Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η ρύθμιση προεπιλεγμένου εκτυπωτή ενδέχεται να αλλάξει μετά την εγκατάσταση του Windows Vista SP1 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista

Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του Windows Vista Service Pack 1 (SP1) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista, ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής ενδέχεται να αλλάξει σε Microsoft XPS Document Writer. Επιπλέον, όταν επιχειρήσετε να εκτελέσετε μια εργασία εκτύπωσης, σας ζητείται να αποθηκεύσετε την εργασία εκτύπωσης ως αρχείο.

Αυτό το πρόβλημα προκύπτει πιο συχνά στην περίπτωση που έχετε ορίσει ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή έναν εκτυπωτή δικτύου.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα προκύπτει επειδή γίνεται επανεγκατάσταση πολλών προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στη διάρκεια της εγκατάστασης του Windows Vista SP1. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αλλαγή της ρύθμισης προεπιλεγμένου εκτυπωτή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ορίστε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , πληκτρολογήστε Έλεγχος εκτυπωτών (Control printers) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος εκτυπωτών (Control printers) της λίστας Προγράμματα (Programs).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου (Set as Default Printer). Ένα σημάδι επιλογής δίπλα στο εικονίδιο του εκτυπωτή υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής είναι τώρα ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949321 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/15/2008 13:01:10 - Αναθεώρηση: 1.1

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB949321
Σχόλια