Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος πελάτη σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας 6.1 για υπηρεσίες Terminal Services σε Windows XP Service Pack 2.

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο ασχολείται με την ενημερωμένη έκδοση για το πρόγραμμα-πελάτη του Remote Desktop Connection (RDC) 6,1, η οποία σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες των υπηρεσιών Terminal Services. Οι δυνατότητες αυτές παρουσιάζονται στα Windows Vista και στο Windows Server 2008 και είναι διαθέσιμες από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP Service Pack 2 (SP2).

Το πρόγραμμα-πελάτης του RDC 6,1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με παλαιότερους terminal server ή με απομακρυσμένες επιφάνειες εργασίας όπως και πριν. Ωστόσο, οι νέες δυνατότητες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο θα είναι διαθέσιμες μόνο όταν ο πελάτης συνδεθεί σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista ή Windows Server 2008.
Περισσότερες πληροφορίες
Η ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος πελάτη RDC 6.1 περιέχει τις παρακάτω δυνατότητες.

Terminal Services Web Access

Η υπηρεσία Terminal Services Web Access (TS Web Access) είναι μια υπηρεσία των Terminal Services που ασας επιτρέπει να καταστήσετε τα προγράμματα της εφαρμογής Windows Server 2008 Terminal Services RemoteApp (TS RemoteApp) διαθέσιμα στους χρήστες από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία TS Web Access για να καταστήσετε διαθέσιμη μια σύνδεση στην επιφάνεια εργασίας του terminal server. Επιπλέον, η υπηρεσία TS Web Access επιτρέπει στους χρήστες να ανοίξουν μια σύνδεση από ένα πρόγραμμα περιήγησης Web σε μια απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας οποιουδήποτε διακομιστή ή οποιουδήποτε υπολογιστή πελάτη στον οποίο οι χρήστες διαθέτουν την κατάλληλη πρόσβαση.

Υπογραφή πρωτοκόλλου Remote Desktop Protocol (RDP)

Η υπογραφή RDP επιτρέπει στους χρήστες να υπογράφουν αρχεία RDP και συνδέσεις που ανοίγονται μέσω της υπηρεσίας TS Web Access. Αυτή η δυνατότητα βοηθά τους χρήστες να διασφαλίσουν ότι δεν χρησιμοποιούν κακόβουλα αρχεία RDP για τη σύνδεση σε πιθανώς εχθρικούς terminal servers. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ρυθμίσεις Πολιτικής Ομάδας (Group Policy) για να ορίσετε ότι ένας χρήστης μπορεί να ανοίγει μόνο υπογεγραμμένα αρχεία. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους διαχειριστές να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες συνδέονται μόνο σε γνωστούς πόρους.

Terminal Services EasyPrint

Η εφαρμογή Terminal Services Easy Print (TS Easy Print) είναι η νέα λύση ανακατεύθυνσης εκτυπωτή που εισήχθηκε στο Windows Server 2008. Η εφαρμογή TS Easy Print διασφαλίζει ότι οι υπολογιστές-πελάτες εκτυπωτή είναι πάντα εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιόδους λειτουργίας και ότι δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή στον terminal server. Επιπλέον, η εφαρμογή TS Easy Print αντιμετωπίζει διάφορα άλλα ζητήματα ανακατεύθυνσης εκτυπωτή που ήταν προβληματικά στο παρελθόν. Οι ουρές εκτύπωσης ομαδοποιούνται πλέον ανά περίοδο λειτουργίας, όλες οι ιδιότητες εκτυπωτή είναι πλέον διαθέσιμες στην απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας και οι διαχειριστές του terminal server μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ρύθμιση πολιτικής για την ανακατεύθυνση μόνο του προεπιλεγμένου εκτυπωτή. Η εφαρμογή Terminal Services Easy Print είναι πλέον ο προεπιλεγμένος μηχανισμός ανακατεύθυνσης εκτυπωτή στις υπηρεσίες Terminal Services. Επομένως, δεν απαιτείται καμία ρύθμιση παραμέτρων για τη χρήση αυτής της δυνατότητας.

