:2528,672x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:25662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:321,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:321,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:32562,176x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:33332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3324,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:336,003,712x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:33900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3364,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:332,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,085,952x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3429,184x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14825-Dec-200703:341,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34363,520x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.306425-Dec-200703:34212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.306425-Dec-200703:3417,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:3416,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:343,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34537,600x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3442,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:341,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.306425-Dec-200703:3428,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.306425-Dec-200703:34666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,605,120x64SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55562,176x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:556,003,712x64SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55900,608x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:552,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,088,512x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5514,336x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55361,472x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:55209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:553,133,952x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55537,600x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:551,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:5513,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:55670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:241,605,120x64SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24562,176x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:24332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:246,007,808x64SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25900,608x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:252,438,656x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,088,512x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2514,336x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25361,472x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.421025-Dec-200703:25209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:253,135,488x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25537,600x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:251,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.421025-Dec-200703:2513,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.421025-Dec-200703:25671,232x86SP2QFE\WOW

Για Internet Explorer 6 με Service Pack 1 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows 2000

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Browseui.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,018,368RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46143,360RTMGDR
Danim.dll6.3.1.14811-Oct-200706:131,054,208RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.160710-Dec-200720:38351,744RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.160710-Dec-200720:38192,512RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:38236,032RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:3869,632RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:3912,288RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:382,705,408RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46132,096RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:38498,176RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:3834,816RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,340,416RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46402,944RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:39462,336RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.160710-Dec-200720:39575,488RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,018,368RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46143,360RTMQFE
Danim.dll6.3.1.14811-Oct-200705:571,054,208RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.160810-Dec-200721:12351,744RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.160810-Dec-200721:12192,512RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12236,544RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:1269,632RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:1212,288RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:122,713,088RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46132,096RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12498,176RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:1238,912RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:461,340,416RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.191610-Dec-200723:46402,944RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12464,384RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.160810-Dec-200721:12587,776RTMQFE

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit του Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660819-Dec-200721:56347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1263,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200708:3470,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660806-Dec-200704:49161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200708:12383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660807-Dec-200708:12384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:126,066,176SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1244,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200708:3413,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660806-Dec-200708:34625,664SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660807-Dec-200708:121,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1227,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:1252,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660813-Jan-200805:373,592,192SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662311-Jan-200815:5244,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:121,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660807-Dec-200708:12824,832SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073319-Dec-200721:45347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07133,120SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0763,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200709:1370,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073306-Dec-200704:50161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200708:07383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073307-Dec-200708:07388,096SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:076,067,200SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0744,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200709:1313,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073306-Dec-200709:13625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073307-Dec-200708:071,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0727,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:0752,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:073,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074811-Jan-200815:5244,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:071,162,752SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073307-Dec-200708:07825,344SP2QFE

