Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση # 2 προεπισκόπηση Ενεργοποίηση αυτόματης στοιχείο Internet Explorer (IE ACA) για να απενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:947518
Περίληψη
Η Microsoft θα κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ενεργοποίησης αυτόματης στοιχείο Internet Explorer (IE ACA) που θα απενεργοποιήσει τη συμπεριφορά “ κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε ” της ενημερωμένης έκδοσης του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer που κυκλοφόρησε αρχικά στις Απριλίου 2006. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ήταν που αναφέρονται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft 912812. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση IE ACA προεπισκόπηση # 2 επηρεάζει τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 6 για Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP1, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε 64 x
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 6 για Windows XP Professional x 64 Edition
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 SP2
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Windows Internet Explorer 7 για το Windows XP SP2
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 SP1
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 SP2
 • Προεπισκόπηση ACA IE για τον Internet Explorer 7 για τα Windows Vista
Περισσότερες πληροφορίες
Κατά την ανάπτυξη της ενημερωμένης έκδοσης του IE ACA προεπισκόπηση # 2, απενεργοποιεί τη συμπεριφορά της ενημερωμένης έκδοσης στοιχείων ActiveX του Internet Explorer που περιέχεται στην ενημερωμένη έκδοση 944533 "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε". Τις άλλες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που περιέχονται στην ενημερωμένη έκδοση 944533 εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθούν να λειτουργούν.

Σας συνιστούμε να αναπτύξετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση IE ACA προεπισκόπηση # 2 σε υπολογιστές, μόνο για τον έλεγχο. Η συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" θα καταργηθούν οριστικά στον Internet Explorer αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο 2008. Η κατάργηση της συμπεριφοράς "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" από τον Internet Explorer θα απαιτεί καμία αλλαγή σε υπάρχουσες σελίδες Web. Επιπλέον, η κατάργηση αυτής της συμπεριφοράς δεν απαιτούν νέες ενέργειες για προγραμματιστές που θέλουν να δημιουργήσουν νέες σελίδες. Όλες οι σελίδες που απαιτούνται προηγουμένως τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" θα απαιτείται πλέον ο χρήστης να ενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX. Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν έχει γίνει αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου του στοιχείου ελέγχου ActiveX του Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network στο Web:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι χρήστες πρέπει να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση του IE ACA προεπισκόπηση # 2 σε υπολογιστές, στο οποίο ο Internet Explorer έχει εφαρμοστεί η ενημερωμένη έκδοση 944533 (ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-010). Αυτό το βήμα εγγυάται ότι οι υπολογιστές έχουν ενημερωθεί με τη λειτουργικότητα που απαιτείται και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας. Εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης του IE ACA προεπισκόπηση # 2 χωρίς την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης 944533 θα δεν εγγυάται ότι ο Internet Explorer λειτουργεί σωστά.

Παρόλο που οι κίνδυνοι συμβατότητας αναμένεται με την κατάργηση της συμπεριφοράς "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε", σας παροτρύνουμε συνεργάτες μας για να ελέγξετε για τυχόν προβλήματα συμβατότητας εφαρμογών και να αναφέρετε τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται στην υποστήριξη της Microsoft. Εφαρμογές αναμένεται να λειτουργήσουν σωστά μετά την κατάργηση του "κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε"τη συμπεριφορά.

