Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Διαδικασία εγκατάστασης του Microsoft Dynamics CRM 4.0 με τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιώματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ελάχιστα δικαιώματα που απαιτούνται για ένα χρήστη για την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημειώσεις
 • Το άρθρο αυτό υποθέτει ότι όλοι οι ρόλοι διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι εγκατεστημένοι στον ίδιο υπολογιστή.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους διακομιστή, ανατρέξτε στον οδηγό υλοποίησης.
 • Στη διάρκεια της εγκατάστασης, ο Οδηγός διαγνωστικών περιβάλλοντος ελέγχει εάν ο χρήστης που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM έχει τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιώματα. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιώματα, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Επιλογές εγκατάστασης

Έχετε δύο επιλογές όταν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM με τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιώματα. Μπορείτε να αφήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM να δημιουργήσει τις ομάδες ασφαλείας κατά την εγκατάσταση. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες ασφαλείας της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Αυτόματη διαχείριση ομάδων". Από προεπιλογή, η λειτουργία "Αυτόματη διαχείριση ομάδων" είναι ενεργοποιημένη. Το Microsoft Dynamics CRM προσθέτε αυτόματα τους κατάλληλους λογαριασμούς χρηστών και τους κατάλληλους λογαριασμούς υπολογιστών στις ομάδες ασφαλείας του Microsoft Dynamics CRM. Αν απενεργοποιήσετε την "Αυτόματη διαχείριση ομάδων", το Microsoft Dynamics CRM δεν προσθέτει αυτόματα αυτούς τους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, ένας διαχειριστής τομέα ή χρηστης με επαρκή δικαιώματα πρέπει να προσθέσει τους κατάλληλους λογαριασμούς χρηστών και τους κατάλληλους λογαριασμούς υπολογιστών στις απαιτούμενες ομάδες. Αυτές οι προσθήκες θα πρέπει να γίνουν μετά την εγκατάσταση και αφού προστεθεί οποιοσδήποτε χρήστης στο Microsoft Dynamics CRM.

Επιλογή εγκατάστασης 1: Το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιουργεί τις ομάδες ασφαλείας της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory όταν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM

 1. Προσθέστε το λογαριασμό χρήστη για το χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM ως μέλος της ομάδας τοπικών διαχειριστών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM και στον υπολογιστή που εκτελεί Microsoft SQL Server:
  1. Συνδεθείτε στο διακομιστή ως χρήστης με δικαιώματα τοπικού διαχειριστή.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
  3. Αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία συστήματος (System Tools).
  4. Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί χρήστες και ομάδες (Local Users and Groups).
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες (Groups).
  6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχειριστές (Administrators) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  7. Για να προσθέσετε το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη (Add).
 2. Αν οι Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server (SSRS) είναι εγκατεστημένες σε διακομιστή διαφορετικό από αυτόν στον οποίο προσθέσατε τα δικαιώματα στο βήμα 1, θα πρέπει να προσθέσετε το ρόλο "Διαχείριση περιεχομένου" στο επίπεδο ρίζας για το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση. Επίσης, πρέπει να προσθέσετε το ρόλο "Διαχειριστής συστήματος" σε επίπεδο τοποθεσίας για το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο διακομιστή Υπηρεσιών αναφοράς:
  1. Ξεκινήστε το Windows Internet Explorer και, στη συνέχεια, εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία:
   http://srsserver/reports
  2. Στην καρτέλα Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στο κουμπί Νέα αντιστοίχιση ρόλου (New Role Assignment).
  3. Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας ή χρήστη (Group or user name), πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαχείριση περιεχομένου (Content Manager) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή όταν πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη:
   domainname\username
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας (Site Settings).
  5. Στην περιοχή Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας για ολόκληρη την τοποθεσία (Configure site-wide security) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Νέα αντιστοίχιση ρόλου (New Role Assignment).
  6. Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας ή χρήστη (Group or user name), πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαχειριστής συστήματος (System Administrator) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή όταν πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη:
   domainname\username
 3. Για το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, προσθέστε τα ακόλουθα δικαιώματα στην οργανική μονάδα (OU) στην Υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα για την OU την οποία επιλέγετε κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Δικαιώματα
  • Ανάγνωση
  • Δημιουργία όλων των θυγατρικών αντικειμένων
  Δικαιώματα για προχωρημένους
  • Δικαιώματα ανάγνωσης
  • Δικαιώματα τροποποίησης
  • Μέλη ανάγνωσης
  • Μέλη εγγραφής
  Για να προσθέσετε τα δικαιώματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Συνδεθείτε στον ελεγκτή τομέα ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή τομέα.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
  3. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Προχωρημένες δυνατότητες (Advanced Features).
  4. Στο παράθυρο περιήγησης, βρείτε την OU που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM. Για να το κάνετε αυτό, αναπτύξτε το δέντρο στον κόμβο που περιέχει την ομάδα ασφαλείας.
  5. Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
  6. Στη λίστα Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names), κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM εάν παρατίθεται ο λογαριασμός. Εάν ο λογαριασμός δεν υπάρχει στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε το λογαριασμό χρήστη.
  7. Στη στήλη Αποδοχή (Allow), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία όλων των θυγατρικών αντικειμένων (Create All Child Objects).

