Το παράθυρο διαλόγου Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties εμφανίζει την ένδειξη 0.0.0.0 μετά την αναβάθμιση σε Windows Vista SP1 και την μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων μιας στατικής διεύθυνσης IP

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
 • Αναβαθμίζετε τα Windows XP ή την προέκδοση των Windows Vista σε Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
 • Ρυθμίζετε τις ιδιότητες TCP/IP με μη αυτόματο τρόπο προκειμένου να προσθέσετε μια στατική διεύθυνση IP.
Σε αυτό το σενάριο, το παράθυρο διαλόγου Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties εμφανίζει την ένδειξη 0.0.0.0 για τη διεύθυνση IP και τη μάσκα υποδικτύου.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας ενός ζητήματος που αφορά το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου. Αυτό το ζήτημα προκαλεί την εμφάνιση εσφαλμένων πληροφοριών από τον προσαρμογέα δικτύου.

Σημείωση Παρά την εμφάνιση αυτού του προβλήματος, οι σωστές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για το χειρισμό και τη δρομολόγηση της κυκλοφορίας μέσω αυτής της σύνδεσης δικτύου.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα και να προβάλετε τις σωστές πληροφορίες για τον προσαρμογέα δικτύου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)Κουμπί , πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή cmd της λίστας Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ipconfig /all και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζονται οι σωστές πληροφορίες της διεύθυνσης IP για τον προσαρμογέα δικτύου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε το ζήτημα, καταργήστε την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε εκ νέου τον προσαρμογέα δικτύου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών (Device Manager) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση συσκευών (Device Manager) της λίστας Προγράμματα (Programs).

   Δικαίωμα Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Αναπτύξτε τον κλάδο Προσαρμογείς δικτύου (Network Adapters).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στον προσαρμογέα δικτύου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί να διαγράψετε αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No).
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Ο προσαρμογέας δικτύου εντοπίζεται και εγκαθίσταται αυτόματα.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 949848 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/26/2008 12:56:04 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Vista Service Pack 1

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB949848
Σχόλια