Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αποτύχει η εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 3 με ένα μήνυμα σφάλματος και καταγράφεται το ακόλουθο σφάλμα στο αρχείο καταγραφής εγκατάστασης service pack: "8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 949388

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3).Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτήν τοποθεσία της Microsoft στο web: Η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε τα Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ωστόσο, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους τα μηνύματα.

Σφάλμα 1

Αυτό το Service Pack απαιτεί να λειτουργεί ο υπολογιστής με Εναλλασσόμενο ρεύμα, πριν να ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Σφάλμα 2

Ακύρωση εγκατάστασης του Service Pack 3 επειδή δεν είναι συμβατό με το Microsoft κοινόχρηστο υπολογιστή κιτ εργαλείων για τα Windows XP Αυτή η έκδοση των Windows. Πριν να συνεχίσετε, πρέπει να: 1) κατάργηση εγκατάστασης Εργαλειοθήκη κοινόχρηστου υπολογιστή Microsoft 2) (προαιρετικά) του SteadyState Windows εγκατάσταση, η νεότερη έκδοση του Microsoft κοινόχρηστο υπολογιστή Toolkit. Για περισσότερες λεπτομέρειες πληροφορίες, μεταβείτε στη σελίδα κοινή χρήση πρόσβασης στην τοποθεσία της Microsoft στο Web.

Σφάλμα 3

Ακύρωση εγκατάστασης του Service Pack 3 επειδή δεν εγκαθίστανται μέσω RDP 6.0 MUI PACK (ενημερωμένη έκδοση για το Windows XP SP3 Windows XP (KB925877)). Πριν να συνεχίσετε, πρέπει να απεγκαταστήσετε KB925877.

Σφάλμα 4

Η υπηρεσία Microsoft Windows XP Professional Το Service Pack 3 δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε βασικά στοιχεία των Windows για υπολογιστές παλαιού τύπου (WinFLP). Α θα γίνουν διαθέσιμες στο μοναδικό πακέτο ενημερωμένης έκδοσης SP3 για WinFLP Download.Microsoft.com.

Σφάλμα 5

Η υπηρεσία Microsoft Windows XP Professional Το Service Pack 3 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο Windows Embedded για το σημείο της υπηρεσίας (WEPOS). Α θα γίνουν διαθέσιμες στο μοναδικό πακέτο ενημερωμένης έκδοσης SP3 για WEPOS Download.Microsoft.com.

Σφάλμα 6

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να συνεχίσει επειδή ένα ή περισσότερα προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Service Pack 3 απέτυχε. Για περισσότερες λεπτομέρειες ελέγχου το αρχείο καταγραφής Γράμμα_μονάδας δίσκου: \windows\svcpack.log.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, το ακόλουθο μήνυμα λάθους καταγράφεται επίσης στην υπηρεσία αρχείο καταγραφής εγκατάστασης του Service Pack:

8007F0F4- STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Σημείωση Το αρχείο καταγραφής εγκατάστασης της pack service (svcpack.log) είναι συνήθως βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
Γράμμα_μονάδας δίσκου: \Windows\svcpack.log
Αιτία
Αρκετές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται πριν από την εγκατάσταση των Windows XP SP3. Αν δεν ικανοποιείται κάποια από τις συνθήκες, θα λάβετε ένα από τα τα σφάλματα που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα". Τις ακόλουθες αιτίες Περιγράψτε τους λόγους για τα μηνύματα λάθους αντίστοιχες που αναφέρονται σε στην ενότητα "Συμπτώματα":

Αιτία του σφάλματος 1

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το service pack κατά την ο υπολογιστής χρησιμοποιεί ενέργεια μπαταρίας. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται για την εξάλειψη του δυνατότητα ενημέρωσης αποτυχίας λόγω εξάντλησης ενέργειας μπαταρίας κατά τη διάρκεια της η διαδικασία εγκατάστασης.

Αιτία του σφάλματος 2

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το service pack σε ένα υπολογιστή όπου είναι ήδη "Microsoft κοινόχρηστο υπολογιστή Toolkit for Windows XP" η εγκατάσταση. Αυτή η έκδοση του Κιτ εργαλείων δεν είναι συμβατό με τα Windows XP SP3.

