Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λίστα ζητημάτων που επιλύονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Framework 2.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 948609
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που επιδιορθώνονται με την Microsoft αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει επίσης τα εξής για το Microsoft .net Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1):
  • Υποδομή
  • Υποστήριξη δυνατότητας δευτερεύον στοιχείο
  • Βελτιώσεις
Περισσότερες πληροφορίες
Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Framework 2.0 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

925492 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσθέτετε μια αναφορά Web σε ένα έργο στο Visual Studio 2005: "Το προσαρμοσμένο εργαλείο MSDiscoCodeGenerator απέτυχε"
928563 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η κλάση System.Net.HttpWebRequest δεν μπορεί να διατηρήσει μια συνεχή σύνδεση με ένα διακομιστή μεσολάβησης στο το .net Framework 2.0
943175 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η κλάση XmlSerializer δημιουργεί ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείτε την κλάση XmlSerializer σειριοποίηση το χαρακτηριστικό numeration στο το .net Framework 2.0
943412 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις όταν τερματίζεται ένα λειτουργικό σύστημα, εάν ο υπολογιστής εκτελεί μια διαχειριζόμενη υπηρεσία με το .net Framework 2.0
943804 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ορισμένοι χαρακτήρες Unicode που επιστρέφονται από την ιδιότητα Application.ExecutablePath στο το .net Framework 2.0 εμφανίζονται ως "?"
944099 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής δεδομένων SQL Native Client για να συνδεθείτε σε μια παρουσία του SQL Server 2005 που έχει ρυθμιστεί για χρήση με κατοπτρισμό βάσης δεδομένων: ".Net εσωτερικό σφάλμα υπηρεσίας παροχής δεδομένων στο πλαίσιο 6"
944100 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης πίνακες που χρησιμοποιούνται σε μια συναλλαγή του SQL Server, εάν τερματίσετε το νήμα που εκτελείται συναλλαγής πριν ολοκληρωθεί η συναλλαγή του .net Framework 2.0
946503 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε μια συγκρότηση που βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή: "Παρουσιάστηκε μια εξαίρεση κατά τη φάση της εγκατάστασης"
946660 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το χαρακτηριστικό κεφαλίδες ενός κελιού αποδίδεται σωστά όταν το κελί που σχετίζεται με πολλαπλές επικεφαλίδες σε μια εφαρμογή Web 2.0 ASP.
946927 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εγκατάσταση ενδέχεται να αποτύχει με σφάλμα 1935 όταν το αρχείο .msi προσπαθεί να εγκαταστήσει πολλά αρχεία πολιτικής σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το .net Framework 2.0
947148 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εσφαλμένη μεθόδους ονομάζονται όταν καλείτε ορισμένα API COM που περιλαμβάνονται σε μια εφαρμογή 64-bit που βασίζεται στο .net Framework 2.0
947317 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σε μια εφαρμογή Windows Forms που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το .net Framework 2.0, το αντικείμενο CurrencyManager ενεργοποιεί επιπλέον παρουσίες του ορισμένα συμβάντα κατά τη διαγραφή της τελευταίας γραμμής από έναν πίνακα
947461 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων είναι διαθέσιμη για το .net Framework 2.0 Service Pack 1
948176 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν οι εφαρμογές καλούν πολλές μεθόδους SqlConnection.Open ή OracleConnection.Open μεθόδους μέσω πολλών νημάτων ταυτόχρονα στις αιτήσεις ADO.NET 2.0: "IndexOutOfRangeException"
948233 Όταν εκτελείτε μια εφαρμογή που βασίζεται στο .net Framework 2.0 της Microsoft μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης MS ασφαλείας 07-040 σε έναν υπολογιστή, λαμβάνετε ένα σφάλμα εξαίρεσης System.InvalidOperationException
948646 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Αντικείμενα είναι μη σειριοποιημένο σωστά όταν σειριοποίηση και αποσειριοποίηση του DataSet αντικείμενα χρησιμοποιώντας την παράμετρο μορφή SerializationFormat.Binary σε μια εφαρμογή που βασίζεται στο .net Framework 2.0
948815 Διαθεσιμότητα στη πακέτο συλλογής επειγουσών επιδιορθώσεων για το .net Framework 2.0 επιδιορθώσεων Service Pack 1, System.Data.dll και System.Data.OracleClient.dll
948867 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μηδενικούς χαρακτήρες ενδέχεται να εμφανιστούν σε τμήματα της συμβολοσειράς που επιστρέφεται όταν χρησιμοποιείτε την κλάση System.Data.OracleClient.OracleDataReader για να επιστρέψει τα αποτελέσματα από ένα ερώτημα με το .net Framework 2.0
948868 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν ένα νήμα System.Data επιχειρεί να ανοίξει μια ομαδοποιημένη σύνδεση με το .net Framework 2.0: "λήξη χρονικού ορίου. Την περίοδο χρονικού ορίου πέρασε προτού ληφθεί μια σύνδεση από το χώρο συγκέντρωσης"
948887 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εξαίρεση παρουσιάζεται όταν μια εφαρμογή Web που βασίζεται σε το .net Framework 2.0, χρησιμοποιεί την κλάση HttpWebRequest και λαμβάνει μια απόκριση HTTP 1.0 που περιέχουν τον κωδικό κατάστασης HTTP 401
949272 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εφαρμογή Windows Forms, η οποία χρησιμοποιεί στοιχεία ελέγχου ActiveX ενδέχεται να διακοπεί και μια εξαίρεση αναφοράς null παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση του .net Framework 2.0 Service Pack 1
949777 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μήνυμα λάθους Εάν αναπτύσσετε μια εκτελέσιμη εφαρμογή σε μια διαδρομή που περιέχει διαφυγής χαρακτήρες το .net Framework 2.0: "απαιτείται απόλυτη διαδρομή πληροφοριών"
950230 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους εξαίρεσης System.ArgumentException όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Sgen.exe και το πρόγραμμα μεταγλώττισης XmlSerializer JIT για τη δημιουργία μιας συγκρότησης XmlSerializer για την υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης Web σε το .net Framework 2.0
950986 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Με το .net Framework 2.0 Service Pack 1, η μέθοδος ModuleBuilder.GetTypeToken επιστρέφει εσφαλμένο διακριτικό
951113 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το σύνολο των τιμών που επέστρεψε από τη γραμμή.Η μέθοδος GetColumnsInError είναι κενή, όταν ένας υπολογιστής-πελάτης που έχει εγκατεστημένο το .net Framework 2.0, λαμβάνει ένα αντικείμενο DataSet από μια υπηρεσία WCF
952324 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Που δεν είναι δυνατή η λήψη του αρχείου .application όταν αναπτύσσετε μια εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης ClickOnce
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft., επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web: Για να κάνετε λήψη του SP1 .net Framework 3.5, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 948609 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/17/2012 17:03:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86), Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB948609 KbMtel
Σχόλια