Τι απαιτείται για τη χρήση της εφαρμογής TS Easy Print

Για τη χρήση της εφαρμογής Terminal Services Easy Print Windows, το Server 2008 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή των υπηρεσιών Terminal Services. Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση επιπρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης και δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη ρύθμιση παραμέτρων. Στον πελάτη των υπηρεσιών Terminal Services, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα πελάτη Terminal Services client 6.1 και το Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1.

Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή

Στο RDC 6.1, ο έλεγχος ταυτότητας διακομιστή επαληθεύει ότι συνδέεστε στον σωστό απομακρυσμένο υπολογιστή ή απομακρυσμένο διακομιστή. Αυτή η δυνατότητα ασφαλείας σας εμποδίζει να συνδεθείτε με έναν υπολογιστή ή διακομιστή με τον οποίο δεν σκοπεύατε να συνδεθείτε. Αυτή η δυνατότητα σας εμποδίζει επίσης να αποκαλύψετε κατά λάθος εμπιστευτικές πληροφορίες.

Από προεπιλογή, ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη ενεργοποιείται για τη σύνδεση. Ωστόσο, εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω τρεις επιλογές ελέγχου ταυτότητας:
 • Σύνδεση ακόμα και αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας (Always connect, even if authentication fails)

  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να συνδεθείτε ακόμα και όταν το πρόγραμμα RDC 6.1 δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή.
 • Προειδοποίηση αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας (Warn me if authentication fails)

  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, το RDC 6.1 σας ενημερώνει εάν δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή. Αυτή η επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν θα προχωρήσετε στη σύνδεση.
 • Να μην γίνεται σύνδεση αν αποτύχει ο έλεγχος ταυτότητας (Don’t connect if authentication fails)

  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε όταν το RDC 6.1 δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητα του απομακρυσμένου υπολογιστή.

Ανακατεύθυνση πόρων

Το πρόγραμμα-πελάτη RDC 6,1 σας βοηθά να ανακατευθύνετε συσκευές "Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας" (Plug and Play), οι οποίες υποστηρίζουν την ανακατεύθυνση.

Για να ανακατευθύνετε μια συσκευή "Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας" (Plug and Play), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), έπειτα στην καρτέλα Τοπικοί Πόροι (Local Resources), κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα (More) και, τέλος, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συσκευές τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας που υποστηρίζονται (Supported Plug and Play devices).
Σημείωση Ένας υπολογιστής πελάτης με Windows XP που τρέχει το πρόγραμμα RDP 6.1 υποστηρίζει μόνο Σημείο Εξυπηρέτησης (POS) για συσκευές .NET. Ένας υπολογιστής πελάτης με Windows XP που τρέχει το πρόγραμμα RDP 6.1 δεν υποστηρίζει συσκευές πρωτοκόλλου Media Transfer Protocol (MTP) όπως οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι συσκευές αναπαραγωγής μέσων.

Διακομιστές Terminal Server Gateway

Ένας διακομιστής Terminal Server Gateway (TS Gateway) είναι ένα είδος πύλης που επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να συνδέονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές σε ένα εταιρικό δίκτυο. Αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται από οποιονδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση στο Internet. Η πύλη TS χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο RDP (Remote Desktop Protocol) μαζί με το πρωτόκολλο HTTPS για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πιο ασφαλή, κρυπτογραφημένη σύνδεση.

Οι παλαιότερες εκδόσεις του RDC δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης με απομακρυσμένους υπολογιστές μέσα από τείχη προστασίας και συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου. Αυτό συμβαίνει επειδή η θύρα 3389 συνήθως αποκλείεται για τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου. Η θύρα 3389 είναι αυτή που χρησιμοποιείται για συνδέσεις απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Ωστόσο, ένας διακομιστής πύλης TS χρησιμοποιεί τη θύρα 443. Η θύρα 443 μεταδίδει δεδομένα μέσω μιας διοχέτευσης SSL (Secure Sockets Layer).