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows Vista

File NameVersionDateTimeSize
Package_1_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:239,495
Package_1_for_kb944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2318,695
Package_2_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,299
Package_2_for_kb944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:235,467
Package_3_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,855
Package_3_for_kb944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:236,697
Update-bf.mum08-Jan-200811:232,311
X86_080912f59f01fe62fe45d00276f34007_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_260cf64d4361bf6c.manifest08-Jan-200811:23695
X86_0d303465193f7d1c54ff3f8b4f911956_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4109928cc4ffbc71.manifest08-Jan-200811:23706
X86_0f80c5ee548904ca8d857948fc51cdb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1e399868718e27dc.manifest08-Jan-200811:23700
X86_0fdc79aecbb580960f81b0f30bc380c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6f207f80f357c4bc.manifest08-Jan-200811:23706
X86_1258003c8b93296e7230f49df23c5671_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d3c82edb4a477ab7.manifest08-Jan-200811:23696
X86_197ddad12dceda4eeabec6cac5812ffb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_927316679a7168e1.manifest08-Jan-200811:23724
X86_1bbbdb36d01e6139a5e57ea32bfdf774_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d7a0a242c06b613e.manifest08-Jan-200811:23702
X86_2d2ab952debc32fba5443d7040dd3f0d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d91cb87ca47be1d0.manifest08-Jan-200811:23696
X86_3161297672bb379e2d973342adae7cb0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5572c52be68c741c.manifest08-Jan-200811:23707
X86_38fe36a7bccc7847f1afb2fcb023ec4b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9cc06b7653f43c83.manifest08-Jan-200811:23724
X86_3a7f256926ea1d2e8c8daf820fe6dee5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c05590c0365d05bc.manifest08-Jan-200811:23726
X86_432ebb280e892a42e5c92fabc0fb3679_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9681040b53c3d83f.manifest08-Jan-200811:23700
X86_53a0e09731cd88e1d04e29bec42da93f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3619a695ed882ce1.manifest08-Jan-200811:23711
X86_57e5a2915e680234f4937e4d527824eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4e3105fb86490700.manifest08-Jan-200811:23712
X86_58fa3efad34f3826a022ec2fa86a1ee7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_04dadea21f8fef17.manifest08-Jan-200811:23704
X86_66ef55292a6f8736e03356038a990d93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6be566aa3d4ff43a.manifest08-Jan-200811:23708
X86_6cb4457de7631e46df1c1ad011932ef3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_530befcfc6b70595.manifest08-Jan-200811:23696
X86_6e3f182a6261e5a9802fde30ad70b1fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ddcec9c2a84a9068.manifest08-Jan-200811:23695
X86_74c37e71987fffcb29de43bc1d691ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b55c224490dde0a5.manifest08-Jan-200811:23702
X86_823f2b11c8cf4f798d6c57089753139a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6d9101c7ad646d67.manifest08-Jan-200811:23708
X86_8346b8a4a19d8a49142e6e10ff704acc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4a3c2a5b320f17dc.manifest08-Jan-200811:23695
X86_84824e7a14366bd14e2aa210c8ed2578_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6544d35a7b1ddd21.manifest08-Jan-200811:23726
X86_9df700bc3220085983840081ed8d2a38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8e1957c4010bfeda.manifest08-Jan-200811:23712
X86_a51e39cee2ac38ddc5513cfbeb742823_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d642581f2d85423a.manifest08-Jan-200811:23704
X86_a76270bab987c992b4825822ec0b13bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5d7cd2860636d2e5.manifest08-Jan-200811:23695
X86_ae3b99cff8909c2066042cc9c68abe79_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_340ae44b22ce327c.manifest08-Jan-200811:23711
X86_af0423b16fe4b2a3cca8f04c075fbe81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0ef38f2da0f4f5d9.manifest08-Jan-200811:23700
X86_b483e7e506ca7ca97eb499f9fd0c2d36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c684e0795e66b05f.manifest08-Jan-200811:23694
X86_bd54f08100674b39436bf3635656fbd0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_589f44ce53e7f37d.manifest08-Jan-200811:23707
X86_c238d52b915a3c14a10e3c5e2ec78a35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_abe88ff38bce405c.manifest08-Jan-200811:23699
X86_c36bb9ae012a7a8065487b5978134b8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_243e3b2e3cd7aca0.manifest08-Jan-200811:23700
X86_c7aa5a0ff12c1d2ef52eae9b26d066e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_12261af1717cce9f.manifest08-Jan-200811:23704
X86_c9ae0f884915522a409b0c8d2a0c9689_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bb50e06835ad9048.manifest08-Jan-200811:23699
X86_d17ca83c7d723625c05c3d1cb58c388f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_b3bf34f4b01b9452.manifest08-Jan-200811:23714
X86_d3ea015f7091a578e184e63e55c3119e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_63522266eea16193.manifest08-Jan-200811:23708
X86_d409a596da3ba2c554fb35c9a1b77c38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_69cb4cf35b95c763.manifest08-Jan-200811:23708
X86_e1314dea750dbe9b04688cf162380f36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c501625ef5593bef.manifest08-Jan-200811:23696
X86_e4bbca587cacfb26fcfeff078d1d5c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_84e4e3af187cfdb2.manifest08-Jan-200811:23714
X86_e4e9ff392d0a36c90bde3670c6da5db6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4d90a72180263176.manifest08-Jan-200811:23694
X86_edaadc8ad1ac50cc717cb991c0f36520_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2489c91835a82f2c.manifest08-Jan-200811:23704
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e.manifest07-Dec-200703:487,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa5255030edc55f8.manifest07-Dec-200703:487,244
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_ebcd9189165066e5.manifest08-Jan-200804:529,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_ec468fee2f79bd44.manifest08-Jan-200804:569,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71.manifest07-Dec-200703:48283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b36a0764f2d5b35b.manifest07-Dec-200703:48283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dee86a987f43fde0.manifest07-Dec-200703:4842,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df4c962d987e72ca.manifest07-Dec-200703:4842,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8d5c6a0454a9e395.manifest07-Dec-200703:48812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8dc095996de4587f.manifest07-Dec-200703:48812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504.manifest07-Dec-200703:4856,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee.manifest07-Dec-200703:4856,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57.manifest07-Dec-200703:489,922
