Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφαλείας MS08-014, οι υπολογισμοί του Excel 2003 επιστρέφουν ένα εσφαλμένο αποτέλεσμα, με αρχείο προέλευσης δεδομένων πραγματικού χρόνου σε μια συνάρτηση της Visual Basic for Applications που ορίζεται από το χρήστη

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985 σε υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Microsoft Office Excel 2003. Έπειτα από αυτό, οι συναρτήσεις που είναι καταχωρημένες σε πίνακα και οι οποίες περιέχουν μια μακροεντολή Visual Basic for Applications (VBA) που αναφέρεται σε μια προέλευση δεδομένων πραγματικού χρόνου επιστρέφουν εσφαλμένη τιμή. Η εσφαλμένη τιμή είναι συνήθως 0.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε τη συνάρτηση σε κάθε κελί μεμονωμένα αντί για τον πίνακα κελιών.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Η Microsoft έχει ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με αυτό το ζήτημα και έχει επανακυκλοφορήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985 για χρήστες του Microsoft Office Excel 2003 Service Pack 2 και του Microsoft Office Excel 2003 Service Pack 3.

Οι Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) θα προσφέρουν ορθά αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στους συγκεκριμένους χρήστες, ανεξάρτητα από το αν οι χρήστες έχουν εφαρμόσει την αρχική έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 943985.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για να προσδιορίσετε την ενημερωμένη έκδοση που έχετε εγκαταστήσει, χρησιμοποιήστε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Προβολή της λίστας των προγραμμάτων και ενημερωμένων εκδόσεων που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη στιγμή

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείτε:
  • Windows Vista
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) Κουμπί , πληκτρολογήστε Προγράμματα (Programs) στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and Features) στη λίστα Προγράμματα (Programs).
   • Κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή εγκατεστημένων ενημερωμένων εκδόσεων (View Installed Updates).
  • Windows XP
   • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
   • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ενημερωμένων εκδόσεων (Show Updates).
 2. Στη λίστα ενημερωμένων εκδόσεων, εντοπίστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985.
  • Εάν αναγράφεται μια περιγραφή που μοιάζει με την ακόλουθη, εγκαθίσταται η τρέχουσα ενημερωμένη έκδοση:
   Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Excel 2003 (KB943985) V2: EXCEL
   Δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.
  • Εάν αναγράφεται μια περιγραφή που μοιάζει με την ακόλουθη, εγκαθίσταται η παλιά ενημερωμένη έκδοση:
   Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Excel 2003 (KB943985): EXCEL
   Πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985.
  Παρατηρήστε ότι το V2 αναγράφεται στην περιγραφή μόνο για την τρέχουσα ενημερωμένη έκδοση.

Μέθοδος 2: Προβολή της έκδοσης του Excel που είναι εγκατεστημένη τη συγκεκριμένη στιγμή

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείτε:
  • Στα Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) κουμπί , πληκτρολογήστε %programfiles%\Microsoft Office\OFFICE11 στο πλαίσιο Εκκίνηση αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OFFICE11 στη λίστα Προγράμματα (Programs).
  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %programfiles%\Microsoft Office\OFFICE11 και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Excel.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).
  • Εάν αναγράφεται η ακόλουθη έκδοση αρχείου ή μια μεταγενέστερη έκδοση αρχείου, εγκαθίσταται η τρέχουσα ενημερωμένη έκδοση:
   11.0.8211.0
   Δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.
  • Εάν αναγράφεται η ακόλουθη έκδοση αρχείου, εγκαθίσταται η παλιά ενημερωμένη έκδοση:
   11.0.8206.0
   Πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 943985, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
943985 MS08-014: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2003: 11 Μαρτίου 2008
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 950340 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 02:49:32 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB950340
Σχόλια