Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα αρχείο στο PowerPoint 2007 ή το PowerPoint 2003: "Επιχειρείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε."

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε μορφή Microsoft Office PowerPoint, το αρχείο δεν αποθηκεύεται. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Επιχειρείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείου που εμποδίζεται από τη ρύθμιση πολιτικής μητρώου που έχετε.

(You are attempting to save a file that is blocked by your registry policy setting.)
Αιτία
Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος διαχειριστής περιορίσει τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στο Microsoft Office PowerPoint 2007 ή το Microsoft Office PowerPoint 2003. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει κλειδί μητρώου για να περιορίσει αυτήν τη λειτουργικότητα.

Για το PowerPoint 2007, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει το κλειδί μητρώου, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα διαχείρισης του συστήματος Microsoft Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "PowerPoint 2007" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".

Για το PowerPoint 2003, η ενημερωμένη έκδοση 933669 επιτρέπει στο διαχειριστή να περιορίζει τους τύπους των αρχείων που μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην υποενότητα "PowerPoint 2003" της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Αποθηκεύστε το αρχείο με διαφορετική μορφή αρχείου.
 • Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μητρώου.
Περισσότερες πληροφορίες

PowerPoint 2007

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τιμές DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων, χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί
FileSaveBlock
. Επιπλέον, ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Τιμή DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
OpenXmlFiles.pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsx, .ppsm, .ppam, .thms, .xml
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Outlines.rtf
GraphicFilters.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf
Σημειώσεις

PowerPoint 2003

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows XP και Windows Vista
Ο διαχειριστής μπορεί να περιορίσει τους τύπους αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε στο PowerPoint 2003. Αυτή η λειτουργία δεν δινόταν στο Office 2003 όταν κυκλοφόρησε αρχικά. Η ενημερωμένη έκδοση 933669 προσθέτει αυτή τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση 933669, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
933669 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το PowerPoint 2003: 08.05.07

Για να περιορίσει τους τύπους αρχείων που μπορείτε να ανοίγετε ή να αποθηκεύετε στο PowerPoint 2003, ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ενημερωμένα πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) του Office 2003, για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη.
 • Ο διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει το μητρώο προσθέτοντας ένα κλειδί μητρώου στον υπολογιστή-πελάτη. Για να κάνετε λήψη του στοιχείου "Πρότυπο διαχείρισης (Administrative Template - ADM), των αρχείων OPA και της ενημερωμένης έκδοσης κειμένου επεξήγησης (Explain Text Update) του Office 2003 Service Pack 3", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις τιμές DWORD που μπορεί να προσθέσει ένας διαχειριστής στο μητρώο για να περιορίσει ορισμένους τύπους αρχείων χρησιμοποιώντας το δευτερεύον κλειδί
FileSaveBlock
. Επιπλέον, ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τους τύπους αρχείων που περιορίζονται.
Τιμή DWORDΤύποι αρχείων που περιορίζονται
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Outlines.rtf
ConvertersΑυτή η πολιτική σας εμποδίζει να αποθηκεύετε τις παρουσιάσεις του PowerPoint που αποθηκεύτηκαν με τη χρήση μετατροπέων άλλων κατασκευαστών ή με τη χρήση του Πακέτου συμβατότητας του Office (Office Compatibility Pack).
FilesBeforePowerPoint97Αυτή η πολιτική σας εμποδίζει να αποθηκεύετε τα αρχεία που είναι παλαιότερα από το Microsoft PowerPoint 97 με τύπο αρχείων όπως .ppt, .pot, .pps, και .ppa.
GraphicFilters.jpg, .png, .tif, .bmp, .wmf, .emf
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του δευτερεύοντος κλειδιού
FileSaveBlock
, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε το PowerPoint 2003.
 2. Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 933669 σε περίπτωση που δεν είναι ήδη εγκατεστημένη.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileSaveBlock
  Εάν το δευτερεύον κλειδί
  FileSaveBlock
  δεν υπάρχει, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να το δημιουργήσετε:
  • Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί Ασφάλεια (Security).
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε FileSaveBlock και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 6. Πληκτρολογήστε την τιμή DWORD των τύπων αρχείων που θέλετε να περιορίσετε και πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε HtmlFiles για να περιορίσετε τους ακόλουθους τύπους αρχείων:
  • .mht
  • .mhtml
  • .html
  • .htm
 7. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή DWORD που πληκτρολογήσατε στο βήμα 6 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 8. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Για να τερματίσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) του μενού Αρχείο (File).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
922847 Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε έναν τύπο αρχείου που έχει αποκλειστεί από τη ρύθμιση πολιτικής του μητρώου σας στο PowerPoint 2007 ή το PowerPoint 2003
powerpoint2007 powerpoint2k7 powerpoint12 ppt2007 ppt2k7 ppt12 powerpoint2003 powerpoint2k3 powerpoint11 ppt2003 ppt2k3 ppt11
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 945799 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2008 10:11:28 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB945799
Σχόλια