Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά μόλις προσθέσετε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στον Windows Server 2008 σε έναν υπάρχοντα τομέα μιας έκδοσης πριν από τον Windows Server 2008

Συμπτώματα
Όταν προσθέσετε έναν ελεγκτή τομέα που βασίζεται στον Windows Server 2008 σε έναν υπάρχοντα τομέα μιας έκδοσης πριν από τον Windows Server 2008 που χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες πολιτικές τομέα, οι υπολογιστές-πελάτες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει όταν τα αρχεία των προτύπων ασφαλείας (Security Templates) για τη ρύθμιση πολιτικής NoLMHash του ελεγκτή τομέα που βασίζεται στον Windows Server 2008 δεν ταιριάζουν με τα αρχεία των προτύπων ασφαλείας (Security Templates) για τη ρύθμιση πολιτικής NoLMHash των ελεγκτών τομέα που βασίζονται σε έκδοση πριν από τον Windows Server 2008.

Όταν εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση του Windows Server 2008 και, στη συνέχεια, εγκαταστήσετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory στον υπολογιστή, α αρχεία των προτύπων ασφαλείας (Security Templates) τροποποιούνται, προκειμένου να ενεργοποιήσουν την πολιτική NoLmHash.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 946405 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/09/2008 10:10:28 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard

  • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB946405
Σχόλια