Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το.NET Framework 2.0 SP1 εγκατάσταση αποτυγχάνει σε έναν υπολογιστή που έχει το.NET Framework 2.0 εγκατεστημένο και που εκτελεί τα Windows XP, Windows Server 2003 ή Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:951950
Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση προς το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Αν κατευθυνθήκατε σε αυτό το άρθρο για την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης όσον αφορά το προϊόν. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft που ακολουθεί για να ενημερωθείτε σχετικά με τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατάργησης εγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:


2438651
Τρόπος επίλυσης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εγκατάσταση, κατάργηση εγκατάστασης ή αναβάθμιση κάποιου προγράμματος σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο μπορεί να περιέχει μια σύνδεση με το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup (MSICUU2.exe). Εάν μεταβήκατε σε αυτό το άρθρο για να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Windows Installer Cleanup, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για υποστήριξη εγκατάστασης του προϊόντος ή ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων απεγκατάστασης με προϊόντα που χρησιμοποιούν το Windows Installer:

Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) σε έναν υπολογιστή που έχει το.NET Framework 2.0 εγκατεστημένο και δηλαδή εκτελούνται τα Windows XP, Windows Server 2003 ή Windows 2000, το.NET Framework 2.0 SP1 εγκατάσταση αποτυγχάνει.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο Windows Installer πρέπει να φορτώσετε την προσωρινά αποθηκευμένη βάση δεδομένων εγκατάστασης και όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις όταν ο Windows Installer εκτελεί οποιαδήποτε εγκαταστάσεις συντήρησης, όπως uninstallations. Εάν τα πακέτα για τις ενημερωμένες εκδόσεις δεν υπάρχει στη μνήμη cache του Windows Installer, ο Windows Installer προσπαθεί να εντοπίσει ενημερωμένες εκδόσεις από τις προηγούμενες κατάλογοι προέλευσης.

Το.NET Framework 2.0 SP1 είναι μια κύρια αναβάθμιση που καταργεί την παλαιότερη έκδοση του.NET Framework 2.0. Εάν ο Windows Installer δεν βρείτε τα πακέτα για εγκατεστημένες ενημερώσεις νωρίτερα κατά τη λειτουργία κατάργησης της εγκατάστασης, η εγκατάσταση αποτυγχάνει με ένα μήνυμα σφάλματος.

Εάν παρουσιαστεί μια ατελής rollback, για να εγκαταστήσετε αυτήν την αποτυχία μπορεί επίσης να προκαλέσει εφαρμογές που χρησιμοποιούν το.NET Framework αποτυχία.

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί για έναν από τους εξής δύο λόγους.

Η μνήμη cache του Windows Installer λείπουν απαραίτητα αρχεία

Η μνήμη cache του Windows Installer είναι κρίσιμες για την επιδιόρθωση, για την ενημέρωση και για την κατάργηση των προϊόντων. Επομένως, θα πρέπει να καταργείτε ή μην τροποποιείτε τα περιεχόμενα της μνήμης cache. Αν αλλάξετε τα περιεχόμενα της μνήμης cache, ενδέχεται να σας ζητείται ένα αρχείο προέλευσης, όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε ή να επιδιορθώσετε προϊόντα που βασίζεται σε Windows Installer.

Μερικές φορές ένα αρχείο ενημερωμένης έκδοσης κώδικα των Windows Installer (.msp) που αναμένεται από το Windows Installer για να βρείτε το χώρο προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να μην υπάρχει. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο συνηθισμένες αιτίες γιατί μπορεί να λείπει το αρχείο .msp:
 • Εκτέλεση ενός εργαλείου που βρίσκει και διαγράφει τα μεγάλα αρχεία ή αρχεία στο δίσκο σας που χρησιμοποιούνται σπάνια.
 • Ο κάτοχος του αλλαγές στον κατάλογο %windir%\Installer από σύστημα ή από τους διαχειριστές.
Εάν αυτό το ζήτημα προκύπτει, δείτε το ακόλουθο στο αρχείο καταγραφής του Windows Installer για την εγκατάσταση αποτυγχάνει:

MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:843]: δεν ήταν δυνατή Η εύρεση τοπικού κώδικα 'C:\WINDOWS\Installer\a4784a.msp'. Κοιτάζοντας για αυτό το αρχείο προέλευσης.MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:843]: επίλυση κώδικα προέλευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Microsoft.NET Framework 2.0 δήλωσης εργαλείο διόρθωσης για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα όταν παρουσιάζεται κατά την εγκατάσταση του.NET Framework 2.0 SP1. Το εργαλείο επιλύει αυτό το ζήτημα διαγράφοντας όλες τις καταχωρήσεις επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που είναι συγκεκριμένες για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ώστε εγκαταστάσεις συντήρησης προσπαθεί να φορτώσει το αρχείο .msp συγκεκριμένα.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να διορθώσετε αυτό το ζήτημα κατά την επαναδημιουργία της μνήμης cache του προγράμματος εγκατάστασης. Συνήθως μπορείτε να βρείτε τον αριθμό Γνωσιακής βάσης για την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση στις γραμμές που ακολουθούν "Επίλυση κώδικα προέλευσης", όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:859]: SOURCEMGMT: προέλευση δεν είναι έγκυρη εξαιτίας λείπει / πακέτου.
MSI (s) (D0:B0) [19:05:57:859]: Σημείωση: 1: 1706 2:-2147483647 3: NDP20-KB917283-X86.msp

Για να διορθώσετε την προσωρινή αποθήκευση του Windows Installer, για αυτό το παράδειγμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση URL με τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής Βάσης από την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση για το οποίο θέλετε να διορθώσετε τη μνήμη cache του Windows Installer.
 2. Λήψη της ενημερωμένης έκδοσης.
 3. Εξαγάγετε το αρχείο .msp που βρίσκεται στο εσωτερικό της επείγουσας επιδιόρθωσης ή ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιώντας το /x ο διακόπτης γραμμής εντολών ή το / Extract ο διακόπτης γραμμής εντολών.
 4. Αντιγράψτε το αρχείο .msp που εξάγονται στη θέση για το αρχείο που λείπει. Στο παράδειγμα αυτό, η θέση είναι % windir%\Installer\a4784a.msp.

Κατεστραμμένη καταχώρηση επείγουσα επιδιόρθωση ή δήλωσης ενημέρωσης

Μετά την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης ή μιας ενημερωμένης έκδοσης σε ένα προϊόν που βασίζεται σε Windows Installer, ενδέχεται να καταστραφούν δήλωσης επείγουσα επιδιόρθωση ή δήλωσης ενημέρωσης. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει λόγω βοηθητικά προγράμματα καθαρισμού μητρώου τρίτων κατασκευαστών που καταργήσετε συγκεκριμένα κλειδιά μητρώου. Τα πλήκτρα αυτά περιλαμβάνουν τα πλήκτρα που προορίζονται για εσωτερική χρήση από τον Windows Installer. Στην περίπτωση αυτή, το μήνυμα "Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα επίλυση προέλευσης" στο αρχείο καταγραφής έχει ως εξής:

MSI (s) (CC:5 C) [03:02:56:181]: δεν ήταν δυνατή Η εύρεση τοπικού κώδικα ''. Κοιτάζοντας για αυτό το αρχείο προέλευσης.
MSI (s) (CC:5 C) [03:02:56:181]: επίλυση κώδικα προέλευσης.

Σημείωση Τη θέση της επείγουσας επιδιόρθωσης ή ενημερωμένης έκδοσης λείπει στο μήνυμα αρχείου καταγραφής εξαιτίας της λείπει επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημέρωση πληροφοριών δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, μια επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση καταχωρείται ακόμα ένα προϊόν. Ωστόσο, λείπει θέση πληροφορίες για την επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση. Παρόλο που μπορεί να υπάρχει το αρχείο, ο Windows Installer δεν γνωρίζει τη διαδρομή του αρχείου που χρειάζεται για να φορτώσετε το Windows Installer.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Microsoft.NET Framework 2.0 δήλωσης εργαλείο διόρθωσης για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα όταν παρουσιάζεται κατά την εγκατάσταση του.NET Framework 2.0 SP1. Το εργαλείο επιλύει αυτό το ζήτημα διαγράφοντας όλα δήλωσης επείγουσα επιδιόρθωση ή ενημερωμένη έκδοση που αφορούν αυτό το service pack, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις συντήρησης προσπαθήσετε να φορτώσετε την επείγουσα επιδιόρθωση ή το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν δεν εγκαταστήσετε με επιτυχία το.NET Framework 2.0 SP1 και εύρεση κειμένου "Επίλυση κώδικα προέλευσης" στο αρχείο καταγραφής εγκατάστασης όπως περιγράφεται στην ενότητα "Αιτία", μπορείτε να κάνετε λήψη της Microsoft.NET Framework 2.0 δήλωσης διόρθωση εργαλείο για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.