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441.manifest07-Dec-200703:489,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585.manifest07-Dec-200703:48463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f.manifest07-Dec-200703:48463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3ad26ff6d96b5938.manifest06-Dec-200704:4042,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b369b8bf2a5ce22.manifest06-Dec-200704:4142,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1592313b129ab58c.manifest06-Dec-200704:40195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_15f65cd02bd52a76.manifest06-Dec-200704:41195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_464bad5b46361812.manifest07-Dec-200703:4832,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46afd8f05f708cfc.manifest07-Dec-200703:4832,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a.manifest07-Dec-200703:48928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324.manifest07-Dec-200703:48928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6a4e68c15966bec7.manifest06-Dec-200704:403,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6ab2945672a133b1.manifest06-Dec-200704:413,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_58be435a670f5a43.manifest07-Dec-200703:4824,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59226eef8049cf2d.manifest07-Dec-200703:4824,168
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7.manifest07-Dec-200703:48126,025
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1.manifest07-Dec-200703:48126,025
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c.manifest07-Dec-200703:4832,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176.manifest07-Dec-200703:4831,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a188f8867fa71e9.manifest07-Dec-200703:4837,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2a7cbb1d8134e6d3.manifest07-Dec-200703:4837,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67.manifest07-Dec-200703:48829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151.manifest07-Dec-200703:48829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e6be9d129473b09f.manifest07-Dec-200703:4810,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e722c8a7adae2589.manifest07-Dec-200703:4810,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0b66d22ed6ee7051.manifest07-Dec-200703:4811,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bcafdc3f028e53b.manifest07-Dec-200703:4810,729
Advpack.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:07124,928
Advpack.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:07124,928
Pngfilt.dll7.0.6000.1662308-Jan-200804:3144,544
Pngfilt.dll7.0.6000.2074808-Jan-200804:3744,544
Urlmon.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:091,159,680
Urlmon.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:101,162,752
Mstime.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08671,232
Mstime.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:09671,232
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660906-Dec-200704:071,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073406-Dec-200704:081,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0827,648
Wininet.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:09824,832
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:0964,512
Jsproxy.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0827,648
Wininet.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:10825,344
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:1064,512
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:122,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08214,528
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08214,528
Mshtmled.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08478,208
Mshtmled.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08478,208
Mshtml.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:083,592,192
Mshtml.tlb7.0.6000.1660906-Dec-200700:441,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:083,593,216
Mshtml.tlb7.0.6000.2073406-Dec-200700:501,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0863,488
Icardie.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0863,488
Ieunatt.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0726,624
Iexplore.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:07625,664
Ieunatt.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2326,624
Iexplore.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:24625,664
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0770,656
Iernonce.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0844,544
Iesetup.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0856,320
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2370,656
Iernonce.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0844,544
Iesetup.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0856,320
Iebrshim.dll6.0.6000.1660906-Dec-200704:0852,736
Iebrshim.dll6.0.6000.2073406-Dec-200704:0852,736
Ieframe.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:086,066,176
Ieui.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08180,736
Ieframe.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:086,067,200
Ieui.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08180,736
Ieinstal.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07263,168
Ieinstal.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24263,168
Ieuser.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07301,568
Ieuser.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24301,568

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32-bit των Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21124,928SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660819-Dec-200723:01347,136SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21133,120SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2163,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200711:0070,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660806-Dec-200704:59161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200702:21383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660807-Dec-200702:21384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:216,066,176SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2144,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660806-Dec-200711:0013,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660806-Dec-200711:01625,664SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660807-Dec-200702:211,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2127,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:2152,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660808-Dec-200718:513,592,192SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21102,912SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662311-Jan-200805:5344,544SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:211,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21233,472SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660807-Dec-200702:21824,832SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01124,928SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073319-Dec-200722:57347,136SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01133,120SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0163,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200708:3470,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073306-Dec-200705:00161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:322,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646107-Dec-200702:01383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073307-Dec-200702:01388,096SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:016,067,200SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641408-Mar-200705:10991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0144,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073306-Dec-200708:3413,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073306-Dec-200708:34625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073307-Dec-200702:011,831,424SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0127,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:0152,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:013,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01102,912SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074811-Jan-200805:5744,544SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:011,162,752SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073307-Dec-200702:01825,344SP2QFE

