Διατίθεται η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:952858
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 και περιγράφει τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις που περιλαμβάνονται στο της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από το Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Περισσότερες πληροφορίες

Εκδόσεις και ονόματα αρχείων για τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

Ο αριθμός build τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Microsoft Office Outlook και το δρομολογητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Dynamics CRM 4.0 είναι 4.0.7333.1113.

Τα ονόματα αρχείων για το x 86 με Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 πακέτα έχουν ως εξής:
  • Για το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, το όνομα αρχείου είναι CRMv4.0-KB952858-i386-Server-INTLexe.
  • Για τον πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 πακέτο, το όνομα αρχείου είναι CRMv4.0-KB952858-i386-Client-INTL.exe.
  • Για το πακέτο Microsoft Dynamics CRM 4.0 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δρομολογητή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1, το όνομα αρχείου είναι CRMv4.0-KB952858-i386-δρομολογητή-INTL.exe.
Τα ονόματα αρχείων για πακέτα Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 με 64 x είναι οι εξής:
  • Για το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server, το όνομα αρχείου είναι CRMv4.0-KB952858-amd64-Server-INTL.exe.
  • Για το πακέτο Microsoft Dynamics CRM 4.0 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δρομολογητή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1, το όνομα αρχείου είναι CRMv4.0-KB952858-amd64-δρομολογητή-INTL.exe.

πληροφορίες κατάργησης της εγκατάστασης

Μπορεί να καταργηθεί η εγκατάστασή του Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1. Ωστόσο, θα πρέπει να αντίγραφα των βάσεων δεδομένων σας πριν να εγκαταστήσετε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1.

Εγκαταστήστε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Βοήθεια

Επιπρόσθετα με τις λειτουργικές βελτιώσεις και ενημερώσεις κώδικα σε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, μια ξεχωριστή ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Βοήθεια είναι επίσης διαθέσιμη σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. Σας παροτρύνουμε να εγκαταστήσετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Βοήθεια.Για περισσότερες πληροφορίες και εγκατάσταση οδηγίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
955921Μια ενημερωμένη έκδοση για τα αρχεία της Βοήθειας για το Microsoft Dynamics CRM 4.0 κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2008

Προσοχή σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή προσαρμογών

Όταν εξάγονται προσαρμογές από το διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0, εμείς δεν ενθαρρύνει να εισάγετε τις προσαρμογές σε διακομιστή Microsoft Dynamics CRM 4.0 στα ακόλουθα σενάρια:
  • Ο διακομιστής από τον οποίο εξάγετε τις προσαρμογές δεν διαθέτει το Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 εγκατεστημένο. Ωστόσο, ο διακομιστής στον οποίο κάνετε εισαγωγή των προσαρμογών έχει Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 εγκατεστημένο.
  • Ο διακομιστής από τον οποίο εξάγετε τις προσαρμογές έχει Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 εγκατεστημένο. Ωστόσο, ο διακομιστής στον οποίο κάνετε εισαγωγή των προσαρμογών δεν έχει Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 εγκατεστημένο.

Σημαντικά ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημαντικά ζητήματα που επιδιορθώνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1, κάντε κλικ στο παρακάτω αριθμούς άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
957792Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια εταιρεία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| εισαγωγή εταιρείας (Name = [Company_Name] Id=[OrganizationID]) απέτυχε"
957701Μια ροή εργασίας να παραμένει σε σε εξέλιξη ή αναμονής κατάστασης κατά την εκτέλεση της ροής εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
952046Το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν άλλα πρόσθετα του Outlook είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή
956129You may receive an error message when you try to save an appointment, promote an e-mail message, or run the E-mail Router in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server
955234The changes that you made in offline mode are lost when you go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
949564Windows Internet Explorer stops responding when you edit the working hours for a user in Microsoft Dynamics CRM 4.0
956805Error message when you edit an order that has the price locked in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: The product and the unit cannot be updated while the entity is locked., ErrorCode: -2147206371"
956869Error message when you create a new organization or import an organization in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Service msftesql was not found on computer '[Computer_name]'"
954349You cannot select a price list even though a Price List lookup button exists in the Create Entity form or in the Update Entity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954800Microsoft Outlook stops responding when you open, close, reply to, or forward e-mail messages in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
952724You cannot view any e-mail messages in the folders after you install the Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise client for Outlook
952925Error message when you try to add a user to Microsoft Dynamics CRM 4.0 from a trusted domain: "An error has occurred. Try this action again"
951718You receive script error messages when you browse through pages under the Microsoft Dynamics CRM folder in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
955049Error message when you try to go offline in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "Failed move data for entity 'Saved View' during action Insert, countRows=13"
948121Outlook may stop responding when you exit Outlook, go offline in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook, or go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
951884Η υπηρεσία Microsoft.crm.Application.Hoster.exe σταματά να λειτουργεί όταν εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με την Access για εργασία χωρίς σύνδεση
948043Δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις προσαρμογές από ένα σύστημα Microsoft Dynamics CRM 4.0 που αναβαθμίσατε σε άλλο σύστημα Microsoft Dynamics CRM 4.0 που αναβαθμίσατε επίσης
948045Το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται όταν παρακολουθείτε μια επαφή του Outlook με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook
948155Μια ημερομηνία ή ώρα μπορεί να μην να μετατραπεί σε ώρα UTC της βάσης δεδομένων για ορισμένες ζώνες ώρας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
948172Μήνυμα λάθους όταν διαγράφετε ένα στοιχείο ουράς από μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Διατίθεται εγγραφής"
951179Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με πρόσβαση για εργασία χωρίς σύνδεση: "Απέτυχε" Μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα"
949141Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προβολή στο CRM" μετά τη δημιουργία μιας συνάντησης με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook: "τουλάχιστον ένας παραλήπτης δεν ήταν δυνατό να επιλυθεί σε μια εγγραφή στο σύστημα"
954916Μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση μιας δραστηριότητας από την προβολή "Εργασίες" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα: 'LOCID_UI_DIR' δεν έχει οριστεί"
950175Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το Outlook, όπως αναμένεται, μέχρι να φορτώνονται όλα τα πρόσθετα Microsoft Dynamics CRM 4.0
950680Οι κανόνες ροής εργασίας δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιείτε την ανάπτυξη διαχείρισης εταιρείας Οδηγό εισαγωγής για την εισαγωγή μιας εταιρείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
953905Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση για τις αλλαγές ζώνης ώρας και χειμερινής / θερινής ώρας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 και το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Microsoft Office Outlook
951300Η δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου, δεν μπορείτε να βρείτε άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft και την κατάσταση των ορισμένα συμβόλαια τ/υ δεν μπορεί να οριστεί σε λήξης όταν εκτελείτε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager
952019Η υπηρεσία μηχανισμού δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 4.0 Microsoft Dynamics CRM διακόπτει την επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Πλήρη λίστα των ζητημάτων που επιδιορθώνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Dynamics CRM 4.0

