Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μηνύματα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 3: "Η εγκατάσταση του Service Pack 3 δεν ολοκληρώθηκε" (Service Pack 3 installation did not complete) και "Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα" (An internal error occurred)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 3 (SP3), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η εγκατάσταση του Service Pack 3 δεν ολοκληρώθηκε

(Service Pack 3 installation did not complete)
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα λάθους, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό σφάλμα

(An internal error occurred)
Επιπλέον, μπορεί να δείτε τα ακόλουθα σφάλματα που είναι καταγεγραμμένα στο αρχείο C:\Windows\Svcpack.log:
165.672: An internal error occurred.165.672: Service Pack 3 installation did not complete. 165.672: Update.exe extended error code = 0x1ffe054f 165.672: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance
Σημείωση Σε αυτό το άρθρο, ο φάκελος C:\Windows αντιπροσωπεύει το φάκελο όπου συνήθως εγκαθίστανται τα Windows XP.
Αιτία
Τα σφάλματα που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα" μπορεί να παρουσιαστούν εξαιτίας αρχείων που δεν είναι αξιόπιστα ή εξαιτίας κατεστραμμένων κλειδιών μητρώου. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την αιτία, αναζητώντας σχετικές εγγραφές στο αρχείο Svcpack.log. Συγκεκριμένες εγγραφές προσδιορίζουν συγκεκριμένες αιτίες του ζητήματος, όπως σημειώνεται στις ακόλουθες ενότητες "Αιτία".

Αιτία 1

Προσδιορίστε αν οι ακόλουθες εγγραφές είναι καταχωρημένες στο αρχείο Svcpack.log:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed
Αυτές οι εγγραφές υποδεικνύουν ότι η αιτία του ζητήματος είναι το αρχείο Licdll.dll. Το αρχείο Licdll.dll ενδέχεται να έχει τροποποιηθεί, να είναι κατεστραμμένο ή να μην είναι αξιόπιστο. Το αρχείο Licdll.dll βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
C:\Windows\System32\

Αιτία 2

Καθορίστε αν οι ακόλουθες εγγραφές είναι καταχωρημένες στο αρχείο Svcpack.log:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 214.468: Error: CheckVLKForBlock failed
Αυτές οι εγγραφές υποδεικνύουν ότι το ζήτημα προκαλείται από εσφαλμένες πληροφορίες ταυτότητας προϊόντος στο μητρώο.

Αιτία 3

Προσδιορίστε αν οι ακόλουθες εγγραφές είναι καταχωρημένες στο αρχείο Svcpack.log:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed
Αυτές οι εγγραφές υποδεικνύουν ότι το ζήτημα προκαλείται από κατεστραμμένα ή τροποποιημένα κλειδιά μητρώου σε προεγκατεστημένα προγράμματα.

Σημείωση Ένα πρόγραμμα που είναι γνωστό ότι προκαλεί αυτό το ζήτημα είναι το Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης για την Αιτία 3".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε ή να αντιμετωπίσετε αυτές τις αιτίες, χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη αντιμετώπιση ή τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης που αντιστοιχεί στην αιτία.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για την Αιτία 1

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να αντικαταστήσετε το τρέχον αντίγραφο του αρχείου Licdll.dll, χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο από το αρχικό μέσο των Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος (Exit) στον Οδηγό εγκατάστασης (Setup Wizard) μόλις αρχίσει.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 4. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  explorer
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 6. Σημειώστε το γράμμα μονάδας δίσκου που περιέχει το CD των Windows XP.
 7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 8. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  cmd
 9. Πληκτρολογήστε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο στο παράθυρο "Γραμμή εντολών" (Command Prompt) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Αναπτύξτε το στοιχείο CD_γράμμα_μονάδας_δίσκου:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Σημείωση Στην εντολή στο βήμα 9, αντικαταστήστε το CD_γράμμα_μονάδας_δίσκου χρησιμοποιώντας το πραγματικό γράμμα μονάδας δίσκου που σημειώσατε στο βήμα 6.
 10. Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web:

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για την Αιτία 2

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να αντικαταστήσετε την εσφαλμένη εγγραφή μητρώου ταυτότητας προϊόντος με τη σωστή ταυτότητα προϊόντος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα στις ενότητες "Εντοπισμός και σημείωση της ταυτότητας προϊόντος" και "Προσδιορισμός και αλλαγή της εγγραφής μητρώου ταυτότητας προϊόντος".