Αιτία του σφάλματος 3

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται εάν έχετε "Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP (KB925877)" εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει το πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας χρήστη Pack (MUI) για τη σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Terminal Services Client 6.0 6.0). Αυτό MUI pack δεν είναι συμβατό με τα Windows XP SP3.

Αιτία του σφάλματος 4

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 πάνω από το "Βασικά στοιχεία των Windows για υπολογιστές παλαιού τύπου (WinFLP)" λειτουργικό σύστημα. Αυτή η έκδοση της υπηρεσίας Service pack δεν ισχύει για το λειτουργικό σύστημα WinFLP.

Αιτία του σφάλματος 5

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 πάνω από το "Ενσωματωμένο για το σημείο της υπηρεσίας (WEPOS)" λειτουργικό σύστημα. Αυτή η έκδοση του το το Service pack δεν ισχύει για το λειτουργικό σύστημα WEPOS.

Αιτία του σφάλματος 6

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τα Windows XP SP3 σε Τα Windows XP Media Center Edition ή πάνω από το Windows XP Media Center Edition 2003.

Σημείωση Αυτό το σφάλμα δεν παρουσιάζεται, εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε σχέση με τα Windows XP Media Center Edition 2004 ή άνω νεότερες εκδόσεις.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτά τα σφάλματα, πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένα βήματα που είναι κατάλληλα για το μήνυμα λάθους που λάβατε. Τα βήματα αυτά είναι που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.

Ανάλυση για σφάλμα 1

Συνδέστε τον υπολογιστή σε μια τροφοδοσία Εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως μια ηλεκτρική πρίζα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ενέργειας του υπολογιστή, επικοινωνήστε με το ο κατασκευαστής του υπολογιστή.

Ανάλυση για σφάλμα 2

Καταργήστε την εγκατάσταση του Κιτ εργαλείων Microsoft κοινόχρηστο υπολογιστή. Για να το κάνετε αυτό, Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχείο ελέγχου Πίνακας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή κατάργηση Προγράμματα.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Microsoft κοινόχρηστο υπολογιστή κιτ εργαλείων, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
  3. Μετά την κατάργηση του προγράμματος, εγκαταστήστε τα Windows XP SP3.
SteadyState των Windows δεν υποστηρίζει τα Windows 7. Ωστόσο, πολλές από τις δυνατότητές του είναι δυνατό να αναπαραχθούν, χρησιμοποιώντας τις εγγενείς δυνατότητες των Windows 7 και δωρεάν εργαλεία από τη Microsoft. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Download Center στο Web:

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από τη Microsoft Κέντρο λήψης:

ΛήψηΛήψη το SteadyState_Setup_ENU.exe τώρα.

Ανάλυση σφάλματος 3

Χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων για να καταργήσετε την εγκατάσταση της "Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB925877)." Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει το MUI (Multilingual χρήστη Interface Pack) για την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας Connection 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχείο ελέγχου Πίνακας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη ή κατάργηση Προγράμματα.
  2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Εμφάνιση των ενημερωμένων εκδόσεων πλαίσιο ελέγχου στο επάνω μέρος της σελίδας.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP (KB925877), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
  4. Μετά την κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης KB925877, εγκαταστήστε τα Windows XP SP3.

Ανάλυση για σφάλμα 4 και σφάλμα 5

Αυτή η έκδοση του Windows XP SP3 δεν είναι συμβατό με το WinFLP ή WEPOS λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε στον υπολογιστή. Ένα μοναδικό service pack ενημέρωση πακέτου για το λειτουργικό σύστημα WinFLP και των λειτουργικών WEPOS σύστημα είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει γύρω στο Κέντρο λήψης της Microsoft σε μια νεότερη έκδοση ημερομηνία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αυτής μοναδική ενημερωμένη έκδοση του Windows XP SP3 από το Θα είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης της Microsoft το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322389 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου service pack των Windows XP

Ανάλυση για το σφάλμα 6

Για να εγκαταστήσετε το Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP Media Center Edition ή Windows XP Media Center Edition 2003, πρέπει πρώτα εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2 (SP2). Για να αποκτήσετε το Windows XP SP2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Οι Αυτόματες ενημερώσεις ή το Windows Update.
winxpsp3 windowsxpsp3

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949388 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/27/2013 06:53:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbmt KB949388 KbMtel
Σχόλια