Ένας διακομιστής TS Gateway διαθέτει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 • Επιτρέπει συνδέσεις Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας σε ένα εταιρικό δίκτυο από το Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν απαιτεί σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN).
 • Ενεργοποιεί συνδέσεις σε απομακρυσμένους υπολογιστές μέσα από τείχη προστασίας.
 • Σας βοηθά να κάνετε κοινή χρήστη μιας σύνδεσης δικτύου με άλλα προγράμματα, τα οποία εκτελούνται στον υπολογιστή. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) αντί για το εταιρικό δίκτυο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της απομακρυσμένης σύνδεσης.
Για να καθορίσετε ένα διακομιστή πύλης TS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), έπειτα στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση αυτών των ρυθμίσεων διακομιστή πύλης TS (Use these TS Gateway server settings), πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή (Server name) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης από τη λίστα Μέθοδοι σύνδεσης (Logon methods):
  • Να μου επιτραπεί να επιλέξω αργότερα (Allow me to select later)

   Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε μια μέθοδο σύνδεσης κατά τη σύνδεση.
  • Να ζητείται κωδικός πρόσβασης (Ask for password)

   Αυτή η επιλογή σας ζητά κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση.
  • Έξυπνη κάρτα

   Αυτή η επιλογή σας ζητά να τοποθετήσετε μια έξυπνη κάρτα κατά τη σύνδεση.
 4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Παράκαμψη διακομιστή πύλης TS για τοπικές διευθύνσεις (Bypass TS Gateway server for local addresses). Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εμποδίζετε την ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας από και προς τις διευθύνσεις τοπικού δικτύου μέσω του διακομιστή πύλης TS. Αυτή η επιλογή κάνει τη σύνδεση πιο γρήγορη.

Terminal Services RemoteApp

Η εφαρμογή TS RemoteApp είναι μια δυνατότητα των υπηρεσιών Windows Server Terminal Services, η οποία δίνει στους υπολογιστές-πελάτες τη δυνατότητα να συνδέονται με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή και να χρησιμοποιούν προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Για παράδειγμα, ένας χώρος εργασίας ενδέχεται να έχει έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με τον οποίο μπορούν να συνδέονται οι υπάλληλοι και να χρησιμοποιούν το Microsoft Word. Ένας διαχειριστής πρέπει πρώτα να δημοσιεύει τα προγράμματα έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι τελικοί χρήστες. Η εμπειρία για τους τελικούς χρήστες είναι ίδια με τη χρήση ενός προγράμματος που είναι εγκατεστημένο στον τοπικό υπολογιστή.

Η δυνατότητα TS RemoteApp καθιστά ευκολότερη τη διαχείριση του συστήματος, επειδή υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο του προγράμματος για αναβάθμιση και συντήρηση αντί των πολλών αντιγράφων που είναι εγκατεστημένα σε μεμονωμένους υπολογιστές.

Επέκταση οθόνης

Η Σύνδεση Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας υποστηρίζει προβολέςυψηλής ανάλυσης που μπορούν να επεκταθούν σε πολλαπλές οθόνες. Ωστόσο, η συνολική ανάλυση όλων των οθονών πρέπει να είναι κάτω από 4096 x 2048 pixel. Οι οθόνες πρέπει να έχουν την ίδια ανάλυση. Επιπλέον, οι οθόνες πρέπει να είναι στοιχισμένες η μία δίπλα στην άλλη.

Για να επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας του απομακρυσμένου υπολογιστή σε πολλές οθόνες, πληκτρολογήστε Mstsc /span σε μια γραμμή εντολών.

Οπτικές βελτιώσεις

Η "Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας" (Remote Desktop Connection) υποστηρίζει τώρα και χρώματα 32-bit και εξομάλυνση γραμματοσειράς.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρώματος 32-bit, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), έπειτα στην καρτέλα Εμφάνιση (Display) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βέλτιστη ποιότητα (Highest Quality) (32 bit) στη λίστα Χρώματα (Colors).
Για να ενεργοποιήσετε την εξομάλυνση γραμματοσειρών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Επικοινωνία (Communications) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 2. Κάντε κλικ στην ενότητα Επιλογές (Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Εμπειρία (Experience) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εξομάλυνση γραμματοσειρών (Font smoothing).