   Σημείωση Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για το δικαίωμα Ανάγνωση (Read).
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
  9. Στη λίστα Καταχωρήσεις δικαιωμάτων (Permission entries), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add), επιλέξτε το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  10. Στη λίστα Εφαρμογή σε (Apply onto), κάντε κλικ στο στοιχείο Αντικείμενα ομάδας (Group Objects).
  11. Στη στήλη Αποδοχή (Allow), κάντε κλικ για να επιλέξετε τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου:
   • Δικαιώματα ανάγνωσης (Read Permissions)
   • Δικαιώματα τροποποίησης (Modify Permissions)
  12. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες (Properties).
  13. Στη λίστα Εφαρμογή σε (Apply onto), κάντε κλικ στο στοιχείο Αντικείμενα ομάδας (Group Objects).
  14. Στη στήλη Αποδοχή (Allow), κάντε κλικ για να επιλέξετε τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου:
   • Μέλη ανάγνωσης (Read Members)
   • Μέλη εγγραφής (Write Members)
  15. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τρεις φορές.
 4. Εγκαταστήστε το Microsoft Dynamics CRM.

Επιλογή εγκατάστασης 2: Χρήση των ομάδων ασφαλείας της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων όταν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM

 1. Δημιουργήστε τις ακόλουθες ομάδες ασφαλείας στην Υπηρεσία καταλόγου Active Directory:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Για να δημιουργήσετε τις ομάδες ασφαλείας στην Υπηρεσία καταλόγου Active Directory, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Συνδεθείτε στο διακομιστή ελεγκτή τομέα ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή τομέα.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και υπολογιστές της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
  3. Αναπτύξτε το δέντρο "Χρήστες και υπολογιστές της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" στη ρίζα του τομέα ή στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα (OU) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM.
  4. Κάντε δεξιό κλικ στη ρίζα τομέα ή στην OU που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, στην εντολή Ομάδα (Group).
  5. Στο πεδίο Όνομα ομάδας (Group Name), πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε PrivUserGroup.
  6. Στην περίπτωση που το λειτουργικό επίπεδο του τομέα είναι εγγενές του Windows Server 2003 ή του Microsoft Windows 2000, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπική τομέα (Domain local) στη λίστα Εμβέλεια ομάδας (Group scope). Στην περίπτωση που το λειτουργικό επίπεδο του τομέα είναι μεικτό στα Windows 2000, κάντε κλικ στην επιλογή Καθολική (Global) από τη λίστα Εμβέλεια ομάδας (Group scope).
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  8. Επαναλάβετε τα βήματα 1d έως 1g που αναφέρονται παραπάνω σε αυτήν την ενότητα για να δημιουργήσετε κάθε ομάδα ασφαλείας.
 2. Προσθέστε το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM ως μέλος της ομάδας τοπικών διαχειριστών. Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα στον υπολογιστή που εκτελεί το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM και στον υπολογιστή που εκτελεί SQL Server.
  1. Συνδεθείτε στο διακομιστή ως χρήστης με δικαιώματα τοπικού διαχειριστή.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
  3. Αναπτύξτε την ενότητα Εργαλεία συστήματος (System Tools), αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί χρήστες και ομάδες (Local Users and Groups) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Ομάδες (Groups).
  4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχειριστές (Administrators) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  5. Για να προσθέσετε το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο OK.
