Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή με Windows XP: Δεν έχετε δικαιώματα ενημέρωσης των Windows XP (You do not have permission to update Windows XP)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP, η επείγουσα επιδιόρθωση ή η ενημερωμένη έκδοση δεν εγκαθίσταται. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν έχετε δικαιώματα ενημέρωσης των Windows XP. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

(You do not have permission to update Windows XP. Please contact a system administrator.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Δεν είστε συνδεδεμένος στον υπολογιστή ως χρήστης με δικαιώματα τοπικού διαχειριστή.
 • Οι ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας (Group Policy) του τομέα οι οποίες εφαρμόζονται στον υπολογιστή είναι υπερβολικά περιοριστικές για να μπορέσει ο χρήστης του τομέα να εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης που προσπαθεί να εγκαταστήσει την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση έχει δικαιώματα τοπικού διαχειριστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  • Αντιγράψτε και, στη συνέχεια, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
   compmgmt.msc
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία συστήματος (System Tools).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες (Groups).
  • Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Διαχειριστές (Administrators) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης ανήκει στην ομάδα Administrators και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας (Group Policy) του τομέα δεν είναι υπερβολικά περιοριστικές για την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης ή μιας ενημερωμένης έκδοσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα (Default Domain Policy) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικές πολιτικές (Local Policies).
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη (User Rights Assignment).
  • Εντοπίστε τις ακόλουθες πολιτικές και, στη συνέχεια, προσθέστε την ομάδα Administrators σε κάθε πολιτική:
   • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγων
   • Επαναφορά αρχείων και καταλόγων (Restore files and directories)
   • Διαχείριση ελέγχου και αρχείου καταγραφής ασφαλείας (Manage auditing and security log)
   • Ιδιοκτησία των αρχείων ή άλλων αντικειμένων (Take ownership of files or other objects)
   • Προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων (Debug programs)
  • Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Πολιτική ομάδας (Group Policy) και το παράθυρο διαλόγου Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 4. Αντιγράψτε και, στη συνέχεια, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  cmd
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
  gpupdate /force

  exit
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα παρόμοιο θέμα για υπολογιστές που χρησιμοποιούν το Microsoft Dynamics CRM 3.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
934280 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή-πελάτη που εκτελεί το Microsoft Dynamics CRM 3.0: Δεν έχετε δικαιώματα ενημέρωσης των Windows XP (You do not have permission to update Windows XP)
winxp winxpsp3 sp3 Service Pack 3
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 951244 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/07/2008 00:27:38 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

 • kbwinxpsp3fix kbinstallation kbexpertisebeginner kberrmsg kbtshoot kbprb KB951244
Σχόλια
y">Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;t="> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >;did=1&t="> + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");