Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σας ζητείται να ενεργοποιήσετε τα Windows Vista μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows Vista Service Pack 1 (SP1) λήγει στις 12 Ιουλίου 2011. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφάλειας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows Vista με το Service Pack 2 (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows.
Συμπτώματα
Μετά από την εγκατάσταση του Service Pack των Windows Vista, ενδέχεται σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το αντίγραφο των Windows Vista που έχετε στη διάθεσή σας. Αυτό ενδέχεται να σας ζητηθεί ακόμα και στην περίπτωση που ο υπολογιστής είχε προηγουμένως οριστεί ως «Αυθεντικός και Ενεργοποιημένος» ("Genuine and Activated."). Επιπλέον, το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος Vista (Vista System Properties) ενδέχεται να επισημάνει ότι το αντίγραφο των Windows Vista που έχετε στη διάθεσή σας δεν είναι ενεργοποιημένο.
Αιτία

Αιτία 1: Εντοπίστηκαν αλλαγές στο υλικό ή σε προγράμματα οδήγησης συσκευών υλικού

Η διαδικασία Windows Genuine απαιτεί την εκ νέου ενεργοποίηση του υπολογιστή σας σε περίπτωση που αλλάξει συγκεκριμένο υλικό ή ορισμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών υλικού. Λάβετε υπόψη ότι τα Service Pack των Windows Vista μπορεί να ενημερώσουν ορισμένα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης συσκευών. Επομένως, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε ξανά τα Windows Vista.

Αιτία 2: Το αντίγραφο των Windows Vista που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας δεν έχει ενεργοποιηθεί

Ενδέχεται να εγκαταστάθηκε ένα στοιχείο εκμετάλλευσης ενεργοποίησης στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του service pack. Αυτό το στοιχείο εκμετάλλευσης ενεργοποίησης ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί για την παράκαμψη της διαδικασίας ενεργοποίησης των Windows Vista. Το στοιχείο εκμετάλλευσης αυτού του είδους μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μετατροπές στα Windows Vista και μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του συστήματος. Τα Service Pack επιλύουν ζητήματα σχετικά με στοιχεία εκμετάλλευσης που δημιουργούνται με σκοπό την παράκαμψη της διαδικασίας ενεργοποίησης. Αυτά τα Service Pack περιλαμβάνουν, επίσης, ενημερώσεις σχετικά με αυτά τα στοιχεία εκμετάλλευσης και την απενεργοποίησή τους.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαπιστώσετε κατά πόσο ένα αντίγραφο των Windows Vista είναι αυθεντικό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επιδιόρθωση αυτής της συμπεριφοράς, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Επίλυση για την Αιτία 1

Ενεργοποιήστε εκ νέου το αντίγραφο των Windows Vista. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των Windows Vista, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
940315 Τρόπος ενεργοποίησης των Windows Vista

Επίλυση για την Αιτία 2

Μετά από την εγκατάσταση κάποιου service pack σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Vista στον οποίο εκτελείται αυτού του είδους το στοιχείο εκμετάλλευσης ενεργοποίησης, η διαδικασία ενεργοποίησης των Vista ενεργοποιείται εκ νέου. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τα Vista και να καταχωρήσετε ένα ισχύον και έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης για τα Windows Vista.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947519 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2011 09:35:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Service Pack 2 για Windows Vista, Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947519
Σχόλια