Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows Vista Service Pack 1: "Το Windows Vista Service Pack 1 δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας" (Windows Vista Service Pack 1 cannot be installed on your computer)

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows Vista Service Pack 1 (SP1), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Windows Vista Service Pack 1 δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας επειδή η γλώσσα των Windows Vista που έχετε εγκαταστήσει δεν υποστηρίζεται ή έχετε εγκαταστήσει ένα πακέτο γλωσσών που δεν υποστηρίζεται.
Το Windows Vista Service pack 1 είναι δυνατό να εγκατασταθεί μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική, την Ιαπωνική και την Ισπανική έκδοση των Windows Vista ή σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν μόνο αυτά τα πακέτα γλωσσών.

(Windows Vista Service Pack 1 cannot be installed on your computer because the language of Windows Vista you have installed is not supported or you have installed a language pack that is not supported.
Windows Vista Service pack 1 can only be installed on computers running the English, French, German, Japanese and Spanish versions of Windows Vista or computers running only those language packs.)
Επιπλέον, καταγράφονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις στο αρχείο %windir%\Logs\CBS\CBS.log:
 <Ημ/νία> <Ώρα>, Info         CBS  SPI: SPC version 6001.18000 <Ημ/νία> <Ώρα>, Info         CBS  SPI: Starting SPInstall <Ημ/νία> <Ώρα>, Info         CBS  SPI: Cab at windows6.0-kb936330-x86.cab has a size of 558836931 <Ημ/νία> <Ώρα>, Info         CBS  SPI: Guessing wave 0 <Ημ/νία> <Ώρα>, Info         CBS  SPI: Wave 0 installation. Sub-set of LPs supported. <Ημ/νία> <Ώρα>, Error         CBS  SPI: Unsupported LP with id 0x404 in wave 0 <Ημ/νία> <Ώρα>, Error         CBS  SPI: SP1 installation cannot proceed. Cannot install Vista SP1 with the set of language packs installed <Ημ/νία> <Ώρα>, Error         CBS  SPI: SP1 installation cannot proceed. Wave 0 only supports English, French, Spanish, German, and Japanese <Ημ/νία> <Ώρα>, Info         CBS  SPI: SPInstall terminating, return code 0x800f0a01
Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης %windir% καθορίζει τη διαδρομή προς τη θέση όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows. Συνήθως, η διαδρομή στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows είναι C:\Windows.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν επιχειρείτε να να εγκαταστήσετε μια έκδοση γλώσσας του Windows Vista Service Pack 1 η οποία δεν υποστηρίζεται από την τρέχουσα εγκατεστημένη έκδοση των Windows Vista.

Υπάρχουν δύο αυτόνομα πακέτα του Windows Vista Service Pack 1. Το πρώτο πακέτο περιέχει τις ακόλουθες πέντε γλώσσες:
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιαπωνικά
 • Ισπανικά
Το δεύτερο πακέτο περιέχει και τις 36 εκδόσεις γλώσσας των Windows Vista. Εάν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το πρώτο πακέτο σε έναν υπολογιστή στον οποίο υπάρχει ένα πακέτο γλωσσών ή ένα προεπιλεγμένο σύστημα γλώσσας διαφορετικό από τα Γερμανικά, τα Ισπανικά, τα Γαλλικά, τα Αγγλικά ή τα Ιαπωνικά, θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1

Εγκατάσταση του αυτόνομου πακέτου γλωσσών του Windows Vista SP1, το οποίο περιέχει 36 γλώσσες.

Μέθοδος 2

Στην περίπτωση που το προεπιλεγμένο σύστημα γλώσσας είναι τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά, τα Γαλλικά ή τα Ιαπωνικά, μπορείτε να καταργήσετε οποιαδήποτε πακέτα γλωσσών τα οποία δεν υποστηρίζονται, εκτός από τα Αγγλικά, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά, τα Ιαπωνικά ή τα Ισπανικά. Για να καταργήσετε ένα πακέτο γλωσσών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε language στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options) της λίστας Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες (Keyboards and Languages) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση/Κατάργηση εγκατάστασης γλωσσών (Install/uninstall languages) στην περιοχή Γλώσσα εμφάνισης (Display language).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση γλωσσών (Remove languages), κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου των πακέτων γλωσσών που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση (Remove) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση τώρα (Restart now) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημείωση Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα γλωσσών μόνο για τις εκδόσεις του Windows Vista Ultimate.

Για να επιβεβαιώσετε τις γλώσσες που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε language στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Regional and Language Options) της λίστας Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες (Keyboards and Languages) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλέξτε μια γλώσσα εμφάνισης (Choose a display language) στην περιοχή Γλώσσα εμφάνισης (Display language).
Η λίστα Επιλέξτε μια γλώσσα εμφάνισης (Choose a display language) περιέχει τις γλώσσες που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή. Ορισμένοι υπολογιστές OEM ενδέχεται να έχουν εγκατεστημένες πολλές γλώσσες.

Υπάρχουν δύο αυτόνομα πακέτα για την έκδοση Windows Vista SP1 32-bit και για την έκδοση Windows Vista SP1 64-bit. Ένα πακέτο περιέχει τις πέντε ακόλουθες γλώσσες:
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιαπωνικά
 • Ισπανικά
Το άλλο πακέτο περιέχει 36 γλώσσες.

Το αυτόνομα πακέτο που περιέχει πέντε γλώσσες έχει τα ακόλουθα ονόματα και μεγέθη πακέτου:
 • Όνομα πακέτου 32-bit και μέγεθος πακέτου 32-bit

  Όνομα πακέτου: Windows6.0-KB936330-X86.exe
  Μέγεθος πακέτου: 455.611.504
 • Όνομα πακέτου 64-bit και μέγεθος πακέτου 64-bit

  Όνομα πακέτου: Windows6.0-KB936330-X64.exe
  Μέγεθος πακέτου: 761.789.904
Το αυτόνομα πακέτο που περιέχει 36 γλώσσες έχει τα ακόλουθα ονόματα και μεγέθη πακέτου:
 • Όνομα πακέτου 32-bit και μέγεθος πακέτου 32-bit

  Όνομα πακέτου: Windows6.0-KB936330-X86.exe
  Μέγεθος πακέτου: 570.743.456
 • Όνομα πακέτου 64-bit και μέγεθος πακέτου 64-bit

  Όνομα πακέτου: Windows6.0-KB936330-X64.exe
  Μέγεθος πακέτου: 915.457.216
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 947876 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/26/2008 12:56:04 - Αναθεώρηση: 2.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1

 • kbtshoot kbexpertisebeginner KB947876
Σχόλια