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις τεχνολογίας x64 του Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3285,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3284,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:32424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:32476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:327,068,672x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:32983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3257,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3213,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:32701,440x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:322,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3232,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3282,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:325,677,056x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3364,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,428,480x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,021,440x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3363,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3370,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:332,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:33383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:33384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:336,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:33991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3313,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:33625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3327,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3352,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:333,592,192x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2485,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2484,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:242,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:24424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:24480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:247,070,208x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:25983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2557,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2513,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:25701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:252,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2532,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2582,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:255,679,104x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2664,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,431,552x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,021,952x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28133,120x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2863,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2870,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:282,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:28383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:28388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:286,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:28991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2813,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:28625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2827,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2852,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:283,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28825,344x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista

που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File NameVersionDateTimeSizeCPU
Amd64_020f280fa5c3cfff67767935861ad917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e5f0f6a1de1808fd.manifest08-Jan-200811:231,036
Amd64_080912f59f01fe62fe45d00276f34007_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_822b91d0fbbf30a2.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_0b221bdb005a38b30e74cd352d8f0212_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1a7620fad141bfc2.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_0dfbac33bf515c795d55a33602884ac2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_124fec178920cd1b.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_111d4137fd1774fa97f5cf0f3e3e598c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d23fe880aebb77e8.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_197ddad12dceda4eeabec6cac5812ffb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ee91b1eb52ceda17.manifest08-Jan-200811:23726
Amd64_1bbbdb36d01e6139a5e57ea32bfdf774_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33bf3dc678c8d274.manifest08-Jan-200811:23704
Amd64_21f579d5f6acc808545287bd6607a19a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7466179e1bf891e7.manifest08-Jan-200811:231,072
Amd64_254d2476cd62b1a1c14b5fe567042af2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2e69f61e2ddd7354.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_2c9b39de080385af82730d210a84ca98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d86dbabb82f67cba.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_2ec98ba24ff71d3cceb6661b39643355_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bddccf3bbd134a60.manifest08-Jan-200811:231,070
Amd64_38fe36a7bccc7847f1afb2fcb023ec4b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f8df06fa0c51adb9.manifest08-Jan-200811:23726
Amd64_3a7f256926ea1d2e8c8daf820fe6dee5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1c742c43eeba76f2.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_3eb88643c316607dfa974c52851dd194_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b5a96d4e8954f2fb.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_445015e5834848ce6b139e687ba77b81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7c8aab228a13a574.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_470eb2dbb3a73ff3a9c16998e97b9c2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_dabe3bec838d32d3.manifest08-Jan-200811:231,070
Amd64_4a1b03f570e9522d309b665b97318835_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1a73ba8c028139dc.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_4a7550fd012c19ab2fb01a54dcf64f4a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e59dca9029470d71.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_50281ab6ef902ca85d6472b049918406_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_eb3597be85e181b3.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_544327e9e9a3fe6fc0f231dadb15208a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_219d5856941c7502.manifest08-Jan-200811:231,056
Amd64_6524027804c8290afe7f8c34a06f94e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_caf3af697a156426.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_6e3f182a6261e5a9802fde30ad70b1fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_39ed654660a8019e.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_74c37e71987fffcb29de43bc1d691ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_117abdc8493b51db.manifest08-Jan-200811:23704
Amd64_74cc8a8162fe49a28be0f80f973f6884_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3997f0cd00fbe3d9.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_78016d901e1239214e8bc3af6e4fe6c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6cff2a8407042ff7.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_7a92b7d2e88204d23497aa12c80494be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fb99fa3b3df0d11d.manifest08-Jan-200811:23708
