Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1 διαπιστώνεται ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει εγκατασταθεί ή μια συσκευή υλικού δεν λειτουργεί σωστά

Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1 (SP1) σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista, αντιμετωπίζετε ένα ή και τα δύο ακόλουθα συμπτώματα:
 • Η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής αποτυγχάνει και εμφανίζεται ένα θαυμαστικό (!) δίπλα στο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, στην ενότητα "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager).
 • Ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής φαίνεται να έχει εγκατασταθεί σωστά στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager). Ωστόσο, η συσκευή υλικού δεν λειτουργεί σωστά.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή το Window Vista SP1 ενημερώνει τα αρχεία του συστήματος και ορισμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία των συσκευών. Κατά την εγκατάσταση του Window Vista SP1, η διαδικασία εγκατάστασης του Service Pack ενδέχεται να εγκαταστήσει εκ νέου ορισμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών στο τέλος της εγκατάστασης.

Σημείωση Συνιστούμε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για το υλικό σας πριν από την εγκατάσταση του Windows Vista SP1. Μόλις το κάνετε αυτό, μπορείτε να αποτρέψετε το ζήτημα που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα" (Symptoms).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Διαπίστωση της ύπαρξης του προγράμματος οδήγησης της συσκευής στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager)

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών (Device Manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής δεν βρίσκεται στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager), εμφανίζεται ένα θαυμαστικό δίπλα στη συσκευή. Εάν δεν εμφανιστεί θαυμαστικό και η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, προχωρήστε στη Μέθοδο 2.
 3. Εάν εμφανιστεί θαυμαστικό δίπλα στη συσκευή στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Update για να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start)Κουμπί , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.

   Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for updates).
  • Για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν διαθέσιμα ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διαθέσιμων ενημερωμένων εκδόσεων (View available updates).

   Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση (Install). Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
Στην περίπτωση που το Windows Update δεν είναι σε θέση να εντοπίσει το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης της συσκευής για τα Windows Vista. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Μέθοδος 2: Κατάργηση και εκ νέου εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

Εάν το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής φαίνεται να έχει εγκατασταθεί σωστά στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager) αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, καταργήστε και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε εκ νέου τα προγράμματα οδήγησης συσκευών με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)κουμπί , πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών (Device Manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συσκευών (Device Manager), εντοπίστε τη συσκευή υλικού που δεν λειτουργεί.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
 6. Βεβαιωθείτε ότι έχει καταργηθεί η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαγραφή του λογισμικού προγράμματος οδήγησης για αυτήν τη συσκευή (Delete the Driver Software for this device) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια (Action) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού (Scan for hardware changes).

  Πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι γίνεται εγκατάσταση της συσκευής υλικού και ότι η συσκευή που καταργήθηκε υπάρχει τώρα στη "Διαχείριση συσκευών" (Device Manager).
 8. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης υλικού δεν είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε το Windows Update για να αναζητήσετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start)Κουμπί , κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.

   Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for updates).
  • Για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν διαθέσιμα ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διαθέσιμων ενημερωμένων εκδόσεων (View available updates).

   Εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης που θέλετε να εγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση (Install). Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
Στην περίπτωση που το Windows Update δεν είναι σε θέση να εντοπίσει το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης της συσκευής για τα Windows Vista. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
Περισσότερες πληροφορίες
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων ήχου, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
948481 Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 948187 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 20:14:00 - Αναθεώρηση: 1.4

Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187
Σχόλια