Τα σημεία επαναφοράς συστήματος και τα σκιώδη αντίγραφα των αρχείων λείπουν μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1

Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1 (SP1), τα υπάρχοντα σημεία επαναφοράς συστήματος ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμα. Επιπλέον, τα σκιώδη αντίγραφα ενδέχεται να έχουν καταργηθεί ως μέρος της εγκατάστασης του Service Pack.

Σημείωση Για να προβάλετε τα σκιώδη αντίγραφα ενός αρχείου, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προηγούμενες εκδόσεις (Previous Versions).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει κατά την εγκατάσταση του Service Pack 1 (SP1) για Windows Vista σε έναν υπολογιστή όπου δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο. Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Service Pack σε έναν υπολογιστή με ανεπαρκή διαθέσιμο χώρο στο δίσκο, η διαδικασία εγκατάσταση απελευθερώνει χώρο στο δίσκο, καταργώντας οποιαδήποτε υπάρχοντα σημεία επαναφοράς συστήματος και δημιουργώντας ένα μεμονωμένο νέο σημείο επαναφοράς συστήματος.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απελευθερώστε πρόσθετο χώρο στο δίσκο προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το Vista SP1. Όσο περισσότερος ελεύθερος χώρος υπάρχει διαθέσιμος κατά την εγκατάσταση του Service Pack, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα διαγραφής των υπαρχόντων σημείων επαναφοράς και των σκιωδών αντιγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποδέσμευσης ελεύθερου χώρου στο δίσκο στα Windows Vista, ανατρέξτε στην "Βοήθεια και Υποστήριξη" (Help and Support) των Windows Vista. Για να προβάλετε τη "Βοήθεια και Υποστήριξη" (Help and Support) των Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια και Υποστήριξη (Help and Support).
  2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε τις λέξεις disk cleanup και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο προκαλέσει την κατάργηση των υπαρχόντων σημείων επαναφοράς συστήματος στη διάρκεια της εγκατάστασης του Service Pack από το Windows Update, δημιουργείται αμέσως ένα νέο σημείο επαναφοράς, πριν από την εγκατάσταση του Service Pack.

Αυτό το νέο σημείο επαναφοράς συστήματος καταγράφει την κατάσταση του συστήματος μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε μόνιμης προαπαιτούμενης έκδοσης, αλλά πριν από την εγκατάσταση του ίδιου του Service Pack. Επομένως, ενδέχεται να μην μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή στην ίδια κατάσταση που ήταν πριν από την εκκίνηση της εγκατάστασης του Service Pack.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Vista Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
936330 Τρόπος απόκτησης των σημειώσεων έκδοσης για το Windows Vista Service Pack 1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 945681 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/08/2008 14:27:34 - Αναθεώρηση: 1.2

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945681
Σχόλια