Amd64_7c2bfeffee831a27b4505f5f5a1dfa52_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_716811538ccb1f82.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_8346b8a4a19d8a49142e6e10ff704acc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a65ac5deea6c8912.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_84824e7a14366bd14e2aa210c8ed2578_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c1636ede337b4e57.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_8efb108326dc2663389a0e242d97218c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c4bca5b2086d9222.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_95009cd0cf7947f053bd6cccf6e42285_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1f5367aaaaf7f0ce.manifest08-Jan-200811:231,046
Amd64_99bde79c1ad49586b3e29ce63f847171_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_870990e8eb6001bd.manifest08-Jan-200811:231,060
Amd64_9cb2376022c6814479906f21092b5d9f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a417dc7643f62f84.manifest08-Jan-200811:231,060
Amd64_9e8fd43806cab220b02929b29f2ba3c7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_969edfb6439cf9c9.manifest08-Jan-200811:231,056
Amd64_a3525113e9cf8736df9b1d48b334b5fe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6b60330afb8b6905.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_a467d610af96381c1908b9d75ce1682d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7afadc091584251d.manifest08-Jan-200811:23730
Amd64_a51e39cee2ac38ddc5513cfbeb742823_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3260f3a2e5e2b370.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_a76270bab987c992b4825822ec0b13bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b99b6e09be94441b.manifest08-Jan-200811:23697
Amd64_af53a6e3e9d2a151730906bc1f1ccb2a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_871277e980a110ea.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_b5918ab026fd39b68c4155e625a876a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_77455aab0e412f73.manifest08-Jan-200811:231,040
Amd64_bcf98527f38f719437447d7e3dcedcf8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d5e5bf13447a5254.manifest08-Jan-200811:231,046
Amd64_c8155d46a24d6a7c6c62592b8a7ab39e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4ba053a23ec0160c.manifest08-Jan-200811:23728
Amd64_d17ca83c7d723625c05c3d1cb58c388f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_0fddd07868790588.manifest08-Jan-200811:23716
Amd64_d838834897d4265a8b3f0a0d7f817f6d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_a06bc3fbf702eedb.manifest08-Jan-200811:23718
Amd64_e0282c94b62c06e11cd2e77b08e05825_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e96cdea66dc19f91.manifest08-Jan-200811:231,048
Amd64_e4bbca587cacfb26fcfeff078d1d5c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_e1037f32d0da6ee8.manifest08-Jan-200811:23716
Amd64_edaadc8ad1ac50cc717cb991c0f36520_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_80a8649bee05a062.manifest08-Jan-200811:23706
Amd64_ef78e969fd7122a2016cc9f3bd925aa1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_223dae683d8b8d9b.manifest08-Jan-200811:231,072
Amd64_f199495f382e54ff1e83358e8c455109_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1f8dbb98075ffafc.manifest08-Jan-200811:23699
Amd64_f2b560d1982259d0ee5de9bc8d47f34a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_1f5bc34bd18630b9.manifest08-Jan-200811:23718
Amd64_f33a10b488cd3a567d9a7cb2d5f3a848_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_67f68587e6cbf9ef.manifest08-Jan-200811:231,064
Amd64_f676d825ead8d0b863d285d73c4c64a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_66e8237919c568e9.manifest08-Jan-200811:23730
Amd64_f93469d69b5993500993ec0deee79404_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_19f34a1d90e77fc4.manifest08-Jan-200811:231,036
Amd64_fb308565d0d5f7615840f9a5889e5771_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9c433b2f3578e9a9.manifest08-Jan-200811:23708
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_060cc4f1adff5244.manifest07-Dec-200703:527,603
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0670f086c739c72e.manifest07-Dec-200703:527,274
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_47ec2d0cceadd81b.manifest08-Jan-200804:519,732
Amd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_48652b71e7d72e7a.manifest08-Jan-200805:059,420
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0f24775391f8afa7.manifest07-Dec-200703:52283,526
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0f88a2e8ab332491.manifest07-Dec-200703:52283,526
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3b07061c37a16f16.manifest07-Dec-200703:5242,925
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b6b31b150dbe400.manifest07-Dec-200703:5242,596
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e97b05880d0754cb.manifest07-Dec-200703:52810,403
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e9df311d2641c9b5.manifest07-Dec-200703:52810,403
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5c2a52f55d01d63a.manifest07-Dec-200703:5256,676
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5c8e7e8a763c4b24.manifest07-Dec-200703:5256,676
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_55d375cf26ed508d.manifest07-Dec-200703:529,956
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5637a1644027c577.manifest07-Dec-200703:529,627
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f207ae873cd2d6bb.manifest07-Dec-200703:52463,727
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f26bda1c560d4ba5.manifest07-Dec-200703:52463,398
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_96f10b7a91c8ca6e.manifest06-Dec-200705:2842,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_9755370fab033f58.manifest06-Dec-200705:1842,231
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_71b0ccbecaf826c2.manifest06-Dec-200705:28195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7214f853e4329bac.manifest06-Dec-200705:18195,205
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a26a48defe938948.manifest07-Dec-200703:5232,472
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a2ce747417cdfe32.manifest07-Dec-200703:5232,143
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6d847213dd583f70.manifest07-Dec-200703:52928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6de89da8f692b45a.manifest07-Dec-200703:52928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c66d044511c42ffd.manifest06-Dec-200705:283,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c6d12fda2afea4e7.manifest06-Dec-200705:183,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b4dcdede1f6ccb79.manifest07-Dec-200703:5224,525
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b5410a7338a74063.manifest07-Dec-200703:5224,196
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_89a35f80d52d451d.manifest07-Dec-200703:52126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8a078b15ee67ba07.manifest07-Dec-200703:52126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2012149c19a80dc2.manifest07-Dec-200703:5232,306
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2076403132e282ac.manifest07-Dec-200703:5231,977
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_86372b0c2057e31f.manifest07-Dec-200703:5237,911
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_869b56a139925809.manifest07-Dec-200703:5237,911
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bee3cc17694dcd9d.manifest07-Dec-200703:52830,034
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bf47f7ac82884287.manifest07-Dec-200703:52829,703
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_42dd38964cd121d5.manifest07-Dec-200703:5210,855
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4341642b660b96bf.manifest07-Dec-200703:5210,526