Κεντρικοί υπολογιστές προγράμματος περιήγησης στο Web

Οι ακόλουθες εφαρμογές σχεδιασμένου δεν θα είναι πλέον opt-in εφαρμογών στη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε":
 • Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)
 • Internet Explorer
 • MSN Explorer
 • Εξερεύνηση της AOL
 • AOL 8.0
 • AOL 9.0
 • CompuServe 2000
 • ΣΚΟΠΌΣ
 • NetCaptor
 • Browse3D
 • Macromedia Dreamweaver
 • Macromedia συμβάλλουν
 • 8 Netscape, όταν χρησιμοποιεί τον Internet Explorer ως το μηχανισμό απόδοσης
Αφού εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση του IE ACA προεπισκόπηση # 2, θα χρησιμοποιείται πια στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου που ενεργοποιεί τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε":
\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE HKEY_LOCAL_MACHINE (ή HKEY_CURRENT_USER)
Οι εφαρμογές που φιλοξενούν το στοιχείο ελέγχου Web αντικειμένου (WebOC) ή το MSHTML να συνεχίσετε να ενεργοποιήσετε τη συμπεριφορά "Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε" με τη χρήση της σημαίας DOCHOSTUI για να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αλληλεπιδραστικό στοιχείο ελέγχου. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τη σημαία DOCHOSTUIFLAG_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE για τοdwFlagsη παράμετρος σαςDOCHOSTUIINFOδομή, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.
HRESULT GetHostInfo(DOCHOSTUIINFO *pInfo) { ... pInfo->cbSize = sizeof(DOCHOSTUIINFO); pInfo->dwFlags = { Other DOCHOSTUIFLAGs } | DOCHOSTUIFLAG_ENABLE_ACTIVEX_INACTIVATE_MODE; ... return S_OK; }

Ανάπτυξη

Σας συνιστούμε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστές, μόνο, για να δοκιμάσετε τη λειτουργικότητα των εφαρμογών σας και να ελέγξετε τοποθεσίες Web.

