Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα εικονίδια συστήματος δεν εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων στα Windows Vista ή στα Windows 7 μέχρι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Περιγραφή του προβλήματος
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows 7 για πρώτη φορά, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εικονίδια δεν εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
 • Το εικονίδιο "Δίκτυο" (Network)
 • Το εικονίδιο "Ένταση"
 • Το εικονίδιο "Ενέργεια" (Power)
Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι τα πλαίσια ελέγχου για τα αντίστοιχα εικονίδια συστήματος δεν έχουν επιλεγεί στην καρτέλα Περιοχή ειδοποιήσεων (Notification Area) στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες γραμμής εργασιών και μενού "Έναρξη" (Taskbar and Start Menu Properties). Ωστόσο, οι δυνατότητες δικτύου, έντασης και ενέργειας λειτουργούν σωστά, παρόλο που τα αντίστοιχα εικονίδιά τους δεν εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες κάνοντας χρήση του Πίνακα Ελέγχου.

Εάν αφήσατε να περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθούν τα στάδια προετοιμασίας της διαδικασίας εκκίνησης προτού κάνετε επανεκκίνηση και αν ένα ή περισσότερα εικονίδια συστήματος εξακολουθούν να εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων μετά την επανεκκίνηση, μπορείτε να τα επανεμφανίσετε διαγράφοντας δύο δευτερεύοντα κλειδιά από το μητρώο.

Για να γίνει αυτό, μεταβείτε στην ενότητα “Αυτόματη επίλυση”. Εάν θα προτιμούσατε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".
Αυτόματη επίλυση

Αυτόματη επίλυση

Για να εκτελέσετε μια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτό τον οδηγό.
Σημείωση Ενδέχεται αυτός ο οδηγός να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστεί που έχει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτέλεση στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.

Τώρα μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".
Επίλυση από το χρήστη
Κατά την εκκίνηση ενός νέου υπολογιστή, τυπικά το λειτουργικό σύστημα εκτελεί στάδια προετοιμασίας της διαδικασίας εκκίνησης, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν μία έως έξι ώρες μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν ήδη φορτωθεί στον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε να περάσει αρκετός χρόνος προκειμένου το λειτουργικό σύστημα να ολοκληρώσει αυτά τα στάδια προετοιμασίας της διαδικασίας εκκίνησης προτού τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή ή κάνετε επανεκκίνηση. Τυπικά, το πρόβλημα αυτό δεν θα παρουσιαστεί ξανά μετά τον τερματισμό της προετοιμασίας όλων των υπηρεσιών παρασκηνίου του λειτουργικού συστήματος πριν την επανεκκίνησή του.

Σημείωση Μπορείτε να καθορίσετε αν αυτές οι προετοιμασίες της υπηρεσίας έχουν τερματιστεί παρατηρώντας τη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του σκληρού δίσκου (εάν ο υπολογιστής διαθέτει αυτή τη δυνατότητα). Εάν το φως της μονάδας σκληρού δίσκου αναβοσβήνει κατά διαστήματα αντί να είναι σταθερά αναμμένο, αυτές οι προετοιμασίες της υπηρεσίας ενδέχεται να τερματιστούν. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τη χρήση της CPU στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance) στη Διαχείριση Εργασιών των Windows. Εάν η χρήση της CPU είναι μικρότερη από 15 τοις εκατό, οι προετοιμασίες της υπηρεσίας πιθανόν να έχουν ολοκληρωθεί και μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή ή να κάνετε επανεκκίνηση. Μπορείτε να επανεμφανίσετε τα εικονίδια διαγράφοντας δύο δευτερεύοντα κλειδιά από το μητρώο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε ξανά αυτή την επίλυση μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν τα εικονίδια εξακολουθούν να μην εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώου αν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί Έναρξης, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) ή στο πλαίσιο Αναζήτηση προγραμμάτων και αρχείων (Search programs and files) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify
 3. Στο παράθυρο "Λεπτομέρειες", κάντε κλικ στην καταχώρηση μητρώου IconStreams.
 4. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Στο παράθυρο "Λεπτομέρειες", κάντε κλικ στην καταχώρηση μητρώου PastIconsStream.
 6. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 8. Επανεκκινήστε τη διαδικασία του Explorer.exe. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ESC.
  2. Στην καρτέλα Διεργασίες (Processes) στη Διαχείριση Εργασιών, κάντε κλικ στη διαδικασία explorer.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Τέλος διεργασίας (End Process) δύο φορές.
  3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Νέα εργασία (Εκτέλεση) [New Tasks (Run)], πληκτρολογήστε explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  4. Πραγματοποιήστε έξοδο από τη "Διαχείριση Εργασιών" (Task Manager).
 9. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 7, ακολουθήστε τα εξής πρόσθετα βήματα:
  1. Κάντε κλικ στην "Εκκίνηση"κουμπί Εκκίνησης, πληκτρολογήστε Προσαρμογή εικονιδίων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Προσαρμογή εικονιδίων στη γραμμή εργασιών (Customize icons on the task bar).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εικονιδίων συστήματος (Turn system icons on or off) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τα συστήματα Ένταση, Δίκτυο και Ενέργεια στην κατάσταση Ενεργό.
  3. Κάντε κλικ στο OK, βεβαιωθείτε ότι η συμπεριφορά των δυνατοτήτων Ενέργεια, Δίκτυο και Ένταση έχει ρυθμιστεί σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
jpn notification tray icons reboot LB_9646677
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 945011 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/10/2011 05:33:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhowto KB945011
Σχόλια