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_67856db28f4be187.manifest07-Dec-200703:5211,090
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_67e99947a8865671.manifest07-Dec-200703:5210,761
Package_1_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2316,920
Package_1_for_kb944533~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2342,432
Package_2_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,319
Package_2_for_kb944533~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:239,096
Package_3_for_kb944533_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:233,879
Package_3_for_kb944533~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum08-Jan-200811:2311,443
Update-bf.mum08-Jan-200811:232,327
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_93f809d3098e0718.manifest07-Dec-200703:52120,967
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_945c356822c87c02.manifest07-Dec-200703:52120,967
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e.manifest07-Dec-200703:527,571
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa5255030edc55f8.manifest07-Dec-200703:527,244
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_ebcd9189165066e5.manifest08-Jan-200804:529,718
X86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_ec468fee2f79bd44.manifest08-Jan-200804:569,408
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71.manifest07-Dec-200703:52283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b36a0764f2d5b35b.manifest07-Dec-200703:52283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dee86a987f43fde0.manifest07-Dec-200703:5242,895
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df4c962d987e72ca.manifest07-Dec-200703:5242,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8d5c6a0454a9e395.manifest07-Dec-200703:52812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8dc095996de4587f.manifest07-Dec-200703:52812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504.manifest07-Dec-200703:5256,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee.manifest07-Dec-200703:5256,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57.manifest07-Dec-200703:529,922
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441.manifest07-Dec-200703:529,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585.manifest07-Dec-200703:52463,701
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f.manifest07-Dec-200703:52463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3ad26ff6d96b5938.manifest06-Dec-200704:4042,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b369b8bf2a5ce22.manifest06-Dec-200704:4142,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1592313b129ab58c.manifest06-Dec-200704:40195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_15f65cd02bd52a76.manifest06-Dec-200704:41195,203
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_464bad5b46361812.manifest07-Dec-200703:5232,438
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46afd8f05f708cfc.manifest07-Dec-200703:5232,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a.manifest07-Dec-200703:52928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324.manifest07-Dec-200703:52928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6a4e68c15966bec7.manifest06-Dec-200704:403,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6ab2945672a133b1.manifest06-Dec-200704:413,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_58be435a670f5a43.manifest07-Dec-200703:5224,495
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59226eef8049cf2d.manifest07-Dec-200703:5224,168
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c.manifest07-Dec-200703:5232,270
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176.manifest07-Dec-200703:5231,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a188f8867fa71e9.manifest07-Dec-200703:5237,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2a7cbb1d8134e6d3.manifest07-Dec-200703:5237,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67.manifest07-Dec-200703:52829,928
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151.manifest07-Dec-200703:52829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e6be9d129473b09f.manifest07-Dec-200703:5210,829
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e722c8a7adae2589.manifest07-Dec-200703:5210,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0b66d22ed6ee7051.manifest07-Dec-200703:5211,056
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bcafdc3f028e53b.manifest07-Dec-200703:5210,729
Advpack.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11161,280x64
Advpack.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:03161,280x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1662308-Jan-200804:3264,000x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2074808-Jan-200804:4564,000x64
Urlmon.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:131,428,480x64
Urlmon.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:061,431,552x64
Mstime.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:121,129,984x64
Mstime.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:051,129,984x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660906-Dec-200705:102,077,184
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073406-Dec-200705:042,077,184
Jsproxy.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1132,256x64
Wininet.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:131,021,440x64
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200705:1393,184x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0532,256x64
Wininet.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:061,021,952x64
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200705:0693,184x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:142,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200705:11424,448x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200705:04424,448x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11314,368x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:04508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:04314,368x64
Mshtmled.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:12758,784x64
Mshtmled.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:05758,784x64
Mshtml.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:125,677,056x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1660906-Dec-200700:441,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:055,679,104x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2073406-Dec-200700:441,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1185,504x64
Icardie.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0485,504x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1660906-Dec-200705:1032,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.1660906-Dec-200705:10701,440x64
Ieunatt.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:4332,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:43701,440x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660906-Dec-200705:1084,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1157,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:1169,120x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:4284,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0457,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:0469,120x64
Iebrshim.dll6.0.6000.1660906-Dec-200705:11145,408x64
Iebrshim.dll6.0.6000.2073406-Dec-200705:04145,408x64
Ieframe.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:117,068,672x64
Ieui.dll7.0.6000.1660906-Dec-200705:11228,352x64
Ieframe.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:047,070,208x64
Ieui.dll7.0.6000.2073406-Dec-200705:04228,352x64
Ieinstal.exe6.0.6000.1660906-Dec-200705:10276,480x64
Ieinstal.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:43276,480x64
Ieuser.exe6.0.6000.1660906-Dec-200705:10378,880x64
