Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης του Windows Vista SP1 ως βήμα της αντιμετώπισης προβλημάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Windows Vista Service Pack 1 (SP1) είναι μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista. Το Windows Vista SP1 περιέχει πολλές ενημερωμένες εκδόσεις που αφορούν την αξιοπιστία και τη συμβατότητα των Windows Vista.

Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista SP1, ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι μια συσκευή υλικού ή ένα εγκατεστημένο πρόγραμμα λειτουργούν διαφορετικά. Κατά συνέπεια, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του Windows Vista SP1 ως βήμα της αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις μεθόδους που συνιστούμε για την κατάργηση της εγκατάστασης του Windows Vista SP1.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Windows Vista SP1, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση του στοιχείου "Προγράμματα και δυνατότητες" (Programs and Features) της ενότητας "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel)

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Windows Vista SP1 χρησιμοποιώντας το στοιχείο "Προγράμματα και δυνατότητες" (Programs and Features) της ενότητας "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε Appwiz.cpl στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Appwiz.cpl στη λίστα Προγράμματα (Programs).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" (Continue).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή εγκατεστημένων ενημερωμένων εκδόσεων (View Installed Updates).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Service Pack για το Microsoft Windows (KB936330) (Service Pack for Microsoft Windows (KB936330)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απεγκατάσταση (Uninstall).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάργησης της εγκατάστασης.

Μέθοδος 2: Χρήση της δυνατότητας "Επαναφορά συστήματος" (System Restore)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) εκτός σύνδεσης ή την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) για να καταργήσετε το Windows Vista SP1.

Σημείωση Ως βέλτιστη πρακτική, χρησιμοποιήστε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) εκτός σύνδεσης όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) για την κατάργηση του Windows Vista SP1.

Σημείωση Η διαδικασία "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) δεν διαγράφει προσωπικά αρχεία ή προσωπικά δεδομένα.

Επαναφορά συστήματος εκτός σύνδεσης (Offline System Restore)

Για να χρησιμοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος εκτός σύνδεσης" (Offline System Restore) για την κατάργηση του Windows Vista SP1, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore), πρέπει να έχετε ένα DVD των Windows Vista. Επιπλέον, ο υπολογιστής πρέπει να είναι ρυθμισμένος ώστε να ξεκινά από τη μονάδα δίσκου DVD. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του BIOS στον υπολογιστή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή ώστε να ξεκινά από τη μονάδα δίσκου DVD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας ώστε να κάνει εκκίνηση από τη μονάδα δίσκου DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.
 1. Τοποθετήστε το DVD των Windows Vista και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Όταν λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο:
  Πιέστε ένα πλήκτρο για εκκίνηση από το CD ή το DVD.

  (Press any key to boot from CD or DVD.)
 3. Ορίστε τις ακόλουθες προτιμήσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next):
  • Γλώσσα εγκατάστασης
  • Μορφή ημερομηνίας και ώρας
  • Πληκτρολόγιο ή μέθοδος εισαγωγής
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας (Repair your computer), επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να επιδιορθώσετε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά συστήματος (Restore Wizard) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το "Σημείο επαναφοράς" (Restore Point) που ταιριάζει με την ημερομηνία εγκατάστασης του Service Pack 1. Το σημείο επαναφοράς (Restore Point) θα φέρει την ετικέτα Εγκατάσταση: Windows Update (Install: Windows Update) ή Εγκατάσταση: Windows Vista Service Pack 1 (Install: Windows Vista Service Pack 1).
 7. Επιβεβαιώστε τους δίσκους που θέλετε να επαναφέρετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί.
 9. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς του συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στην εντολή Επανεκκίνηση (Restart) για να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 10. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) για να επιβεβαιώσετε ότι η διαδικασία "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

"Επαναφορά συστήματος" (System Restore) στα Windows Vista

Για να χρησιμοποιήσετε την "Επαναφορά συστήματος" (System Restore) στα Windows Vista προκειμένου να καταργήσετε την εγκατάσταση του Windows Vista SP1, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημαντικό Προτού χρησιμοποιήσετε την επαναφορά συστήματος (System Restore), βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή τουλάχιστον μία φορά μετά την εγκατάσταση του Windows Vista SP1. Με την επανεκκίνηση του υπολογιστή, επιτρέπετε την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης που απομένουν.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)the Start button, πληκτρολογήστε rstrui στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο rstrui στη λίστα Προγράμματα (Programs).

  Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί ένας κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" (Continue).
 2. Στο παράθυρο "Επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων" (Restore Files and Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Στο παράθυρο "Επιλογή σημείου επαναφοράς" (Choose a Restore Point), κάντε κλικ για να επιλέξετε το "Σημείο επαναφοράς" (Restore Point) που ταιριάζει με την ημερομηνία εγκατάστασης του Service Pack 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σημείωση Το "Σημείο επαναφοράς" (Restore Point) θα φέρει την ετικέτα Εγκατάσταση: Windows Update (Install: Windows Update) ή Εγκατάσταση: Windows Vista Service Pack 1 (Install: Windows Vista Service Pack 1).
 4. Επαληθεύστε το σημείο επαναφοράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 948537 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 20:16:00 - Αναθεώρηση: 2.1

Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbservicepack kbexpertisebeginner kbhowto KB948537
Σχόλια
g = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("