Μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί περιβάλλον ADO ενδέχεται να δυσλειτουργήσει ή να προκληθεί απώλεια δεδομένων όταν η εφαρμογή συνδέεται με τον SQL Server στα Windows Vista, στα Windows XP ή στον Windows Server 2008

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
 • Μια εφαρμογή συνδέεται σε ένα από τα παρακάτω προϊόντα:
  • Microsoft SQL Server 2005
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2000
  • SQL Server Desktop Engine (γνωστό και ως MSDE 2000)
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη δήλωση SET NOCOUNT ON για τη σύνδεση.
 • Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα δρομέα προγράμματος πελάτη Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) για την εισαγωγή μιας γραμμής σε πίνακα που έχει στήλη ιδιοτήτων.
Όταν η εφαρμογή πραγματοποιεί ερώτημα για την τιμή της στήλης ιδιοτήτων της γραμμής που εισάχθηκε πρόσφατα, επιστρέφει εσφαλμένα η τιμή "0". Όταν επιστρέφει αυτή τη τιμή, μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας ActiveX Data Objects (ADO) μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία ή μπορεί να πραγματοποιηθεί απώλεια δεδομένων. Αν θα πραγματοποιηθεί δυσλειτουργία ή απώλεια δεδομένων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η εφαρμογή αυτό το σενάριο.

Σημείωση Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο εάν η εφαρμογή χρησιμοποιεί δρομέα προγράμματος-πελάτη. Εάν η εφαρμογή χρησιμοποιεί δρομέα διακομιστή, η εφαρμογή δεν επηρεάζεται.

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται στα στοιχεία Microsoft Data Access Components (MDAC) των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων των Windows:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) με επείγουσα επιδιόρθωση 940569
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2008
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωτικής έκδοσης για Windows Vista και για Windows Server 2008

Πληροφορίες ενημερωτικής έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows Vista (KB952287).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης των Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x64 (KB952287).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για το Windows Server 2008 (KB952287).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία Itanium (KB952287).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για το Windows Server 2008 x64 Edition (KB952287).

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση:
951937 Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista, Windows Server 2008, ή Windows XP, επιστρέφει μια εσφαλμένη τιμή όταν μια εφαρμογή υποβάλει ερώτημα για την τιμή της στήλης ιδιοτήτων μιας σειράς που εισάχθηκε πρόσφατα σε διάφορες εκδόσεις του SQL Server 2005 και του SQL Server 2000 (US)

