Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 για Mac 12.0.1

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-014. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Microsoft Office 2008 για Mac. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web.

Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS08-014

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms08-014.mspx

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.0.1 περιέχει πολλές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν επιδιορθώσεις για χρήστες Mac OS X 10.5 Leopard και περιλαμβάνουν ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα.

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση για το Office 2008 για Mac 12.0.1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις.

Βελτιώσεις για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office 2008 για Mac

 • Η ασφάλεια βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2008 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας με επιβλαβή κώδικα.
 • Το Office Installer δεν επιτρέπει πλέον στους περιορισμένους χρήστες μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία προγράμματος του Office 2008 για Mac.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν τοπικό χρήστη που δεν διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία προγράμματος του Office 2008. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν στο λογαριασμός χρήστη που δεν είναι διαχειριστής αντιστοιχίστηκε το αναγνωριστικό χρήστη (uid) 502. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει μόνο υπολογιστές που έχουν περισσότερους από έναν τοπικούς λογαριασμούς χρήστη και επηρεάζει κυρίως περιβάλλοντα, όπως τα εργαστήρια δημόσιων υπολογιστών και δίκτυα χώρου εργασίας όπου η πρόσβαση σε αρχεία προγράμματος είναι περιορισμένη.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  948488 Οι περιορισμένοι χρήστες ενδεχομένως να μην έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία προγράμματος του Office 2008 για Mac (US)

Βελτιώσεις για το Microsoft Word 2008 για Mac

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν εκκινείτε το Word 2008.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί τον μη αναμενόμενο τερματισμό του Word 2008 όταν προσπαθείτε να το εκκινήσετε. Αυτό προκύπτει όταν το Word 2008 προσπαθεί να εισάγει ρυθμίσεις από προηγούμενες εκδόσεις του Word που ενδεχομένως να έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  948489 Η λειτουργία του Word 2008 για Mac διακόπτεται ξαφνικά όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε το πρόγραμμα (US)
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν εκτελείτε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ή χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο της ιταλικής γλώσσας.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ζητήματα τα οποία προκαλούν τον μη αναμενόμενο τερματισμό του Word 2008 όταν εκτελείτε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνει ένα θέμα που συμβαίνει όταν ένας χρήστης που δεν διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή προσπαθεί να ελέγξει τη γραμματική στα Ιταλικά ή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ένα πληκτρολόγιο ιταλικής γλώσσας.
 • Οι κενές σελίδες δεν εκτυπώνονται πλέον όταν εκτυπώνετε σε έναν εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα στο Mac OS X 10.5 Leopard που προκαλεί την εκτύπωση κενών σελίδων κατά την εκτύπωση σε έναν εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης.
 • Τα έγγραφα που περιέχουν Word 2007 για εξισώσεις των Windows ανοίγουν σωστά.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Word 2008 να ανοίξει ορισμένα έγγραφα. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει μόνο έγγραφα που περιέχουν εξισώσεις που δημιουργήθηκαν στο Word 2007 για Windows.
 • Η διαγραφή αποσπάσματος βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα το οποίο εμποδίζει τους χρήστες να διαγράφουν αποσπάσματα πατώντας το πλήκτρο DELETE.
 • Η αντικατάσταση γραμματοσειράς βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα για χρήστες υπολογιστών Macintosh που βασίζονται σε PowerPC, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται σε έγγραφα που δημιουργήθηκαν σε Word για Windows να μην εμφανίζονται σωστά όταν το έγγραφο ανοίγει σε Word 2008.