 3. Αν οι Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server (SSRS) είναι εγκατεστημένες σε διακομιστή διαφορετικό από αυτόν στον οποίο προσθέσατε τα δικαιώματα στο βήμα 1, προσθέστε το ρόλο "Διαχείριση περιεχομένου" στο επίπεδο ρίζας για το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση. Στη συνέχεια, προσθέστε το ρόλο "Διαχειριστής συστήματος" σε επίπεδο τοποθεσίας για το λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο διακομιστή που εκτελεί τις Υπηρεσίες αναφοράς:
  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία:
   http://srsserver/reports
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση νέου ρόλου (New Role Assignment).
  3. Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας ή χρήστη (Group or user name), πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαχείριση περιεχομένου (Content Manager) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή όταν πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη:
   domainname\username
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας (Site Settings).
  5. Στην περιοχή Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων ασφάλειας για ολόκληρη την τοποθεσία (Configure site-wide security) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Νέα αντιστοίχιση ρόλου (New Role Assignment).
  6. Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας ή χρήστη (Group or user name), πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαχειριστής συστήματος (System Administrator) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή όταν πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη:
   domainname\username
 4. Αν θέλετε το Microsoft Dynamics CRM να διαχειρίζεται τις ομάδες ασφαλείας Microsoft Dynamics CRM που δημιουργήθηκαν κατά την εγκατάσταση, προσθέστε τα ακόλουθα δικαιώματα στις ομάδες ασφαλείας που δημιουργήσατε στο βήμα 1 νωρίτερα σε αυτήν την ενότητα:

  Δικαιώματα
  • Ανάγνωση (Read)
  • Εγγραφή (Write)
  • Προσθαφαίρεση ως μέλος (Add/Remove self as member)
  Δικαιώματα για προχωρημένους
  • Περιεχόμενα λίστας (List Contents)
  • Ανάγνωση όλων των ιδιοτήτων (Read All Properties)
  • Εγγραφή όλων των ιδιοτήτων (Write All Properties)
  • Δικαιώματα ανάγνωσης (Read Permissions)
  • Δικαιώματα τροποποίησης (Modify Permissions)
  • Όλες οι επικυρωμένες εγγραφές (All Validated Writes)
  • Προσθαφαίρεση ως μέλος (Add/Remove self as member)
  Για να προσθέσετε τα δικαιώματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα για κάθε ομάδα ασφαλείας που δημιουργήσατε στο βήμα 1 νωρίτερα σε αυτήν την ενότητα:
  1. Συνδεθείτε στο διακομιστή ελεγκτή τομέα ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή τομέα.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και υπολογιστές της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
  3. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Προχωρημένες δυνατότητες (Advanced Features).
  4. Στο παράθυρο περιήγησης, αναπτύξτε τη δομή στην ομάδα ασφαλείας, κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα ασφαλείας, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
  5. Στη λίστα Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names), κάντε κλικ στο λογαριασμό χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM εάν παρατίθεται ο λογαριασμός. Εάν ο λογαριασμός δεν υπάρχει στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) για να προσθέσετε το λογαριασμό χρήστη.
  6. Στη στήλη Αποδοχή (Allow), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για το δικαίωμα Εγγραφή (Write). Αυτή η ενέργεια αναγκάζει το σύστημα να επιλέξει αυτόματα το πλαίσιο ελέγχου για το δικαίωμα Προσθαφαίρεση ως μέλος (Add/Remove self as member).