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows Vista SP1 ή Windows Server 2008, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_1_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,93930-Apr-200823:38Not applicable
Package_1_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,68730-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78130-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,52530-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78130-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,52530-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,78130-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,52730-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,72130-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable2,46730-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,34830-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,36730-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,68230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,71330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,34630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,36530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42430-Apr-200823:38Not applicable
Update-bf.mumNot applicable2,94830-Apr-200823:38Not applicable
X86_2c48dfab1cc965a99d5e14330721a876_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_e5a6e4676ca2b1df.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_5ad64428f668d66940f5988bca49df14_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_9e4ce6eeac13fb32.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_a518e38c41efb837657a7f7f849210cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_bcbc210d58c11d35.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_b009e98a1b40d6799cc0d4f3d8c43d5b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_7e3639c73f94f61c.manifestNot applicable73830-Apr-200823:38Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_5fb7376b44d6ca52.manifestNot applicable15,30230-Apr-200805:59Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_6083b6385dc1f24b.manifestNot applicable14,99230-Apr-200805:46Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b5167d41eb560f.manifestNot applicable15,31130-Apr-200811:31Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_6242b4705b055b35.manifestNot applicable15,00130-Apr-200806:23Not applicable
Msadce.dll6.0.6000.16683454,65630-Apr-200805:29x86
Msadce.dll6.0.6000.20825454,65630-Apr-200805:19x86
Msadce.dll6.0.6001.18065454,65630-Apr-200805:36x86
Msadce.dll6.0.6001.22169454,65630-Apr-200805:25x86
Windows Vista SP1 ή Windows Server 2008, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_08ffd6b3a41d8cf12b995cdb1bc55ca8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_f00a28c0d4575f89.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_6554b12368d93c29d258fa068beeacb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_53bf3c8256079855.manifestNot applicable74230-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_92b92fefaf63b29d3d9b111bf051aa19_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_47eb94d43361fbec.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_acc8bd2bb0a1a3f9574650e037394b79_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_b532e9f5687ecc30.manifestNot applicable74230-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_b21d6edfb06f6e5b428f8c0b17b77390_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_544379971d6872d3.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_f3767f37e6a469471e59a087a2a3c329_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_de20af5030e1a425.manifestNot applicable1,12430-Apr-200823:38Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_bbd5d2eefd343b88.manifestNot applicable14,98630-Apr-200806:16Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_bca251bc161f6381.manifestNot applicable14,67430-Apr-200806:10Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_bdd3b200fa48c745.manifestNot applicable14,99530-Apr-200810:38Not applicable
Amd64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_be614ff41362cc6b.manifestNot applicable14,68330-Apr-200808:21Not applicable
Package_1_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,20130-Apr-200823:38Not applicable
Package_1_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,21530-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,04130-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,05130-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,04130-Apr-200823:38Not applicable
Package_3_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,05130-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,04130-Apr-200823:38Not applicable
Package_4_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,05330-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,73130-Apr-200823:38Not applicable
Package_5_for_kb952287~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,48130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,35630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,37530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,69230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,72330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41030-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42930-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41230-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43130-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42030-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43930-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,35430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,37330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41330-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43230-Apr-200823:38Not applicable
Update-bf.mumNot applicable2,97030-Apr-200823:38Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16683_none_5fb7376b44d6ca52.manifestNot applicable15,30230-Apr-200805:59Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20825_none_6083b6385dc1f24b.manifestNot applicable14,99230-Apr-200805:46Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b5167d41eb560f.manifestNot applicable15,31130-Apr-200811:31Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_6242b4705b055b35.manifestNot applicable15,00130-Apr-200806:23Not applicable
Msadce.dll6.0.6000.16683585,72830-Apr-200805:40x64
Msadce.dll6.0.6000.20825585,72830-Apr-200805:32x64
Msadce.dll6.0.6001.18065589,82430-Apr-200805:56x64
Msadce.dll6.0.6001.22169589,82430-Apr-200805:52x64
Msadce.dll6.0.6000.16683454,65630-Apr-200805:29x86
Msadce.dll6.0.6000.20825454,65630-Apr-200805:19x86
Msadce.dll6.0.6001.18065454,65630-Apr-200805:36x86
Msadce.dll6.0.6001.22169454,65630-Apr-200805:25x86
Windows Vista SP1 ή Windows Server 2008, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_5903d1b59947dbb3ddc96020a915c93a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_505b1c79846ce4d7.manifestNot applicable1,12230-Apr-200823:38Not applicable
Ia64_613f284755f6d1e72e381257345aff3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_d250aa7a25958358.manifestNot applicable1,12230-Apr-200823:38Not applicable
Ia64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b6ba7341e95f0b.manifestNot applicable14,97830-Apr-200809:04Not applicable
Ia64_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_624458665b036431.manifestNot applicable14,66730-Apr-200810:29Not applicable
Package_1_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,03630-Apr-200823:38Not applicable
Package_1_for_kb952287~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,04430-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable2,03630-Apr-200823:38Not applicable
Package_2_for_kb952287~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable3,04430-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,40730-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42630-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41030-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,42930-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,41530-Apr-200823:38Not applicable
Package_for_kb952287_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot applicable1,43430-Apr-200823:38Not applicable
Update-bf.mumNot applicable1,88730-Apr-200823:38Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18065_none_61b5167d41eb560f.manifestNot applicable15,31130-Apr-200811:31Not applicable
X86_microsoft-windows-m..nts-mdac-rds-ce-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22169_none_6242b4705b055b35.manifestNot applicable15,00130-Apr-200806:23Not applicable
Msadce.dll6.0.6001.180651,175,55230-Apr-200806:57IA-64
Msadce.dll6.0.6001.221691,175,55230-Apr-200805:36IA-64
Msadce.dll6.0.6001.18065454,65630-Apr-200805:36x86
Msadce.dll6.0.6001.22169454,65630-Apr-200805:25x86

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης για Windows XP

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB952287).

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο το Windows XP SP2 ή το Windows XP SP3 στον υπολογιστή.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση:
951937 Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Vista, Windows Server 2008, ή Windows XP, επιστρέφει μια εσφαλμένη τιμή όταν μια εφαρμογή υποβάλει ερώτημα για την τιμή της στήλης ιδιοτήτων μιας σειράς που εισάχθηκε πρόσφατα σε διάφορες εκδόσεις του SQL Server 2005 και του SQL Server 2000 (US)

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows XP SP2, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msadce.dll2.81.1135.0331,77601-May-200814:30
Windows XP SP3, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msadce.dll2.81.3002.0331,77601-May-200814:33
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το πρόβλημα σας επηρεάζει εάν χρησιμοποιείτε Retail Management System (RMS) Store Operations ή Headquarters στο Microsoft Dynamics στα λειτουργικά συστήματα Windows που επηρεάζονται και που υποστηρίζονται. Σας συνιστούμε να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση μη έγκυρων δεδομένων ή η απώλεια δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
940569 Σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Microsoft Data Access Components 2.8, μια εφαρμογή λαμβάνει μια εσφαλμένη τιμή για τη στήλη ιδιοτήτων από μια βάση δεδομένων SQL Server 2005 (US)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 952287 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/21/2011 20:22:00 - Αναθεώρηση: 3.3

Service Pack 1 για Windows Vista, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe KB952287
Σχόλια