Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης του Windows Vista Service Pack 1 όταν έχει λήξει η περίοδος ενεργοποίησης των Windows Vista

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την εκκίνηση των Windows Vista, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
Ενεργοποιήστε τα Windows XP τώρα
Η περίοδος ενεργοποίησης έχει λήξει και τα Windows δεν λειτουργούν πλέον.
Για να χρησιμοποιήσετε τα Windows πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτό το αντίγραφο των Windows.

(Activate Windows Now
Your activation period has expired and Windows is no longer working.
To use Windows you must activate this copy of Windows.)
Όταν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, τα Windows Vista εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας. Όταν τα Windows Vista εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, η γραμμή εργασιών δεν εμφανίζεται. Επιπλέον, έχετε περιορισμένη πρόσβαση στα προγράμματα και τις δυνατότητες των Windows Vista.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του Windows Vista Service Pack 1 (SP1) όταν τα Windows Vista εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, επειδή η περίοδος ενεργοποίησης έχει λήξει. Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista SP1, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να εγκαταστήσετε το Windows Vista SP1 ενώ τα Windows Vista εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Εάν εγκαταστήσετε το Windows Vista SP1 ενώ τα Windows Vista εκτελούνται σε κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας, δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του Windows Vista SP1.
  1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista.
  2. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσβαση στον υπολογιστή σας με μειωμένη λειτουργικότητα (Access your computer with reduced functionality).
  3. Στον Internet Explorer, πληκτρολογήστε ένα από τα ακόλουθα URL στη γραμμή διευθύνσεων (στα αγγλικά):

    Windows Vista, εκδόσεις 32-bitWindows Vista, εκδόσεις 64-bit
  4. Ακολουθήστε τα βήματα για τη λήψη και την εγκατάσταση του Windows Vista SP1.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista SP1, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τα Windows Vista. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιοριστεί η πρόσβαση σε αρχεία, σε δεδομένα ή σε προγράμματα. Αυτή η συμπεριφορά ισχύει μόνο όταν έχει λήξει η περίοδος ενεργοποίησης. Δεν ισχύει στην περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε άλλη μη γνήσια δραστηριότητα.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά της κατάστασης μειωμένης λειτουργικότητας στα Windows Vista, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να το προβάλετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
925582 Η συμπεριφορά της κατάστασης μειωμένης λειτουργικότητας στα Windows Vista
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τερματισμού της κατάστασης μειωμένης λειτουργικότητας στα Windows Vista, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να το προβάλετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
925616 Μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε τα Windows Vista: "Η περίοδος ενεργοποίησης έχει λήξει" (Your activation period has expired)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947874 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/08/2008 14:27:34 - Αναθεώρηση: 1.2

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

  • kbhowto kbexpertisebeginner kbprb KB947874
Σχόλια