VCRedist από 2008 VC ++ εγκαθιστά προσωρινά αρχεία στο ριζικό κατάλογο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 950683
Προέλευσης:Υποστήριξη της Microsoft
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ
ΓΡΉΓΟΡΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΆΡΘΡΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΠΌ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΝΕΡΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΘΈΜΑΤΑ, Ή ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΆΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ (KNOWLEDGE BASE).
Ενέργεια
Εγκατάσταση του πακέτου 2008Redistributable Visual C++ (VCRedist_x86.exe, VCRedist_x64.exe, VCRedist_ia64.exe) για οπτική RTM 2008 Studio.
Αποτέλεσμα
Παρακάτω αρχεία δημιουργούνται στον ριζικό κατάλογο μιας μονάδας δίσκου που έχει το μεγαλύτερο διαθέσιμο χώρο στο σύστημα:


Install.exe
Install.res.1028.dll
Install.res.1031.dll
Install.res.1033.dll
Install.res.1036.dll
Install.res.1040.dll
Install.res.1041.dll
Install.res.1042.dll
Install.res.2052.dll
Install.res.3082.dll
vcredist.bmp
globdata.ini
Install.ini
EULA.1028.txt
EULA.1031.txt
EULA.1033.txt
EULA.1036.txt
EULA.1040.txt
EULA.1041.txt
EULA.1042.txt
EULA.2052.txt
EULA.3082.txt
VC_RED.MSI
VC_RED.cab

Αιτία
Αυτά τα προσωρινά αρχεία δημιουργούνται εσφαλμένα από το πρόγραμμα εγκατάστασης, στον κατάλογο ρίζας μιας από τις μονάδες δίσκου, αντί στον κατάλογο temp.
Ανάλυση
Αυτά τα αρχεία δεν είναι απαραίτητα και μπορούν να διαγραφούν με ασφάλεια από το σύστημα. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης δεν θα επηρεαστούν από αυτό.
Τα γνωστά σφάλματος και επιδιορθώνονται στο VS2008 SP1.

το είναι ένα πρόβλημα με ένα VCRedist για την έκδοση RTM του VS 2008. Οι προγραμματιστές θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια νεότερη έκδοση. Δείτε:

Πιο πρόσφατες υποστηριζόμενες λήψεις Visual C++

Για παράδειγμα, για το Visual Studio 2008, πρέπει να χρησιμοποιείτε:

Ενημερωμένη έκδοση MFC πακέτο αναδιανομής Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1

Περισσότερες πληροφορίες
Αναδιανομή αρχεία Visual C++
Επισκεφθείτε τοVisual Studio αρχική σελίδα στο MSDNγια τις τελευταίες ενημερώσεις
ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ
MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ Ή ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΊ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ WEB ("ΥΛΙΚΆ") ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΣΚΟΠΌ. ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΆ ΛΆΘΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΊ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΊΚΑΙΟ, MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΈΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΑΝ EXPRESS, ΣΙΩΠΗΡΉ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ Ή ΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΊΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΟΜΊΜΗΣΗ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Ή ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ, ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 950683 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/06/2014 01:36:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Team System Test Load Agent

  • kbnomt kbrapidpub kbmt KB950683 KbMtel
Σχόλια