Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 3

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον χώρο στο σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 3 (SP3) από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, από το CD του XP SP3 ή από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε μέσους χρήστες υπολογιστή.

Το Windows XP SP3 μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές που εκτελούν ήδη μια από τις ακόλουθες εκδόσεις των Windows XP:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Home N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • Windows XP Media Center Edition 2004
 • Windows XP Media Center Edition 2005
 • Windows XP Pro Edition K
 • Windows XP Pro Edition KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005
Περισσότερες πληροφορίες

Πριν ξεκινήσετε

Σημαντικό Πέρα από το χώρο στο σκληρό δίσκο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος του υπολογιστή σας πρέπει επίσης να διαθέτει 30 MB ελεύθερου χώρου. Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού τα οποία είναι απαραίτητα για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει το αρχείο Ntldr, το αρχείο Boot.ini και το αρχείο Ntdetect.com.

Εάν εγκαθιστάτε το Windows XP SP3 σε ένα υπολογιστή, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις αρκετές μεθόδους εγκατάστασης. Κάθε μέθοδος διαθέτει διαφορετικές απαιτήσεις χώρου, ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το service pack.
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο που βρίσκεται στο δίκτυο σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στην ενότητα "Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο".
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από το CD των Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στην ενότητα "Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από το CD των Windows XP SP3".
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στην ενότητα "Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center)".
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές σε τοπικό δίκτυο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εγκατάστασης Διεθνής Σύμβαση Ονομάτων (UNC). Η λειτουργία UNC σας παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε χώρο στον τοπικό υπολογιστή σας εκτελώντας τα αρχεία εγκατάστασης από το τοπικό δίκτυο. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία UNC για την εγκατάσταση του Windows XP SP3, μπορείτε να εξοικονομήσετε το χώρο σκληρού δίσκου που απαιτείται συνήθως για τα αρχεία του Windows XP SP3 που εξάγονται στον τοπικό υπολογιστή.
 • Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από ένα τοπικό δίκτυο σε περισσότερους από έναν υπολογιστές με τη χρήση της λειτουργίας UNC, μεταβείτε στην ενότητα "Για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές".

Χώρος στο σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε ένα υπολογιστή

Οι παρακάτω πίνακες εμφανίζουν το χώρο στο σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή. Οι απαιτήσεις χώρου διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη του service pack και αν έχετε ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει την επαναφορά συστήματος (System Restore).

Σημείωση Συνιστούμε να διαβάσετε την ενότητα "Σημειώσεις" για τις περιγραφές πίνακα και για περισσότερες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε για την εγκατάσταση του Windows XP SP3.

Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά ΣυστήματοςΑπενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά Συστήματος
Χώρος εργασίας80 megabytes (MB)80 MB
Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP3256 MB256 MB
Συνολικός απαιτούμενος χώρος στον σκληρό δίσκοΜετά την εγκατάσταση υπάρχουν διαθέσιμα 1020 MB
1.100 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
Μετά την εγκατάσταση υπάρχουν διαθέσιμα 380 MB

460 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση

Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από το CD του Windows XP SP3

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από το CD του Windows XP SP3, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά ΣυστήματοςΑπενεργοποιημένη δυνατότητα Επαναφορά Συστήματος
Χώρος εργασίας280 MB480 MB
Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP3256 MB256 MB
Συνολικός απαιτούμενος χώρος στον σκληρό δίσκοΜετά την εγκατάσταση υπάρχουν διαθέσιμα 1.485 MB
1.765 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση
Μετά την εγκατάσταση υπάρχουν διαθέσιμα 750 MB

1.230 MB μέγιστης χρήσης κατά την εγκατάσταση

Απαιτείται χώρος στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center)

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τουλάχιστον 1.500 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε με ασφάλεια το Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή που διαθέτει μόνο 700 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο στο ενεργό διαμέρισμα, αν τα 800 MB ελεύθερου χώρου που υπολείπονται είναι διαθέσιμα σε κάποιο άλλο διαμέρισμα στον υπολογιστή. Τα 800 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση του προσωρινού φακέλου που περιέχει τα αρχεία του service pack που έχετε εξαγάγει.

Σημειώσεις για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή
 • Οι αριθμοί που παρουσιάζονται σε αυτούς τους πίνακες βασίζονται μόνο σε εκτιμήσεις. Το σύστημά σας ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά. Επομένως, αυτοί οι αριθμοί είναι μόνο καθοδηγητικοί, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν κατά προσέγγιση πόσος ελεύθερος χώρος απαιτείται.
 • Σε αυτούς τους πίνακες, η καταχώρηση Χώρος εργασίας περιγράφει το χώρο στον σκληρό δίσκο που απαιτείται για αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης. Η απαίτηση χώρου εργασίας είναι προσωρινή και δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνολικές απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο.
 • Το πραγματικό μέγεθος του αρχείου %Windir%\SoftwareDistribution\όνομα_προσωρινού_φακέλου είναι περίπου 600 MB.
 • Σε αυτούς τους πίνακες, η καταχώρηση Αρχεία που καταργούν το Windows XP SP3 περιγράφει το χώρο στον σκληρό δίσκο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων και των ρυθμίσεων που αλλάζουν κατά την εγκατάσταση του service pack. Μπορείτε αυτόματα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Τα αρχεία αυτά απαιτούνται, αν θέλετε να καταργήσετε το Service Pack αργότερα.
 • Το μέγεθος λήψης του Windows XP SP3, όπως λαμβάνεται από την τοποθεσία Windows Update στο Web είναι περίπου 70 MB. Ωστόσο, το μέγεθος λήψης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο αναλόγως των ενημερωμένων εκδόσεων που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή.

Χώρος στο σκληρό δίσκο που απαιτείται για την εγκατάσταση του Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε περισσότερους από έναν υπολογιστές σε ένα τοπικό δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγκατάστασης Διεθνής Σύμβαση Ονομάτων (UNC).

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εγκατάστασης UNC, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Αντιγράψτε τα περιεχόμενα του CD του Windows XP SP3 σε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exe /x:όνομα κοινόχρηστου φακέλου
  Σημείωση Σε αυτήν την εντολή, το όνομα κοινόχρηστου φακέλου είναι ένας χαρακτήρας κράτησης θέσης για το φάκελο στο δίκτυο, στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε το Windows XP SP3.
 5. Στην ενότητα του κοινόχρηστου φακέλου στο δίκτυο, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Ενημέρωση (Update).

  Σημείωση Ο φάκελος Ενημέρωση (Update) βρίσκεται κάτω από το φάκελο i386.
 6. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Update.exe για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3.
Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να εκτελέσετε αυτά τα βήματα, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326583 Απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
837783 Οι απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τα λειτουργικά συστήματα των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314865 Απαιτήσεις συστήματος για λειτουργικά συστήματα των Windows XP
winxpsp3 windowsxpsp3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947311 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2008 15:04:04 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311
Σχόλια