Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 3: "You do not have enough free disk space on %SystemDrive% to install Service Pack 3"

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 3 (SP3), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Service Pack 3 Setup Error
You do not have enough free disk space on %SystemDrive% to install Service Pack 3.
Όταν εξετάζετε το αρχείο καταγραφής ενημερωμένων εκδόσεων των Windows, ενδέχεται να δείτε μια καταχώρηση που περιέχει τον ακόλουθο κωδικό σφάλματος:
0x8007F003
Όταν εξετάζετε το αρχείο καταγραφής του Service Pack, ενδέχεται να δείτε μια καταχώρηση που περιέχει το ακόλουθο μήνυμα κατάστασης:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
Σημειώσεις
 • Η μεταβλητή περιβάλλοντος %SystemDrive% που περιλαμβάνεται στο μήνυμα λάθους υποδεικνύει τη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows. Συνήθως, αυτή είναι η μονάδα δίσκου C.
 • Κανονικά, το αρχείο καταγραφής ενημερώσεων των Windows βρίσκεται στην ακόλουθη θέση:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • Κανονικά, το αρχείο καταγραφής ενημερώσεων των Windows βρίσκεται στην ακόλουθη θέση:
  C:Windows\Svcpack.log
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται αν ο ελεύθερος χώρος στη μονάδα δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows είναι ανεπαρκής για την εγκατάσταση του Service Pack.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ελευθερώστε χώρο στο δίσκο, διαγράφοντας αρχεία που δεν είναι απαραίτητα. Ο ελάχιστος χώρος στο δίσκο που πρέπει να ελευθερώσετε καθορίζεται στο μήνυμα λάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) για να ελευθερώσετε χώρο στον σκληρό δίσκο, κάνοντας αναζήτηση στο δίσκο για αρχεία που μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια. Κατόπιν, μπορείτε να αποφασίσετε να διαγράψετε μερικά ή όλα τα καθορισμένα αρχεία.

Για να ξεκινήσετε το εργαλείο "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cleanmgr στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup).
 • Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ή στο παράθυρο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου στην οποία θέλετε να ελευθερώσετε χώρο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties). Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310312 Περιγραφή του εργαλείου "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) στα Windows XP
winxpsp3 windowsxpsp3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949385 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/12/2008 10:13:52 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385
Σχόλια
>