Βελτιώσεις για το Microsoft Excel 2008 για Mac

 • Η σταθερότητα βελτιώνεται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει διάφορα ζητήματα που προκαλούν το απροσδόκητο κλείσιμο του Excel 2008. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα κατά τη χρήση, για παράδειγμα, κατά την αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων.
 • Η συνάρτηση WORKDAY κάνει σωστούς υπολογισμούς.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα λόγω του οποίου η συνάρτηση WORKDAY επιστρέφει ανακριβή αποτελέσματα όταν υπολογίζονται σε ένα φύλλο που χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνίας 1904. Το σύστημα ημερομηνίας 1904 είναι το προεπιλεγμένο σύστημα ημερομηνίας για νέα φύλλα στο Excel για Mac.
 • Η υποστήριξη για δευτερεύουσες οθόνες έχει βελτιωθεί.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα για χρήστες υπολογιστών που έχουν περισσότερες από μία οθόνες. Αυτό το ζήτημα δεν επιτρέπει στους χρήστες να μετακινήσουν παράθυρα βιβλίου εργασίας σε θέση μεγαλύτερη από το μέγιστο ύψος της κύριας οθόνης στη δευτερεύουσα συσκευή. Το ζήτημα αυτό επηρεάζει τους χρήστες που τοποθετούν μια δευτερεύουσα συσκευή οθόνης πάνω από την κύρια.
 • Βελτιώνεται η αξιοπιστία για φύλλα ledger.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις πλάτους για στήλες σε ένα φύλλο ledger να χάνονται όταν το βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται στις εξής μορφές αρχείων: .xlsx, .xlsb, .xltx ή .xltm. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επίσης ένα ζήτημα όπου οι στήλες υπολογισμού όπως η στήλη "Ισολογισμός" εμφανίζουν λανθασμένα ένα σφάλμα φύλλου όταν εισάγεται η στήλη.
 • Το περιστρεφόμενο κείμενο δεν φαίνεται πλέον να περιστρέφεται οριζόντια όταν διαγράφετε μια στήλη.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί εσφαλμένη εμφάνιση οριζόντιας περιστροφής του περιστρεφόμενου κειμένου. Αυτό το ζήτημα εμφανίζεται όταν διαγράφετε μια στήλη σε ένα φύλλο που περιέχει περιστρεφόμενο κείμενο.
 • Η μορφοποίηση κελιών σε βιβλία εργασίας του Excel 97-2004 δεν αλλάζουν πλέον απροσδόκητα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί, ορισμένες φορές, την απροσδόκητη αλλαγή της μορφοποίησης των κενών κελιών. Το ζήτημα συμβαίνει όταν αποθηκεύετε και, στη συνέχεια, ανοίγετε ένα αρχείο που χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου "Βιβλίο εργασίας Excel 97-2004 (.xls)".
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν αντιγράφετε και επικολλάτε συνδεδεμένα δεδομένα και γραφήματα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκαλεί τη λανθασμένη επικόλληση ενός αντιγραμμένου εύρους δεδομένων στο Excel 2008 σε ένα έγγραφο του Word 2008 όταν συνδέετε τα επικολλημένα δεδομένα στα δεδομένα προέλευσης. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει επίσης ένα θέμα που συμβαίνει όταν ένα γράφημα αντιγράφεται από το Excel σε ένα έγγραφο του Word ή σε μια παρουσίαση PowerPoint. Αυτό το θέμα αποτρέπει την ενημέρωση του γραφήματος όταν τα δεδομένα προέλευσης αλλάζουν.
 • Η σταθερότητα είναι βελτιωμένη όταν χρησιμοποιείτε το Ergosoft egbridge IME για να καταχωρήσετε δεδομένα.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα θέμα για χρήστες Mac OS X 10.5 Leopard που έχει ως αποτέλεσμα το Excel 2008 να σταματάει να αποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε το Ergosoft egbridge Universal 2 v17.0.2 IME για να καταχωρήσετε δεδομένα σε ένα φύλλο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το egbridge Universal 2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Web:

Βελτιώσεις για το Microsoft PowerPoint 2008 για Mac

 • Οι επιδόσεις βελτιώνονται όταν ανοίγετε το PowerPoint 2008.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα των χρηστών Mac OS X 10.5.2 Leopard το οποίο προκαλεί το αργό άνοιγμα του PowerPoint 2008.
 • Οι αποστάσεις χαρακτήρων και η διάταξη βελτιώνονται.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι χαρακτήρες να εμφανίζονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν κάνετε αποθήκευση σε έναν τόμο δικτύου SMB.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα για χρήστες του Mac OS X 10.5 Leopard που προκαλεί προβλήματα και πιθανή απώλεια δεδομένων όταν αποθηκεύετε μια παρουσίαση PowerPoint σε έναν τόμο δικτύου που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SMB. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του πρωτοκόλλου:
  smb://computer-name/volume-name
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται όταν αποθηκεύετε αρχεία παρουσίασης PowerPoint 97-2004.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα για χρήστες υπολογιστών Macintosh που βασίζονται σε PowerPC, το οποίο επηρεάζει παρουσιάσεις που περιέχουν μια σύνδεση σε ένα αρχείο ήχου, για παράδειγμα, σε ένα αρχείο MP3. Όταν ένα αρχείο παρουσίασης PowerPoint(.pptx) που περιέχει μια σύνδεση σε ένα αρχείο ήχου αποθηκεύεται στη μορφή αρχείου "Παρουσίαση PowerPoint 97-2004 (.ppt)", αυτό το ζήτημα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το αρχείο να καταστραφεί ή να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή του. Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που επηρεάζεται από αυτό ζήτημα, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την πρόσβαση στο διαδρομή_προς_το_αρχείο. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου. (There was an error accessing "path_to_file". File cannot be opened.)

