Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του Systems Management Server για τη διανομή του Windows XP Service Pack 3 από ένα κοινόχρηστο φάκελο δικτύου

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0, του Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 ή του Microsoft System Center Configuration Manager 2007 για τη διανομή του Windows XP Service Pack 3 (SP3) από έναν κοινόχρηστο φάκελο διανομής σε ένα δίκτυο.

Σημαντικό Για τη διανομή του Windows XP SP3, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει μια από τις ακόλουθες εκδόσεις του SMS:
  • SMS 2.0 με Service Pack 5 (SP5)
  • SMS 2003 με Service Pack 2 (SP2)
  • SMS 2003 με Service Pack 3 (SP3)
  • System Center Configuration Manager 2007
  • System Center Configuration Manager 2007 με Service Pack 1 (SP1)
Εάν κάνετε εγκατάσταση του Windows XP SP3 από το CD του Windows XP SP3 ή εάν κάνετε λήψη του Windows XP SP3 από την τοποθεσία της Microsoft στο Web, το αρχείο του προγράμματος εγκατάστασης του service pack ονομάζεται WindowsXP-KB936929-SP3-xxx.exe.

Σημείωση Σε αυτό το όνομα αρχείου, το xxx αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο κωδικό γλώσσας, όπως "ENU" για τα Αγγλικά.

Για να κάνετε λήψη του Windows XP SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες στη λευκή βίβλο "Deploying Windows XP Service Pack 2 with Systems Management Server", για να αναπτύξετε το Windows XP SP3 χρησιμοποιώντας τον Systems Management Server. Αυτή η λευκή βίβλος περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης των ακόλουθων διαδικασιών:
  • Λήψη και ανάπτυξη του Windows XP SP3
  • Δημιουργία του πακέτου και της διαφήμισης
  • Χρήση του πακέτου και της διαφήμισης για τη διανομή του Windows XP SP3
Για να αποκτήσετε την εγκύκλιο "Ανάπτυξη του Windows XP Service Pack 2 χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Systems Management Server", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για να κάνετε λήψη των προτύπων του Windows XP SP3 SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SMS 2003, ανατρέξτε στον οδηγό "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide". Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του οδηγού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διανομής λογισμικού χρησιμοποιώντας τον SMS 2003, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3, "Software Distribution," στον οδηγό "Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide."

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το System Center Configuration Manager 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διανομή λογισμικού στο System Center Configuration Manager 2007, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας του SMS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Επιπλέον, μπορείτε να ανατρέξετε στην εγκύκλιο "Microsoft SMS Security Essentials". Για να αποκτήσετε αυτήν την εγκύκλιο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η εγκύκλιος "Microsoft SMS Security Essentials" ισχύει μόνο για την ανάπτυξη του SMS 2.0 και του SMS 2003, όπου χρησιμοποιείται το τυπικό μοντέλο ασφαλείας.
winxpsp3 windowsxpsp3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947310 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 10:02:43 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto KB947310
Σχόλια