Μήνυμα λάθους όταν κάνετε αναβάθμιση από Microsoft Dynamics CRM 3.0 κανόνες ροής εργασίας Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:950490
Συμπτώματα
Αναβαθμίζετε το Microsoft Dynamics CRM 3.0 στο Microsoft Dynamics CRM 4.0. Όταν κάνετε αναβάθμιση κανόνες ροής εργασίας από το Microsoft Dynamics CRM 3.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0, λαμβάνετε ένα "System.OutOfMemoryException" μήνυμα λάθους.

Στο αρχείο καταγραφής αναβάθμιση του Microsoft CRM, λαμβάνετε το μήνυμα λάθους:
Ώρα| Info| Αναβάθμιση παρουσία ροή εργασίας: όνομα: πωλήσεις παράδειγμα διαδικασίας ProcessInstanceId: {f26bc78d-94c2-dc11-856b-0019bbe6c5ce}
Ώρα |Warning| Εξαίρεση κατά την αναβάθμιση παρουσία ροής εργασίας: όνομα: πωλήσεις παράδειγμα διαδικασίας ProcessInstanceId: {f26bc78d-94c2-dc11-856b-0019bbe6c5ce} | Microsoft.CRM.CrmException: Ενημερωμένη έκδοση SdkCommand---> System.OutOfMemoryException: Εξαίρεση τύπου 'System.OutOfMemoryException' Δημιουργήθηκε εξαίρεση.
στο System.String.CtorCharArrayStartLength (τιμή [] Char, Int32 Το startIndex, Int32 μήκος)
σε System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlStringValue (τιμή SqlBuffer, τύπος Byte, Int32 μήκος, isPlp κωδικοποίησης, δυαδική κωδικοποίηση TdsParserStateObject stateObj)
στο System.Data.SqlClient.TdsParser.ReadSqlValue (τιμή SqlBuffer, SqlMetaDataPriv md, Int32 μήκος, TdsParserStateObject stateObj)
σε System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumnData() στο System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ReadColumn (Int32 i, Boolean setTimeout)
στο System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValueInternal(Int32 i) στο System.Data.SqlClient.SqlDataReader.GetValue(Int32 i)
σε Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.FillEntityFromDataReader (BusinessEntity οντότητα, συσκευή ανάγνωσης IDataReader, EntityExpression entityExpression)
σε Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.DoRetrieve (BusinessEntity οντότητα, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext που έχει περιβάλλον, Int32 κωδικός γλώσσας)
σε Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Retrieve (BusinessEntityMoniker το αναγνωριστικό, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext που έχει περιβάλλον, Int32] deletionCodes, Int32 κωδικός γλώσσας)
σε Microsoft.CRM.BusinessEntities.BusinessProcessObject.Retrieve (BusinessEntityMoniker το αναγνωριστικό, EntityExpression entityExpression, ExecutionContext που έχει περιβάλλον)
σε Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (συμβολοσειρά Όνομα_οντότητας, Guid entityId συμβολοσειρά στήλες [])
---Τέλος εσωτερική εξαίρεση ιχνηλάτηση στοίβας ---
στο Microsoft.Crm.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (συμβολοσειρά Όνομα_οντότητας, Guid entityId, συμβολοσειρά στήλες [])
σε Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.SdkCommand.Retrieve (συμβολοσειρά Όνομα_οντότητας, Guid entityId)
σε Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.CreateAsyncOperation (WFProcessInstanceRow processInstanceRow, Guid activationId, συμβολοσειρά primaryEntityName, IUpgradeContext upgradeContext, messageName συμβολοσειρά, Int32 κωδικός_σφάλματος)
σε Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.CreateAsyncOperation (WFProcessInstanceRow processInstanceRow, Guid activationId, συμβολοσειρά primaryEntityName, UpgradeContext IUpgradeContext, messageName συμβολοσειρά)
σε Microsoft.CRM.Workflow.Upgrade.WorkflowUpgradeOrchestration.UpgradeInstances (IUpgradeContext upgradeContext, dataProvider IDataProvider'1)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν πολλοί κανόνες ροής εργασίας δημοσιεύονται στο Microsoft Dynamics CRM 3.0 πριν από το αναβάθμιση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αυτό το ζήτημα διορθώνεται στην την πιο πρόσφατη αθροιστική συλλογή ενημερωμένων για το Microsoft Dynamics CRM 4.0. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ενημερωμένες εκδόσεις και επείγουσες επιδιορθώσεις
Κατάσταση
Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
887283 Microsoft Επείγουσα επιδιόρθωση του Business Solutions CRM λογισμικού και ονομασίας πακέτο ενημερωμένης έκδοσης πρότυπα

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Свойства

ИД на статията: 950490 – Последен преглед: 01/21/2012 07:54:00 – Редакция: 1.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

  • kbfix kbexpertiseinter kberrmsg kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB950490 KbMtel
Обратна връзка