Αναγνωριστικό συμβάντος 10 καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής μετά την εγκατάσταση των Windows Vista Service Pack 1 ή Windows 2008

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:950375
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση των Windows Vista Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008, καταγράφεται το ακόλουθο σφάλμα WMI στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Όνομα καταγραφής: εφαρμογή
Πηγή: Microsoft-Windows-WMI
Ημερομηνία: 18/1/2008 2:37:27 μμ
Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 10
Κατηγορία εργασιών: κανένα
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: κλασικό
Περιγραφή:Φίλτρο συμβάντων με ερώτημα "ΕΠΙΛΈΞΤΕ * από __InstanceModificationEvent ΕΝΤΌΣ 60 όπου TargetInstance ISA"win32_processor"και TargetInstance.LoadPercentage > 99" ήταν δεν να ενεργοποιηθεί ξανά στο χώρο ονομάτων "//./root/CIMV2" εξαιτίας του σφάλματος 0x80041003. Δεν είναι δυνατή η παράδοση συμβάντα έως αυτό το φίλτρο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Όταν κάνετε κλικ το Λεπτομέρειες στο μήνυμα λάθους και επιλέξτε την προβολή XML, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Event Xml:<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System>  <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI" Guid="{1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}" EventSourceName="WinMgmt" />  <EventID Qualifiers="49152">10</EventID>  <Version>0</Version>  <Level>2</Level>  <Task>0</Task>  <Opcode>0</Opcode>  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>  <TimeCreated SystemTime="2008-01-18T22:37:27.000Z" />  <EventRecordID>187</EventRecordID>  <Correlation />  <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />  <Channel>Application</Channel>  <Computer>adsd-PC</Computer>  <Security /> </System> <EventData>  <Data>//./root/CIMV2</Data>  <Data>SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage &gt; 99</Data>  <Data>0x80041003</Data> </EventData></Event>
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται αν το φίλτρο WMI πρόσβαση χωρίς επαρκή δικαιώματα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτέλεση δέσμης ενεργειών διακοπή μηνύματα 10 Αναγνωριστικό συμβάντος. Για να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad), δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο κειμένου που ονομάζεται Test.vbs.
 2. Επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο Test.vbs:
  strComputer = "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _& strComputer & "\root\subscription")Set obj1 = objWMIService.Get("__EventFilter.Name='BVTFilter'")set obj2set = obj1.Associators_("__FilterToConsumerBinding")set obj3set = obj1.References_("__FilterToConsumerBinding")For each obj2 in obj2set        WScript.echo "Deleting the object"        WScript.echo obj2.GetObjectText_        obj2.Delete_nextFor each obj3 in obj3set        WScript.echo "Deleting the object"        WScript.echo obj3.GetObjectText_        obj3.Delete_nextWScript.echo "Deleting the object"WScript.echo obj1.GetObjectText_obj1.Delete_
 3. Αφού εκτελέσετε αυτή τη δέσμη ενεργειών, μηνύματα 10 Αναγνωριστικό συμβάντος σταματήσει να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής. Ωστόσο, πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα προηγούμενα μηνύματα 10 Αναγνωριστικό συμβάντος.

  Σημείωση Βεβαιωθείτε να διαγράψετε μόνο τα κατάλληλα μηνύματα 10 Αναγνωριστικό συμβάντος. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες συναφείς 10 Αναγνωριστικό συμβάντος μηνύματα που δεν θέλετε να διαγράψετε.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να παραβλέψετε αυτό το μήνυμα λάθους.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 950375 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 20:18:00 - Αναθεώρηση: 8.1

Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB950375 KbMtel
Σχόλια