Ieuser.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:43378,880x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0726,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:07625,664x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2326,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:24625,664x86
Advpack.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:07124,928x86
Advpack.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:07124,928x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1662308-Jan-200804:3144,544x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2074808-Jan-200804:3744,544x86
Urlmon.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:091,159,680x86
Urlmon.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:101,162,752x86
Mstime.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08671,232x86
Mstime.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:09671,232x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660906-Dec-200704:071,831,424
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073406-Dec-200704:081,831,424
Jsproxy.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0827,648x86
Wininet.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:09824,832x86
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:0964,512x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0827,648x86
Wininet.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:10825,344x86
Wininetplugin.dll1.0.0.106-Dec-200704:1064,512x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:122,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646106-Dec-200704:08383,488x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08214,528x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08214,528x86
Mshtmled.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08478,208x86
Mshtmled.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08478,208x86
Mshtml.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:083,592,192x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1660906-Dec-200700:441,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:083,593,216x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2073406-Dec-200700:501,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0863,488x86
Icardie.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0863,488x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660906-Dec-200704:0770,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0844,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:0856,320x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073406-Dec-200702:2370,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0844,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:0856,320x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1660906-Dec-200704:0852,736x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2073406-Dec-200704:0852,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:086,066,176x86
Ieui.dll7.0.6000.1660906-Dec-200704:08180,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:086,067,200x86
Ieui.dll7.0.6000.2073406-Dec-200704:08180,736x86
Ieinstal.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07263,168x86
Ieinstal.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24263,168x86
Ieuser.exe6.0.6000.1660906-Dec-200704:07301,568x86
Ieuser.exe6.0.6000.2073406-Dec-200702:24301,568x86

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x64 των Windows XP

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,280x64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32508,416x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32207,360x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3285,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3284,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:322,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:32424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:32476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:327,068,672x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:32983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3257,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3213,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:32701,440x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:322,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3232,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:32580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3282,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:325,677,056x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33164,864x64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3364,000x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,428,480x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33295,936x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,021,440x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3363,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3370,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:332,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:33383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200821:33384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:336,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:33991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:3313,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200821:33625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3327,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:3352,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:333,592,192x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200821:3344,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:331,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200821:33824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,280x64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24508,416x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2485,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2484,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:24161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:242,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:24424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:24480,256x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:247,070,208x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:25983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2557,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2513,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:25701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:252,077,184SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2532,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2582,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:255,679,104x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:25758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26164,864x64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2664,000x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,431,552x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:26295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:261,021,952x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28133,120x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2863,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2870,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200821:282,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200821:28383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200821:28388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:286,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200821:28991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:2813,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200821:28625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2827,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:2852,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:283,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200821:2844,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:281,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200821:28825,344x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 σε όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις τεχνολογίας Itanium του Windows Server 2003