   Σημείωση Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή (Allow) για το δικαίωμα Ανάγνωση (Read).
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
  8. Στη λίστα Καταχωρήσεις δικαιωμάτων (Permission entries), κάντε κλικ στο λογαριασμό του χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  9. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Δικαιώματα τροποποίησης (Modify Permissions) στη στήλη Αποδοχή (Allow).
  10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τρεις φορές.
  Σημειώσεις
  • Από προεπιλογή, τα ακόλουθα δικαιώματα ορίζονται σε Αποδοχή (Allow):
   • Περιεχόμενα λίστας (List Contents)
   • Ανάγνωση όλων των ιδιοτήτων (Read All Properties)
   • Εγγραφή όλων των ιδιοτήτων (Write All Properties)
   • Δικαιώματα ανάγνωσης (Read Permissions)
   • Όλες οι επικυρωμένες εγγραφές (All Validated Writes)
   • Προσθαφαίρεση ως μέλος (Add/Remove self as member)
  • Αν απενεργοποιήσετε την "Αυτόματη διαχείριση ομάδων" για την εγκατάσταση, δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε το βήμα 4.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την "Αυτόματη διαχείριση ομάδων", ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές αυτόματης διαχείρισης ομάδων".
 5. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο Microsoft Dynamics CRM και κάθε φορά που θα προστίθεται κάποιος χρήστης στο Microsoft Dynamics CRM, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό χρήστη που διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα.
  • Προσθέστε με μη αυτόματο τρόπο τους χρήστες και τους υπολογιστές στις κατάλληλες ομάδες ασφαλείας.
 6. Για να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες ασφαλείας της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δημιουργήσατε εκ των προτέρων, δημιουργήστε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων που θα δείχνει στο Microsoft Dynamics CRM. Για να το κάνετε αυτό, δημιουργήστε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων XML το οποίο χρησιμοποιεί τη σύνταξη του ακόλουθου παραδείγματος. Τροποποιήστε τις μεταβλητές όπως απαιτείται. Η λίστα που ακολουθεί μετά το δείγμα κώδικα περιγράφει τον τρόπο τροποποίησης των μεταβλητών αυτού του παραδείγματος.

  Στο παρακάτω δείγμα κώδικα, το αρχείο XML file έχει όνομα Config_precreate.xml. Το όνομα τομέα είναι microsoft.com. Αυτά τα ονόματα αναπαριστούν τα πραγματικά ονόματα που θα χρησιμοποιήσετε. Η ιεραρχία της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι ως εξής:
  • ριζικός τομέας
   • OU ονόματος εταιρείας
    • OU ονόματος εταιρείας
  Δείγμα κώδικα
  <CRMSetup>  <Server>    <Groups AutoGroupManagementOff="true">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>	 </Groups>  </Server></CRMSetup>
  Τροποποιήστε τις παραμέτρους του παραδείγματος χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τιμές αντικατάστασης:
  • PrivUserGroup: Το όνομα της ομάδας ασφαλείας PrivUserGroup
  • SQLAccessGroup: Το όνομα της ομάδας ασφαλείας SQLAccessGroup
  • UserGroup: Το όνομα της ομάδας ασφαλείας UserGroup
  • ReportingGroup: Το όνομα της ομάδας ασφαλείας ReportingGroup
  • PrivReportingGroup: Το όνομα της ομάδας ασφαλείας ReportingGroup
  • domain: Το όνομα τομέα
  • domain_extension: Η επέκταση τομέα
  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις παραμέτρους του αρχείου ρύθμισης παραμέτρων και τα δείγματα, ανατρέξτε στον οδηγό υλοποίησης.
 7. Εκτελέστε την εγκατάσταση του διακομιστή Microsoft Dynamics CRM. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις
  • Το "C:\ServerSetup.exe" αναφέρεται στη διαδρομή του αρχείου ServerSetup.exe στο μέσο εγκατάστασης.
  • Το "C:\configprecreate.xml" αναφέρεται στο όνομα και τη διαδρομή του αρχείου διαμόρφωσης που δημιουργήθηκε.

