Ο Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 942615 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2

Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Windows XP Service Pack 2 (SP2), ο Microsoft Internet Explorer 6 σταματά να ανταποκρίνεται όταν επιχειρείτε να επισκεφθείτε μια τοποθεσία Web. Αυτό το ζήτημα προκύπτει μόνο αφού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 942615 (MS07-069).

Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
Ο Internet Explorer αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία του. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.
Εάν βρισκόσαστε στο μέσο κάποιας εργασίας, οι πληροφορίες με τις οποίες εργαζόσαστε ενδέχεται να έχουν χαθεί.
Αναφέρετε στη Microsoft αυτό το πρόβλημα.
Έχει δημιουργηθεί μια αναφορά σφάλματος την οποία μπορείτε να μας στείλετε, ώστε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την εφαρμογή Internet Explorer. Θα χειριστούμε αυτήν την αναφορά ως εμπιστευτική και ανώνυμη.
Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Internet Explorer has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost.
Please tell Microsoft about this problem.
We have created an error report that you can send to help us improve Internet Explorer. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error report contains, click here.)
Η αναφορά σφάλματος περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες υπογραφής σφάλματος.
Όνομα εφαρμογήςΈκδοση εφαρμογήςΌνομα λειτουργικής μονάδαςΈκδοση λειτουργικής μονάδαςOffset
iexplore.exe6.0.2900.2180urlmon.dll6.0.2900.32310003b5ce
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Αυτή η ενημέρωση κώδικα δεν περιλαμβάνεται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 947864 (MS08-024). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
947864 MS08-024: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 946627 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 946627 (Ελληνική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Δεκεμβρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν προκύψει αυτό το ζήτημα, τα ακόλουθα σφάλματα εγγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής από τη δυνατότητα "Αναφορά σφάλματος" (Error Reporting) των Windows:
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Τύπος: Σφάλμα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα υπολογιστή
Προέλευση: Σφάλμα εφαρμογής
Κατηγορία: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Περιγραφή: Ελαττωματική εφαρμογή Iexplore.exe, έκδοση 6.00.2900.2180, ελαττωματική λειτουργική μονάδα Urlmon.dll, έκδοση 6.0.2900.3231, ελαττωματική διεύθυνση 0x0003b5ce.

(Date: Date
Time: Time
Type: Error
User: N/A
Computer: Computer name
Source: Application Error
Category: None
Event ID: 1000
Description: Faulting application Iexplore.exe, version 6.00.2900.2180, faulting module Urlmon.dll, version 6.0.2900.3231, fault address 0x0003b5ce.)
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Τύπος: Σφάλμα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα υπολογιστή
Προέλευση: Σφάλμα εφαρμογής
Κατηγορία: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1001
Περιγραφή: Ελαττωματική λίστα παλαιών αρχείων 564261486

(Date: Date
Time: Time
Type: Error
User: N/A
Computer: Computer name
Source: Application Error
Category: None
Event ID: 1001
Description: Fault bucket 564261486)
Η ενημερωμένη έκδοση 946627 εκτελεί μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Εάν είναι εγκατεστημένη η επείγουσα επιδιόρθωση 942367, τότε η επείγουσα επιδιόρθωση 942367 ενεργοποιείται προσθέτοντας μια τιμή DWORD με το όνομα *, η οποία έχει την τιμή 1, στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTECT_DECOMPRESSION_FILTER_FROM_ABORT_KB942367
  • Εάν είναι εγκατεστημένη η επείγουσα επιδιόρθωση 942615 (MS07-069), το πρόβλημα επιλύεται προσθέτοντας μια τιμή DWORD με το όνομα *, η οποία έχει την τιμή 1, στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTECT_DECOMPRESSION_FILTER_FROM_ABORT_KB942367
Εάν έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer, αυτή η τιμή μητρώου ενεργοποιεί την επείγουσα επιδιόρθωση 942367. Εάν στο σύστημα δεν υπάρχουν εγκατεστημένες επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Internet Explorer, η προσθήκη αυτής της τιμής μητρώου προκαλεί μη λειτουργικές αλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
942367 Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Service Pack 2 όπου είναι εγκατεστημένες ορισμένες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τον Internet Explorer, ο Internet Explorer 6 ίσως σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε μια τοποθεσία στο Web
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS07-069, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
942615 MS07-069: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer

Παρόμοια ζητήματα και λύσεις

		  Βοήθεια με οδηγίες (Guided Help) για να αντιμετωπίσετε παρόμοια ζητήματα.

Στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, διατίθενται βήματα αυτο-βοήθειας για αρχάριους έως ενδιάμεσους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών με σκοπό την αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων:
Σύνδεση Ο Internet Explorer σταματά να ανταποκρίνεται, σταματά να λειτουργεί ή ξεκινά ξανά

Σημείωση Αυτή η Βοήθεια με οδηγίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
Vlastnosti

ID článku: 946627 - Poslední kontrola: 05/16/2011 14:49:00 - Revize: 7.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbbug kbfix atdownload kbqfe kbprb kbnofix kbregistry kbexpertiseinter KB946627
Váš názor