Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος επέκτασης της περιόδου αξιολόγησης του Windows Server 2008

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επέκτασης ή επανάληψης ενεργοποίησης της περιόδου αξιολόγησης του Windows Server 2008. Η περίοδος αξιολόγησης είναι γνωστή και ως περίοδος "χάριτος ενεργοποίησης". Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για οποιαδήποτε έκδοση του Windows Server 2008. Αυτό περιλαμβάνει αντίγραφα αξιολόγησης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αξιολόγηση λογισμικού του Windows Server 2008 δεν απαιτεί ενεργοποίηση προϊόντος. Οποιαδήποτε έκδοση του Windows Server 2008 μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς ενεργοποίηση και να αξιολογηθεί για 60 ημέρες. Επιπλέον, η περίοδος αξιολόγησης 60 ημερών μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά τρεις φορές. Αυτή η ενέργεια επεκτείνει την αρχική περίοδο αξιολόγησης 60 ημερών μέχρι 180 ημέρες για ένα συνολικό πιθανό χρόνο αξιολόγησης 240 ημερών.

Σημείωση Στο πακέτο του DVD αξιολόγησης του Windows Server 2008, υπάρχει μια αρχική περίοδος αξιολόγησης 120 ημερών. Μπορείτε να επεκτείνετε την περίοδο αξιολόγησης σε 240 ημέρες. Για να επεκτείνετε την αρχική περίοδο αξιολόγησης και δοκιμής, ακολουθήστε τα βήματα αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εγκατάστασης του Windows Server 2008 χωρίς ενεργοποίησή του

 1. Εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Windows Server 2008.
 2. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key) για ενεργοποίηση, μην εισαγάγετε αριθμό-κλειδί. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No), όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) σάς ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 3. Μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την έκδοση του Windows Server 2008 που θέλετε να αξιολογήσετε. Επιλέξτε την έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε.

  Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του Windows Server 2008, η έκδοση δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να επανεγκατασταθεί.
 4. Όταν σας ζητηθεί, διαβάστε τους όρους αξιολόγησης στους Όρους Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Microsoft και κατόπιν αποδεχθείτε τους.
 5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Windows Server 2008, ξεκινά η αρχική περίοδος αξιολόγησης 60 ημερών. Για να ελέγξετε το χρόνο που απομένει στην τρέχουσα περίοδο αξιολόγησης, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών Slmgr.vbs που βρίσκεται στο φάκελο System32. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη -dli, για να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών. Η εντολή slmgr.vbs -dli εμφανίζει τον αριθμό ημερών που απομένουν στην τρέχουσα περίοδο αξιολόγησης 60 ημερών.

Τρόπος μη αυτόματης επέκτασης της περιόδου αξιολόγησης

Όταν η αρχική περίοδος αξιολόγησης 60 ημερών πλησιάζει στο τέλος της, μπορείτε να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών Slmgr.vbs, για να επαναφέρετε την περίοδο αξιολόγησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 2. Πληκτρολογήστε slmgr.vbs -dli και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση της περιόδου αξιολόγησης.
 3. Για να επαναφέρετε την περίοδο αξιολόγησης, πληκτρολογήστε slmgr.vbs –rearm και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Αυτό επαναφέρει την περίοδο αξιολόγησης σε 60 ημέρες.

Τρόπος αυτοματοποίησης της επέκτασης της περιόδου αξιολόγησης

Μπορεί να θέλετε να ρυθμίσετε μια διαδικασία που επαναφέρει αυτόματα την περίοδο αξιολόγησης κάθε 60 ημέρες. Ένας τρόπος αυτοματοποίησης αυτής της διαδικασίας είναι με χρήση της εφαρμογής "Χρονοδιάγραμμα Εργασιών" (Task Scheduler). Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της εφαρμογής "Χρονοδιάγραμμα Εργασιών" (Task Scheduler), ώστε να εκτελεί τη δέσμη ενεργειών Slmgr.vbs και να επανεκκινεί το διακομιστή σε συγκεκριμένο χρόνο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (Task Scheduler).
 2. Αντιγράψτε το ακόλουθο δείγμα εργασίας στο διακομιστή και κατόπιν αποθηκεύστε το ως αρχείο .xml. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο ως Extend.xml.
  <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?><Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task"> <RegistrationInfo>  <Date>2007-09-17T14:26:04.433</Date>  <Author>Microsoft Corporation</Author> </RegistrationInfo> <Triggers>  <TimeTrigger id="18c4a453-d7aa-4647-916b-af0c3ea16a6b">   <Repetition>    <Interval>P31D</Interval>    <StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>   </Repetition>   <StartBoundary>2007-10-05T02:23:24</StartBoundary>   <EndBoundary>2008-09-17T14:23:24.777</EndBoundary>   <Enabled>true</Enabled>  </TimeTrigger> </Triggers> <Principals>  <Principal id="Author">   <UserId>domain\alias</UserId>   <LogonType>Password</LogonType>   <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>  </Principal> </Principals> <Settings>  <IdleSettings>   <Duration>PT10M</Duration>   <WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>   <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>   <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>  </IdleSettings>  <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>  <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>  <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>  <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>  <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>  <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>  <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>  <Enabled>true</Enabled>  <Hidden>false</Hidden>  <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>  <WakeToRun>true</WakeToRun>  <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>  <DeleteExpiredTaskAfter>PT0S</DeleteExpiredTaskAfter>  <Priority>7</Priority>  <RestartOnFailure>   <Interval>PT1M</Interval>   <Count>3</Count>  </RestartOnFailure> </Settings> <Actions Context="Author">  <Exec>   <Command>C:\Windows\System32\slmgr.vbs</Command>   <Arguments>-rearm</Arguments>  </Exec>  <Exec>   <Command>C:\Windows\System32\shutdown.exe</Command>   <Arguments>/r</Arguments>  </Exec> </Actions></Task>
 3. Στο δείγμα εργασίας, αλλάξτε την τιμή της παρακάτω ετικέτας “UserID” ώστε να περιέχει τον τομέα και το ψευδώνυμό σας:
  <UserId>τομέας\ψευδώνυμο</UserId>
 4. Στο Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (Task Scheduler), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή εργασίας (Import Task) στο μενού Ενέργεια (Action).
 5. Κάντε κλικ στο αρχείο δείγματος εργασίας .xml. Για παράδειγμα, κάντε κλικ στο αρχείο Extend.xml.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή (Import).
 7. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εναύσματα (Triggers).
 8. Κάντε κλικ στο έναυσμα Μία φορά (One Time) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 9. Αλλάξτε την ημερομηνία έναρξης της εργασίας σε μια ημερομηνία αμέσως πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου αξιολόγησης.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κλείστε το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (Task Scheduler).
Το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (Task Scheduler) θα εκτελέσει τώρα τη λειτουργία επαναφοράς αξιολόγησης κατά την ημερομηνία που καθορίσατε.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 948472 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2014 13:11:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

 • kbinfo kbhowto kbexpertiseadvanced KB948472
Σχόλια