Εντοπισμός και σημείωση της ταυτότητας προϊόντος

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  sysadm.cpl
 3. Στην καρτέλα Γενικά (General) εντοπίστε την ταυτότητα προϊόντος. Το αναγνωριστικό προϊόντος είναι ο 20-ψήφιος αριθμός που βρίσκεται κάτω από την ενότητα Νόμιμος κάτοχος προϊόντος (Registered to).
 4. Σημειώστε την ταυτότητα προϊόντος για χρήση στην ενότητα "Προσδιορισμός και αλλαγή της εγγραφής μητρώου ταυτότητας προϊόντος".

Προσδιορισμός και αλλαγή της εγγραφής μητρώου ταυτότητας προϊόντος

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows 2000
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  regedit
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί μητρώου που μοιάζει με το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Σημείωση Η σειρά των X αντιπροσωπεύει ένα χαρακτήρα κράτησης θέσης για μια συμβολοσειρά 21 χαρακτήρων.
 4. Ενδέχεται να υπάρχουν διάφορα δευτερεύοντα κλειδιά που μοιάζουν με τη μορφή εκείνου στο βήμα 3. Για να προσδιορίσετε το σωστό δευτερεύον κλειδί, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ σε κάθε δευτερεύον κλειδί του παραθύρου πλοήγησης.
  • Στην περιοχή λεπτομερειών, συγκρίνετε την τιμή της συμβολοσειράς για την εγγραφή μητρώου ProductID κάτω από τη στήλη Δεδομένα (Data) με τον αριθμό που σημειώσατε στο βήμα 4 της ενότητας "Εντοπισμός και σημείωση της ταυτότητας προϊόντος".
  • Το δευτερεύον κλειδί μητρώου του οποίου η τιμή εγγραφής μητρώου ProductID ταιριάζει με τον αριθμό που σημειώσατε στην ενότητα "Εντοπισμός της ταυτότητας προϊόντος" είναι το δευτερεύον κλειδί μητρώου που θέλετε.
 5. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί μητρώου που προσδιορίσατε στο βήμα 4γ και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export).
 6. Αποθηκεύστε το δευτερεύον κλειδί μητρώου στην επιφάνεια εργασίας ως temp.reg.
 7. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο temp.reg στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα με (Open With).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Στο ανοιχτό αρχείο temp.reg , εντοπίστε το ακόλουθο κείμενο:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Αντικαταστήστε το κείμενο που αναφέρεται στο βήμα 9, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο κείμενο:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κατόπιν στην εντολή Αποθήκευση (Save) και στη συνέχεια κλείστε το Σημειωματάριο (Notepad).
 12. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο temp.reg, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) στο παράθυρο διαλόγου, όταν σας ζητηθεί να προσθέσετε τις πληροφορίες στο μητρώο, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 13. Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web:

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για την Αιτία 3

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να διαγράψετε το δευτερεύον κλειδί μητρώου InprocServer32. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  regedit
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί μητρώου που μοιάζει με το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Αναπτύξτε το δευτερεύον κλειδί και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο InprocServer32.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 7. Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web:

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης για την Αιτία 3

Ένα πρόγραμμα που είναι γνωστό ότι προκαλεί το ζήτημα που αναφέρεται στην Αιτία 3 είναι το Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, απεγκαταστήστε προσωρινά το πρόγραμμα Micrografx και κατόπιν εγκαταστήστε το Windows XP SP3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Windows XP SP3, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα Micrografx.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949384 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/14/2011 03:48:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbdll kbservicepack kbregistry kbupdate kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949384
Σχόλια
>