Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα μέσα ενοποίηση του Windows XP Service Pack 3 (SP3) ενδέχεται να μην εγκατασταθούν σωστά, όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "/integrate" σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Χρησιμοποιείτε την επιλογή /integrate, για να δημιουργήσετε μέσα ενοποίησης του Windows XP Service Pack 3 (SP3) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008. Ωστόσο, τα μέσα ενοποίησης ενδέχεται να μην εγκατασταθούν σωστά. Επιπλέον, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος (product key) των Windows XP ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
Αιτία
Η επιλογή /integrate δεν υποστηρίζεται στο ακόλουθο σενάριο. Δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη ενοποίηση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων του Windows XP SP3, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:
  • Η αρχική έκδοση των μέσων των Windows XP
  • Μέσα του Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Μέσα του Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Δημιουργείτε το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows Vista ή στον Windows Server 2008.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, δημιουργήστε τα μέσα ενοποίησης του Windows XP SP3 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP ή τον Windows Server 2003, όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή /integrate.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το θέμα εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα άλλα Service Pack των Windows XP.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 950722 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/23/2008 08:11:39 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB950722
Σχόλια