Από τη Microsoft.Εργαλείο διόρθωσης δήλωσης NET Framework 2.0

Η Microsoft.NET Framework 2.0 δήλωσης διόρθωση εργαλείο επιλύει δύο θέματα που περιγράφεται στην ενότητα "Αιτία".

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
ΛήψηΛήψη της Microsoft.NET Framework 2.0 δήλωσης διόρθωση εργαλείο τώρα.

Το Κέντρο λήψης της Microsoft διαθέτει μια έκδοση του εργαλείου για κάθε αρχιτεκτονική επεξεργαστή που το.NET Framework 2.0 υποστηρίζει (x 86, x 64 και IA-64). Οι περισσότεροι πελάτες εκτελείται μια έκδοση 32-bit του λειτουργικού συστήματος. Επομένως, αυτοί οι πελάτες πρέπει να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την έκδοση x 86 του εργαλείου.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα σε δέσμες ενεργειών μεταβιβάζοντας είτε το /q ο διακόπτης γραμμής εντολών ή το / quiet ο διακόπτης γραμμής εντολών. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε την εφαρμογή σε σιωπηρή κατάσταση λειτουργίας χωρίς περιβάλλον εργασίας χρήστη με και χωρίς τη χρήση δεσμών ενεργειών μπλοκ.

Το εργαλείο εγγράφει ένα αρχείο καταγραφής στο φάκελο %TEMP%\dd_clwireg.txt. Μπορείτε να προβάλετε αυτό το αρχείο καταγραφής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει το εργαλείο.

Σημειώσεις
 • Η Microsoft.NET Framework 2.0 δήλωσης διόρθωση εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με οποιαδήποτε έκδοση του.NET Framework εκτός από το.NET Framework 2.0.
 • Πρέπει να είστε διαχειριστής για να εκτελέσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα.
Κατάσταση
Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος αποτροπής προβλημάτων που περιγράφει αυτό το άρθρο

Βεβαιωθείτε να καταργήσετε αρχεία που βρίσκονται απευθείας στον κατάλογο %WINDIR%\Installer. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι δίσκο χώρο ανάκτηση βοηθητικά προγράμματα που Αποδεσμεύστε χώρο από διαγραφή μεγάλα αρχεία ή αρχεία που χρησιμοποιείτε σπάνια καταργήσετε τα αρχεία στον κατάλογο αυτό.

Βοηθητικό το πρόγραμμα Windows Installer CleanUp χρησιμοποιούν το αρχείο Msizap.exe. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται με το κιτ ανάπτυξης λογισμικού των Windows (SDK). Το βοηθητικό πρόγραμμα να διαγράψετε ορισμένα αρχεία ή όλα τα αρχεία στη μνήμη cache του προγράμματος εγκατάστασης. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο αυτό το εργαλείο ως τελευταία λύση. Βεβαιωθείτε ότι να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες και προειδοποιήσεις σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα πριν να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα. Είναι πάντα προτιμότερο να καταργήσετε ένα προϊόν, μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας το Windows Installer μέσω ενός από τα ακόλουθα:
 • Πρόγραμμα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στα Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003
 • Η Εξερεύνηση λογισμικού στα Windows Vista ή σε νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows
 • Το αρχείο Msiexec.exe στη γραμμή εντολών (αν το προϊόν δεν παρέχει το δικό της απεγκατάσταση)
Σημείωση Αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το θέμα που επηρεάζει το.NET Framework 2.0 σε Vista και σε νεότερα λειτουργικά συστήματα.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό το πρόγραμμα Windows Installer CleanUp, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
290301Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Windows Installer CleanUp
Κωδικός σφάλματος NET Framework 2.0 Service Pack 1 εγκατάσταση αποτυχία 1603 0x643 951950 εργαλείο διόρθωσης δήλωσης KB951950
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 951950 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 18:41:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbPubTypeKC atdownload kbprb kbmt KB951950 KbMtel
Σχόλια
html> src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">=">/html>&t=">