Οι χρήστες πρέπει να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση του IE ACA προεπισκόπηση # 2 σε υπολογιστές, στο οποίο ο Internet Explorer έχει εφαρμοστεί η ενημερωμένη έκδοση 944533 (MS08-010). Αυτό το βήμα εξασφαλίζει ότι οι υπολογιστές έχουν ενημερωθεί με τη λειτουργικότητα που απαιτείται και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν το αρχείο Mshtml.dll χρησιμοποιείται κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του IE ACA προεπισκόπηση # 2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Ο Internet Explorer 6 για Windows XP
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπηση για το πακέτο του Internet Explorer για Windows XP Service Pack 2 (KB947518).
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπηση για Internet Explorer για Windows XP x 64 Edition (KB947518) στο πακέτο.
Internet Explorer 6 για Windows Server 2003
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 6 για το πακέτο του Windows Server 2003 (KB947518).
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 6 για το πακέτο του Windows Server 2003 64-bit Edition στην τεχνολογία Itanium (KB947518).
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 x 64 Edition (KB947518) το πακέτο.
Ο Internet Explorer 7 στα Windows XP
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο του Windows XP Service Pack 2 (KB947518).
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 για τα Windows XP x 64 Edition (KB947518) στο πακέτο.
Ο Internet Explorer 7 για Windows Server 2003
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο του Windows Server 2003 (KB947518).
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 για το πακέτο του Windows Server 2003 64-bit Edition στην τεχνολογία Itanium.
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 x 64 Edition (KB947518) το πακέτο.
Ο Internet Explorer 7 στα Windows Vista
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 στο πακέτο των Windows Vista (KB947518).
ΛήψηΆμεση λήψη του IE Automatic στοιχείων ενεργοποίησης προεπισκόπησης για τον Internet Explorer 7 στα Windows Vista x 64 Edition (KB947518) στο πακέτο.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςκαρτέλα με τοΗμερομηνία και ώρατο στοιχείο του πίνακα ελέγχου.
Ο Internet Explorer 6 για Windows XP με SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL6.0.2900.32943,059,71208-Ιαν-171: 24X86SP2SP2G
MSHTML.DLL6.0.2900.32943,066,88008-Ιαν-171: 24X86SP2SP2Q
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 με SP1 και Windows Server 2003 με SP2, x 86 με εκδόσεις
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL6.0.3790.30723,156,99208-Ιαν-179: 17X86SP1SP1G
MSHTML.DLL6.0.3790.30723,160,06408-Ιαν-179: 17X86SP1SP1Q
MSHTML.DLL6.0.3790.42193,133,95208-Ιαν-179: 17X86SP2SP1G
MSHTML.DLL6.0.3790.42193,136,00008-Ιαν-179: 17X86SP2SP1Q
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 με SP1 και Windows Server 2003 με SP2, εκδόσεις που βασίζονται σε 64 x
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL6.0.3790.30725,999,10408-Ιαν-1712: 18Δεν εφαρμόζεταιSP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.30723,156,99208-Ιαν-1712: 22X86SP1WOW
MSHTML.DLL6.0.3790.30726,003,71208-Ιαν-1712: 19Δεν εφαρμόζεταιSP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.30723,160,06408-Ιαν-1712: 22X86SP1WOW
MSHTML.DLL6.0.3790.42196,003,71208-Ιαν-1712: 28Δεν εφαρμόζεταιSP2SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.42193,133,95208-Ιαν-1712: 28X86SP2WOW
MSHTML.DLL6.0.3790.42196,007,80808-Ιαν-1712: 18Δεν εφαρμόζεταιSP2SP1Q
Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 με SP1 και Windows Server 2003 με SP2, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL6.0.3790.30729,367,04008-Ιαν-1712: 21IA-64SP1SP1G
Wmshtml.dll6.0.3790.30723,156,99208-Ιαν-1712: 23X86SP1WOW
MSHTML.DLL6.0.3790.30729,376,25608-Ιαν-1712: 22IA-64SP1SP1Q
Wmshtml.dll6.0.3790.30723,160,06408-Ιαν-1712: 24X86SP1WOW
MSHTML.DLL6.0.3790.42199,377,28008-Ιαν-1712: 26IA-64SP2SP2G
Wmshtml.dll6.0.3790.42193,133,95208-Ιαν-1712: 27X86SP2WOW
MSHTML.DLL6.0.3790.42199,383,93608-Ιαν-1712: 18IA-64SP2SP2Q
Wmshtml.dll6.0.3790.42193,136,00008-Ιαν-1712: 20X86SP2WOW
Ο Internet Explorer 7 στα Windows Vista
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL7.0.6000.166283,592,19215-Ιαν-086: 21X86NONEGDR
MSHTML.DLL7.0.6000.207533,593,72815-Ιαν-086: 21X86NONELDR
MSHTML.DLL7.0.6000.166285,677,56815-Ιαν-086: 22AMD64NONEGDR
MSHTML.DLL7.0.6000.207535,679,61615-Ιαν-086: 22AMD64NONELDR
MSHTML.DLL7.0.6000.166285,677,56815-Ιαν-086: 22X64NONEGDR
MSHTML.DLL7.0.6000.207535,679,61615-Ιαν-086: 22X64NONELDR
Ο Internet Explorer 7 στα Windows XP με SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL7.0.6000.166283,592,19208-Ιαν-1712: 01X86SP2SP1G
MSHTML.DLL7.0.6000.207533,593,72808-Ιαν-1712: 01X86SP2SP1Q
Ο Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 με SP1 και τον Internet Explorer 7 για Windows Server 2003 με SP2
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμαΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
MSHTML.DLL7.0.6000.166283,592,19208-Ιαν-1712: 12X86SP1 ή SP2GDR
MSHTML.DLL7.0.6000.207533,593,72808-Ιαν-1712: 12X86SP1 ή SP2QFE
MSHTML.DLL7.0.6000.166285,677,56808-Ιαν-168: 43X64SP1 ή SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.166283,592,19208-Ιαν-168: 43X64SP1 ή SP2WOW
MSHTML.DLL7.0.6000.207535,679,61608-Ιαν-168: 36X64SP1 ή SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.207533,593,72808-Ιαν-168: 37X64SP1 ή SP2WOW
MSHTML.DLL7.0.6000.1662810,051,58408-Ιαν-168: 40IA-64SP1 ή SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.166283,592,19208-Ιαν-168: 40IA-64SP1 ή SP2WOW
MSHTML.DLL7.0.6000.2075310,056,19208-Ιαν-168: 36IA-64SP1 ή SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.207533,593,72808-Ιαν-168: 36IA-64SP1 ή SP2WOW

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις των Microsoft Windows που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x64

Εάν το υλικό σας είχε ήδη εγκατεστημένα τα Microsoft Windows x64 edition, ο κατασκευαστής υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για τα Windows x64 edition. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση της έκδοσης x64 των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με μια έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό. Εάν αγοράσατε ξεχωριστά μια έκδοση x64 των Windows, όπως ο Windows Server 2003 x64, επικοινωνήστε με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη.

Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τα Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πληροφορίες προϊόντος σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947518 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/12/2011 11:52:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, , ,

 • atdownload kbfix kbPubTypeKC kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB947518 KbMtel
Σχόλια