Επιλογές αυτόματης διαχείρισης ομάδων

Η επιλογή "Αυτόματη διαχείριση ομάδων" χρησιμοποιείται για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα προστίθενται οι κατάλληλοι χρήστες και υπολογιστές στις ομάδες ασφαλείας. Το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να προσθέσει τους χρήστες και τους υπολογιστές. Διαφορετικά, ένας χρήστης με κατάλληλα δικαιώματα στις ομάδες ασφαλείας του Microsoft Dynamics CRM μπορεί να προσθέσει τους χρήστες και τους υπολογιστές με μη αυτόματο τρόπο.

Για την επιλογή "Αυτόματη διαχείριση ομάδων", χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 1 για να ορίσετε την επιλογή AutoGroupManagementOff σε "false" και να παραμείνει ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Αυτόματη διαχείριση ομάδων". Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 2 για να ορίσετε την επιλογή AutoGroupManagementOff σε "true" και να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα "Αυτόματη διαχείριση ομάδων".

Σημείωση Η επιλογή "Αυτόματη διαχείριση ομάδων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν εκτελείτε εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM χρησιμοποιώντας ομάδες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

Σημείωση: Όταν εκτελείται ο Οδηγός εισαγωγής οργανισμού για την εισαγωγή ενός οργανισμού, ελέγχει την τιμή μητρώου AutoGroupManagementOff ώστε να εκχωρήσει τα απαραίτητα δικαιώματα SQL στη βάση δεδομένων που εισάγεται. Αν έχει οριστεί σε 1, ο Οδηγός εισαγωγής οργανισμού δεν θα εκχωρήσει δικαιώματα SQL στη βάση δεδομένων, επομένως μπορεί να χρειαστεί η εκχώρηση δικαιωμάτων SQL μέσω του Στούντιο διαχείρισης SQL μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Οδηγού εισαγωγής. Αν έχει οριστεί σε 0, ο Οδηγός εισαγωγής οργανισμού θα εκχωρήσει δικαιώματα SQL στη βάση δεδομένων. Από προεπιλογή, η τιμή μητρώου AutoGroupManagementOff ορίζεται σε 0.


Μέθοδος 1: Ορισμός της επιλογής AutoGroupManagementOff σε "false"

Επειδή αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων. Ωστόσο, η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης της επιλογής AutoGroupManagementOff σε "false."

Δημιουργήστε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων XML το οποίο χρησιμοποιεί τη σύνταξη του ακόλουθου παραδείγματος. Τροποποιήστε τις μεταβλητές όπως απαιτείται. Για να τροποποιήσετε τις μεταβλητές αυτού του παραδείγματος, ανατρέξτε στο βήμα 6 στην ενότητα "Επιλογή εγκατάστασης 2: Χρήση των ομάδων ασφαλείας της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων όταν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM" ως οδηγό.

Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο XML ονομάζεται Config_precreate.xml. Το όνομα τομέα είναι microsoft.com. Η ιεραρχία της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory έχει ως εξής:
 • ριζικός τομέας
  • OU ονόματος εταιρείας
   • OU ονόματος εταιρείας
Δείγμα κώδικα
<CRMSetup>  <Server>     <Groups>	 <Groups autogroupmanagementoff="false">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>	</Groups></CRMSetup>

Μέθοδος 2: Ορισμός της επιλογής AutoGroupManagementOff σε "true"

 1. Δημιουργήστε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων XML το οποίο χρησιμοποιεί τη σύνταξη του ακόλουθου παραδείγματος. Τροποποιήστε τις μεταβλητές όπως απαιτείται. Για να τροποποιήσετε τις μεταβλητές αυτού του παραδείγματος, ανατρέξτε στο βήμα 6 στην ενότητα "Επιλογή εγκατάστασης 2: Χρήση των ομάδων ασφαλείας της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων όταν κάνετε εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM" ως οδηγό.

  Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο XML ονομάζεται Config_manageoff.xml. Το όνομα τομέα είναι microsoft.com. Η ιεραρχία της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory έχει ως εξής:
  • ριζικός τομέας
   • OU ονόματος εταιρείας
    • OU ονόματος εταιρείας
  Δείγμα κώδικα
  <CRMSetup>  <Server>     <Groups AutoGroupManagementOff="true">      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>	 </Groups>  </Server></CRMSetup>
 2. Προσθέστε τους κατάλληλους λογαριασμούς χρηστών και τους κατάλληλους λογαριασμούς υπολογιστών ως μέλη των ακόλουθων ομάδων.

  Σημείωση Πρέπει να ακολουθήσετε αυτό το βήμα μόνο όταν η τιμή της επιλογής AutoGroupManagementOff έχει οριστεί σε "true."

  PrivUserGroup
  • Ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών CRMAppPool
  • Ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί το μοντέλο διεργασίας ASP.NET
  • Ο λογαριασμός χρήστη που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM
  • Ο λογαριασμός υπολογιστή στον οποίο θα εγκατασταθεί ο Δρομολογητής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange του Microsoft Dynamics CRM
  ReportingGroup
  • Όλοι οι λογαριασμοί χρηστών του Microsoft Dynamics CRM (περιλαμβάνεται ο χρήστης που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών CRMAppPool
  • Ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί το μοντέλο διεργασίας ASP.NET
  UserGroup
  • Όλοι οι λογαριασμοί χρηστών του Microsoft Dynamics CRM (περιλαμβάνεται ο χρήστης που εκτελεί την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Ο λογαριασμός υπολογιστή στον οποίο θα εγκατασταθεί το Microsoft Dynamics CRM Data Connector για τις Υπηρεσίες αναφοράς Microsoft SQL Server
  Για να προσθέσετε τους λογαριασμούς, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε ομάδα της λίστας:
  1. Συνδεθείτε στο διακομιστή ελεγκτή τομέα ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή τομέα.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και υπολογιστές της Υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
  3. Στο παράθυρο πλοήγησης, αναπτύξτε τη δομή στον κόμβο που περιέχει την ομάδα ασφαλείας, κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα ασφαλείας, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέλη (Members).
  4. Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό υπολογιστή, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι αντικειμένων (Object Types), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογιστές (Computers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Για να επαληθεύσετε το λογαριασμό που χρησιμοποιεί ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών CRMAppPool, ακολουθήστε αυτά τα βήματα στον υπολογιστή που εκτελεί το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπηρεσιών IIS (Internet Information Services (IIS) Manager).
  2. Αναπτύξτε το όνομα υπολογιστή.
  3. Αναπτύξτε την επιλογή Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών (Application Pools).
  4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή CRMAppPool, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητα (Identity).
  Οι λογαριασμοί NetworkService και LocalSystem αναπαρίστανται και οι δύο από το λογαριασμό "domainname\computername $". Επομένως, αν πρέπει να προσθέσετε το λογαριασμό NetworkService ή το λογαριασμό LocalSystem σε μια ομάδα ασφαλείας, πρέπει να προσθέσετε το λογαριασμό "domainname\computername $".

  Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Με δυνατότητα ρύθμισης (Configurable), πρέπει να προσθέσετε το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη στην ομάδα ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός χρήστη εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο κειμένου.
 4. Για να επαληθεύσετε το λογαριασμό που χρησιμοποιεί το μοντέλο διεργασίας ASP.NET, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο διακομιστή Microsoft Dynamics CRM:
  1. Στην Εξερεύνηση των Windows, ανοίξτε τον εξής φάκελο:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Machine.config, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με (Open With) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad).
  3. Αναζητήστε τη λέξη "username" στο κείμενο. Το αρχείο περιέχει πολλές εμφανίσεις της λέξης. Εντοπίστε την πέμπτη εμφάνιση της λέξης "username" σε αυτό το κείμενο. Η τιμή για την πέμπτη εμφάνιση της λέξης "username" είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιεί το μοντέλο διεργασίας ASP.NET.
  Ο λογαριασμός SYSTEM και ο λογαριασμός υπολογιστή αναπαρίστανται και οι δύο από το λογαριασμό "domainname\computername $". Επομένως, αν πρέπει να προσθέσετε το λογαριασμό SYSTEM ή το λογαριασμό υπολογιστή σε μια ομάδα ασφαλείας, πρέπει να προσθέσετε το λογαριασμό "domainname\computername $".

  Στην περίπτωση που έχει καθοριστεί κάποιο όνομα χρήστη στο αρχείο Machine.config, πρέπει να προσθέσετε το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη στην ομάδα ασφαλείας.
Περισσότερες πληροφορίες

Λογαριασμός υπηρεσίας

Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM, θα δείτε μια σελίδα "Καθορισμός λογαριασμού ασφαλείας". Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό χρήστη του τομέα ως το λογαριασμό ασφαλείας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσθέστε το λογαριασμό χρήστη τομέα στην τοπική ομάδα "Χρήστες αρχείων καταγραφής επιδόσεων". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στον υπολογιστή που εκτελεί το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση υπολογιστή (Computer Management).
  2. Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί χρήστες και ομάδες (Local Users and Groups) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Ομάδες (Groups).
  3. Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα Χρήστες αρχείων καταγραφής επιδόσεων (Performance Log Users) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην ομάδα (Add to Group).
  4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη (Add), πληκτρολογήστε το λογαριασμό χρήστη τομέα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
 2. Κάτω από το λογαριασμό χρήστη τομέα, δημιουργήστε το λογαριασμό "Κύρια ονόματα υπηρεσίας HTTP". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εγκαταστήστε τα εργαλεία υποστήριξης Windows Server αν δεν έχουν εγκατασταθεί.

   Σημείωση Το βήμα αυτό δεν χρειάζεται να εκτελεστεί στον υπολογιστή που εκτελεί το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM. Το βήμα αυτό μπορεί να εκτελεστεί σε άλλο διακομιστή στον τομέα. Επίσης, θα πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας λογαριασμό με δικαιώματα προσθήκης κύριων ονομάτων υπηρεσίας (SPN) σε λογαριασμούς χρηστών.
  2. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
   SETSPN –a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN –a http/crmservernameuseraccount
  Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης crmservername είναι το όνομα του διακομιστή στον οποίο θα εγκατασταθεί το Microsoft Dynamics CRM. Το σύμβολο κράτησης θέσης domain.com αναπαριστά το όνομα του τομέα. Το σύμβολο κράτησης θέσης useraccount αναπαριστά το λογαριασμό που χρηστιμοποιείτε ως το λογαριασμό υπηρεσίας κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των SPN, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
929650 Τρόπος χρήσης των SPN κατά τη ρύθμιση παραμέτρων εφαρμογών Web που φιλοξενούνται σε IIS 6.0
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ελάχιστα δικαιώματα που απαιτούνται ώστε ένας χρήστης να γίνει διαχειριστής ανάπτυξης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
946686 Τρόπος εκχώρησης των ελάχιστων δικαιωμάτων για ένα διαχειριστή ανάπτυξης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
crm4 crm40 crm4.0
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 946677 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/12/2011 00:51:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677
Σχόλια
> y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/body>=">/html>g = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("