Γνωστά θέματα

 • Εάν έχετε εγκατεστημένο το Multilingual User Interface Pack (MUI) για RDC 6.0 που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft, KB 925877, πρέπει να εγκαταστήσετε το RDC 6.1 MUI για RDC για να εργαστείτε με MUI.

  Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί την αγγλική έκδοση των Windows XP SP2 με το Windows XP SP2 MUI, μπορείτε να επιλέξετε μια έκδοση που δεν είναι στα αγγλικά για το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI). Ωστόσο, μπορεί να εμφανίζεται κείμενο στα αγγλικά στο περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) αντί για την έκδοση γλώσσας που επιλέξατε, ή το περιβάλλον εργασίας χρήστη (UI) μπορεί να μην εμφανίζεται καθόλου. Για να διορθωθεί αυτό το ζήτημα στα Windows XP SP2 όταν πραγματοποιείται εγκατάσταση του RDC 6.0, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος πελάτη RDC 6.1 MUI που περιγράφεται στο KB 952230.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος πελάτη RDC 6.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  952230 Περιγραφή της MUI για την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος πελάτη σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας 6.1 για Windows XP Service Pack 2. (US)
 • Οι συνδέσεις από το συμπληρωματικό πρόγραμμα Κονσόλας Διαχείρισης Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας της Microsoft σε υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το RDC 6.1 δεν πραγματοποιούνται στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας ή την περίοδο λειτουργίας του διαχειριστή του διακομιστή.

  Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
  Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Σύνδεσης Απομακρυσμένης Επιφάνειας Εργασίας 6.1 με σημαία /admin για να συνδεθείτε στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας των υπολογιστών με Windows Server 2003 ή στην περίοδο λειτουργίας διαχειριστή των υπολογιστών με Windows Server 2008.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αποδοκιμασία του /admin στοRDC 6.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  947723 Αλλαγές στην απομακρυσμένη διαχείριση στο Windows Server 2008 (US)
 • Η επαναφορά συστήματος αποτυγχάνει στην επαναφορά του πελάτη Mstsc στο RDC 6.0 εάν έχετε πραγματοποιήσει αναβάθμιση από το RDC 6.0 στο RDC 6.1.

  Λύση για το RDC 6.0
  Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Χρησιμοποιήστε την επαναφορά συστήματος για να ορίσετε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος πριν το RDC 6.0.
  2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να απεγκαταστήσετε το RDC 6.0 (KB925876).
  3. Επανεγκατάσταση του RDC 6.0 (KB925876).
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  925876 Σύνδεση Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) (Terminal Services Client 6.0)

  Λύση για το RDC 6.0 MUI
  Για να διορθώσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Χρησιμοποιήστε την επαναφορά συστήματος για να ορίσετε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος πριν το RDC 6.0 και το RDC 6.0 MUI.
  2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να απεγκαταστήσετε το RDC 6.0 (KB925876) και το RDC 6.0 MUI (KB925877).
  3. Επανεγκατάσταση του RDC 6.0 (KB925876).
  4. Επανεγκατάσταση του RDC 6.0 MUI (KB925877).
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  925877 Περιγραφή του MUI του Remote Desktop Connection 6.0

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB952155).
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Ιουνίου 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Windows XP Service Pack 2.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες προηγούμενες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows XP με SP2, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19205-May-200819:58x86SP2
Aaclient.mui6.0.6001.180004,09605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstsc.chmNot Applicable101,72301-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhmstsc.exe6.0.6001.18000677,88805-May-200808:37x86SP2
Lhmstsc.mui6.0.6001.1800049,15205-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstscx.dll6.0.6001.180002,061,82405-May-200819:58x86SP2
Lhmstscx.mui6.0.6001.1800086,01605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Rhttpaa.dll6.0.6001.18000290,30405-May-200819:58x86SP2
Tscinst.vbsNot Applicable18,91705-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tscuinst.vbsNot Applicable13,80105-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24805-May-200819:58x86SP2
W2k3rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxprd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhrdesk.chmNot Applicable31,78501-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Properties

Article ID: 952155 - Last Review: 08/12/2008 10:13:52 - Revision: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver KB952155
Feedback