Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος κατάργησης του Windows XP Service Pack 3 από τον υπολογιστή σας

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτή την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Windows XP Service Pack 3 (SP3) περιέχει σημαντικές ενημερωμένες εκδόσεις για τα Windows XP. Μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP3, μια συσκευή υλικού ή ένα εγκατεστημένο πρόγραμμα ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά. Επομένως, μπορεί να θέλετε να απεγκαταστήσετε το Windows XP SP3 ως βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων.Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης του Windows XP SP3 από τον υπολογιστή σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να καταργήσετε το Windows XP SP3 από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημαντικό Μετά την κατάργηση του Windows XP Service Pack 3 από τον υπολογιστή σας, συνιστάται να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft και κατόπιν να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας:

Μέθοδος 1: Χρήση του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και κατόπιν επικολλήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ενημερωμένων εκδόσεων (Show Updates).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Windows XP Service Pack 3 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης.

Μέθοδος 2: Χρήση του κρυφού φακέλου $NtServicePackUninstall$

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Όταν ξεκινήσει ο Οδηγός κατάργησης του Windows XP Service Pack 3, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε το Windows XP SP3.

Μέθοδος 3: Χρήση της διαδικασίας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore)

Σημείωση Πριν να χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει επανεκκίνηση του υπολογιστή τουλάχιστον μία φορά μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP3. Ξεκινώντας ξανά τον υπολογιστή, επιτρέπετε την ολοκλήρωση των διαδικασιών συντήρησης που απομένουν.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  % systemroot %\\System32\\restore\\rstrui.exe
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο (Restore my computer to an earlier time) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην ημερομηνία κατά την οποία εγκαταστήσατε το Windows XP SP3 και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έγινε εγκατάσταση: Window XP Service Pack 3 (Installed Window XP Service Pack 2) στο πλαίσιο Σημείο επαναφοράς (Restore Point).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε το Windows XP SP3.

Μέθοδος 4: Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP

Εάν δεν μπορείτε να καταργήσετε το Windows XP SP3 χρησιμοποιώντας μία από τις προηγούμενες μεθόδους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή στη μονάδα DVD και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας. Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, πιέστε ένα πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας από το CD των Windows XP:
  Πιέστε ένα πλήκτρο για εκκίνηση από το CD (Press any key to boot from CD)
  Σημείωση Πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του υπολογιστή, ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας, ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα με δυνατότητα εκκίνησης, για να ξεκινήσετε τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  305595 Τρόπος δημιουργίας μιας δισκέτας με δυνατότητα εκκίνησης για ένα διαμέρισμα NTFS ή FAT στα Windows XP
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R, για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

  Σημείωση Θα εμφανιστούν πολλές επιλογές στην οθόνη.
 3. Επιλέξτε τη σωστή εγκατάσταση των Windows XP.

  Σημείωση Πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό πριν να πιέσετε το πλήκτρο ENTER, διαφορετικά θα ξεκινήσει πάλι ο υπολογιστής. Συνήθως, μόνο η επιλογή 1: C:\Windows είναι διαθέσιμη.
 4. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, πιέστε το πλήκτρο ENTER. (Συνήθως, ο κωδικός πρόσβασης είναι κενός.)

  Σημείωση Δεν μπορείτε να συνεχίσετε, αν δεν έχετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd $ntservicepackuninstall$\spuninst και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε batch spuninst.txt και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Εμφανίζεται το αρχείο Spuninstal.txt. Καθώς κάνετε κύλιση του αρχείου προς τα κάτω, θα δείτε σφάλματα και τα αρχεία που αντιγράφονται. Αυτή είναι τυπική συμπεριφορά.
 7. Μετά την κατάργηση του Windows XP SP3, πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode). Για να γίνει αυτό, πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

  Σημείωση Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, ο υπολογιστής μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται και ενδέχεται να δείτε μια μαύρη οθόνη. Το ποντίκι θα λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε ξανά επανεκκίνηση, απενεργοποιώντας τον υπολογιστή και κατόπιν ενεργοποιώντας τον ξανά. Η δεύτερη επανεκκίνηση θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε.
 9. Κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, δεν εκτελείται η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) (Explorer.exe) και τα εικονίδια των Windows και το κουμπί "Έναρξη" (Start) δεν είναι διαθέσιμα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Πιέστε CTRL+ALT+DEL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) στην οθόνη Ασφάλεια των Windows (Windows Security).
  2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Νέα εργασία (Εκτέλεση) (New Task (Run.
  3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. Στην περιοχή λεπτομερειών, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο ObjectName, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε LocalSystem στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 10. Χρησιμοποιήστε μία από τις προηγούμενες μεθόδους για να καταργήσετε το Windows XP SP3 από τον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης, επανεγκατάστασης ή κατάργησης της εγκατάστασης των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
winxpsp3 windowsxpsp3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 950249 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/24/2010 08:12:08 - Αναθεώρηση: 5.5

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB950249
Σχόλια