Βελτιώσεις για το Microsoft Entourage 2008 για Mac

 • Οι ήχοι ειδοποιήσεων τώρα αναπαράγονται όταν χρησιμοποιείτε το Entourage σε Mac OS X 10.5 Leopard.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα για χρήστες του Mac OS X 10.5 Leopard που εμποδίζει την αναπαραγωγή ήχων ειδοποιήσεων όπως Ήχος νέας αλληλογραφίας και Ήχος αποστολής αλληλογραφίας όταν χρησιμοποιείτε το Entourage 2008.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν συνδέεστε σε ένα διακομιστή που εκτελεί IBM Lotus Domino χρησιμοποιώντας IMAP.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage 2008 να συνδεθεί σε διακομιστές που εκτελούν IBM Lotus Domino 7.0.3 and IBM Lotus Domino 8 χρησιμοποιώντας IMAP.
 • Η αξιοπιστία βελτιώνεται κατά το συγχρονισμό με ένα διακομιστή που εκτελεί τον Microsoft Exchange Server.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την υποστήριξη συγχρονισμού για χρήστες λογαριασμών Exchange μειώνοντας τις παρουσίες συμβάντων ημερολογίου που είναι διπλότυπες ή λείπουν και παρέχοντας μεγαλύτερη συνέπεια με αλλαγές στο ημερολόγιο στο διακομιστή Exchange. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα θέμα που εμποδίζει ορισμένους χρήστες Entourage 2008 να συγχρονίσουν τη λίστα επαφών τους με το διακομιστή Exchange.
 • Η σταθερότητα βελτιώνεται κατά το συγχρονισμό δεδομένων με συσκευές και άλλες εφαρμογές.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα θέμα και προκαλεί τον απροσδόκητο τερματισμό του στοιχείου Sync Services κατά το συγχρονισμό του ημερολογίου και των πληροφοριών επαφής στο iCal, στο Βιβλίο διευθύνσεων και σε φορητές συσκευές που συνδέονται μέσω iSync ή iTunes.
 • Βελτιωμένη εισαγωγή κανόνων και ταυτοτήτων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που εμποδίζει το Entourage 2008 να εισάγει ταυτότητες που δημιουργήθηκαν στη σουηδική έκδοση του Entourage 2004. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επίσης ένα ζήτημα που εμποδίζει την εκτέλεση ορισμένων εισηγμένων κανόνες του Entourage 2004, για παράδειγμα, κανόνων POP και κανόνων βάσει προτεραιότητας.
 • Η σταθερότητα είναι βελτιωμένη όταν χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ξανά μια μεγάλη βάση δεδομένων ταυτοτήτων.
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα το βοηθητικό πρόγραμμα βάσης δεδομένων να σταματήσει να αποκρίνεται ή να χρησιμοποιεί περιττούς πόρους μνήμης όταν τον χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε εκ νέου μια μεγάλη βάση δεδομένων ταυτοτήτων.

Προϋποθέσεις

Πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Office 2008 για Mac 12.0.1, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.4.9 (Tiger) ή νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην επιλογή About This Mac από το μενού Apple.

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2008 για Mac 12.0.1.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Μαρτίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερωμένα αρχεία

Για μια πλήρη λίστα των αρχείων τα οποία προσθέτει ή τροποποιεί αυτή η ενημερωμένη έκδοση, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του Office 2008 για Mac 12.0.1 και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση αρχείων (Show Files) στο μενού Αρχείο (File).

Σημειώσεις

 • Η ενημερωμένη έκδοση του Office 2008 για Mac 12.0.1 είναι επίσης διαθέσιμη από τις αυτόματες ενημερώσεις της Microsoft (AutoUpdate). Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο.

  Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στη συνέχεια, στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office 2008 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE WinNT Win2000
Vlastnosti

ID článku: 948057 - Poslední kontrola: 04/10/2009 06:51:14 - Revize: 2.3

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB948057
Váš názor