File NameVersionDateTimeSizeCPUFolder
Advpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48283,136IA-64SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48984,576IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48645,632IA-64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48328,192IA-64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48179,712IA-64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:48135,680IA-64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48385,536IA-64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48503,808IA-64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:48161,792IA-64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:482,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:481,075,712IA-64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200810:48755,712IA-64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4811,707,904IA-64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:49980,992SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4999,840IA-64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49555,520IA-64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:4930,720IA-64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:49774,144IA-64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200810:492,440,192SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4982,432IA-64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49985,088IA-64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49144,384IA-64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4910,051,072IA-64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,526,272IA-64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49492,032IA-64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:492,233,344IA-64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49275,968IA-64SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200810:49122,368IA-64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49130,048IA-64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:492,582,016IA-64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49653,824IA-64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,881,600IA-64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49347,136x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49133,120x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4963,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:4970,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:492,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:49383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1660812-Jan-200810:49384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:496,066,176x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:49991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4944,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:4913,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1660812-Jan-200810:49625,664x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4927,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:4952,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:493,592,192x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49102,912x86SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1662312-Jan-200810:4944,544x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:491,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49233,472x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1660812-Jan-200810:49824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43283,136IA-64SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43984,576IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43645,632IA-64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43328,192IA-64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43179,712IA-64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:43135,680IA-64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43385,536IA-64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43503,808IA-64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43161,792IA-64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:432,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:431,075,712IA-64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200810:43763,392IA-64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4311,712,000IA-64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:43980,992SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4399,840IA-64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43555,520IA-64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:4330,720IA-64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:43774,144IA-64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200810:432,440,192SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4382,432IA-64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43985,088IA-64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:43144,384IA-64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4310,056,192IA-64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,526,272IA-64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44492,032IA-64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:442,233,344IA-64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44275,968IA-64SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200810:44122,368IA-64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44130,048IA-64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:442,587,136IA-64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44653,824IA-64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,882,624IA-64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44347,136x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44133,120x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4463,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:4470,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.012-Jan-200810:442,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646112-Jan-200810:44383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2073312-Jan-200810:44388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:446,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641412-Jan-200810:44991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4444,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:4413,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2073312-Jan-200810:44625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,831,424SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4427,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:4452,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:443,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44102,912x86SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2074812-Jan-200810:4444,544x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:441,162,752x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2073312-Jan-200810:44825,344x86SP2QFE\WOW
ενημερωμένη_έκδοση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα θέμα ευπάθειας κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο μη_εξουσιοδοτημένος buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά διαμορφωμένος πεδίο ειδικά κατασκευασμένος άρνηση εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 944533 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7

 • kbbug kbexpertisebeginner kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB944533
Σχόλια
l>