For more information about any of the issues that are fixed in Update Rollup 1, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
957701Μια ροή εργασίας να παραμένει σε σε εξέλιξη ή αναμονής κατάστασης κατά την εκτέλεση της ροής εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
955056The "Mail Merge" function in Microsoft Dynamics CRM 4.0 transfers special characters incorrectly to Microsoft Word
954673The e-mail message is not sent after you finish the Create Quick Campaign Wizard in Microsoft Dynamics CRM 4.0
953291You cannot use the SetFocus() function to retain focus in a field in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954549Internet e-mail messages that contain dangerous or nonprintable characters in the Subject line are sent directly to the Microsoft Dynamics CRM forward mailbox when you use Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
953905An update is available for the time zone and daylight saving time changes in Microsoft Dynamics CRM 4.0 and in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook
957703The Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook stops responding when you change an option in the Options dialog box
953284When you send an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook, the message remains in the "In progress" folder of the "My work" queue
955286Deployment Manager stops responding when you open Server Manager in Deployment Manager in Microsoft Dynamics CRM 4.0
956805Error message when you edit an order that has the price locked in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: The product and the unit cannot be updated while the entity is locked., ErrorCode: -2147206371"
950521An English-language MSN Money Web page opens when you double-click a URL that includes a Japanese ticker symbol or a Chinese ticker symbol in Microsoft Dynamics CRM 4.0
955065You may experience layout issues or formatting issues when you run a report in some versions of Microsoft Dynamics CRM 4.0
952733Changes to the contact data filter do not synchronize with a user's Outlook contacts in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Microsoft Office Outlook
951640Error message when you view a workflow in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it"
954655Microsoft Dynamics CRM 4.0 δεν εκτελεί έναν έλεγχο μοναδικότητα στον κωδικό προϊόντος μετά την προσθήκη ενός προσαρμοσμένου χαρακτηριστικού σε μια οντότητα προϊόντων
952979Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πρόσθετων κριτηρίων εύρεσης για να προβάλετε τις αποθηκευμένες προβολές στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εμφάνιση αυτής της συνδεδεμένης οντότητας"
957792Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε μια εταιρεία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| εισαγωγή εταιρείας (Name = [Company_Name] Id=[OrganizationID]) απέτυχε"
952311Μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Ανανέωση λίστας σε ένα πλέγμα σχεδίασης μιας προβολής στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σειρά από στήλες δεν συμφωνούν με αυτά της σελιδοποίησης"
949564Ο Windows Internet Explorer σταματά να ανταποκρίνεται κατά την επεξεργασία των εργάσιμων ωρών για ένα χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
956585Μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction ενέργεια απέτυχε"
951549Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να καταργήσετε ένα διαχειριστή από το χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα"
951065Error message when you try to use the Advanced Find function to add contacts to a marketing list in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred"
953099A workflow is triggered unexpectedly in Microsoft Dynamics CRM 4.0
952874An automatically generated invoice number is one character short when you create an invoice in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954917You cannot create a follow-up activity if you set the "Assign to" field to a queue in Microsoft Dynamics CRM 4.0
950430You can submit a Microsoft Dynamics CRM 4.0 form even if a required lookup field does not contain a valid value
950475The Status Reason value of an appointment record is changed to a default value when you run the Dismiss function on a tracked Outlook calendar reminder in Microsoft Dynamics CRM 4.0
948530An update of Microsoft Dynamics CRM 4.0 does not change the Microsoft Dynamics CRM database if you install the MUI Pack on a computer that runs Microsoft Dynamics CRM 4.0
953340E-mail messages from a CRM user to a queue are not delivered in Microsoft Dynamics CRM 4.0
955247Error message when you try to close an opportunity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "A validation error occurred. The length of the 'subject' attribute of the 'opportunityclose' entity exceeded the maximum allowed length of '100'"
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server
954256Error message when you schedule a service activity that involves equipment or a facility in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as 'Do Not Allow' e-mail"
953842Error message when you try to convert an existing lead in some quick campaign responses to entities in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it"
952046Το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για το Outlook ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν άλλα πρόσθετα του Outlook είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή
955234The changes that you made in offline mode are lost when you go online in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
954349You cannot select a price list even though a Price List lookup button exists in the Create Entity form or in the Update Entity form in Microsoft Dynamics CRM 4.0
951309Labels are not translated as expected after you import labels into Microsoft Dynamics CRM 4.0
956129Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε μια συνάντηση, προβιβάζετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η εκτέλεση του μηχανισμού δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
950414Error message when you promote an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "An error occurred while promoting a Microsoft CRM e-mail message" Error message when you promote an e-mail message in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "An error occurred while promoting a Microsoft CRM e-mail message"
947818A field that does not have a name appears on the Non-Event Dependencies tab in the Form Properties dialog box after you create a new custom entity in Microsoft Dynamics CRM 4.0
949719Error message when you track a received e-mail message or when you send a tracked e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error occurred promoting this item to Microsoft Dynamics CRM"
950006Μια δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν προστίθεται σε μια υπόθεση, όταν μετατρέπετε τη δραστηριότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια υπόθεση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
952925Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να προσθέσετε ένα χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 4.0 από έναν αξιόπιστο τομέα: "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα. Δοκιμάστε ξανά αυτήν την ενέργεια"
951477Μήνυμα λάθους όταν εκτελείτε τη λειτουργία "Αποστολή διαφημιστικών μέσω email", χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα χρήστη στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Είτε δεν έχετε πρόσβαση στην εγγραφή ή δεν υπάρχει εγγραφή"
950202Το μεταφρασμένο ετικέτες εξαφανίζονται όταν προσθέτετε μια νέα τιμή σε ένα πεδίο λίστας επιλογών ενός χαρακτηριστικού για μια οντότητα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
951274Error message when you try to import an organization into Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): There is no such object on the server"
951319You receive error messages when you create an appointment in Microsoft Dynamics CRM 4.0
950886Error message when you start the report wizard or when you perform the Bulk Import activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The logged on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action"
951502You cannot open an e-mail message that is sent from a Microsoft Dynamics CRM 4.0 user
953185The Resume function does not work as expected when you run the function for the Update Contract States job in the Turkish version of Microsoft Dynamics CRM 4.0
948008A new follow-up activity is still owned by the original user after you change the user in Microsoft Dynamics CRM 4.0
952149The Male label and the Female label are translated incorrectly in the Czech version of Microsoft Dynamics CRM 4.0
951252One or more customizations may be unexpectedly deleted on a report when you use the report wizard to modify the report in Microsoft Dynamics CRM 4.0
951919A workflow rule does not continue even though the "Wait" conditions are met in Microsoft Dynamics CRM 4.0
949068The Regarding field in an e-mail activity contains no value when you use a template that contains a Regarding field in Microsoft Dynamics CRM 4.0
948876Internet Explorer stops responding when you use the Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client to save or to send an e-mail message that has a large body
948604Error message when you try to provision a language in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.LocalizedLabel' with unique index 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect'"
948035FIX: The "New Record" button and the "Add Existing Record" button are missing in Microsoft Dynamics CRM 4.0
952019Η υπηρεσία μηχανισμού δρομολόγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 4.0 Microsoft Dynamics CRM διακόπτει την επεξεργασία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο
952115The dynamic value fields contain no content when you use an e-mail template to send a direct e-mail message in Microsoft Dynamics CRM 4.0
950374Text appears in a single line when you open the Preview page for an activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954916Μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση μιας δραστηριότητας από την προβολή "Εργασίες" στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Σφάλμα: 'LOCID_UI_DIR' δεν έχει οριστεί"
948843You may experience slow performance when you run or edit workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0
948126Not all workflows are displayed in a lookup window for the relationships of an account in Microsoft Dynamics CRM 4.0
947978Some string variables are not passed to a custom Web form after you set a custom Web page as the default home page in Microsoft Dynamics CRM 4.0
955049Error message when you try to go offline in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook: "Failed move data for entity 'Saved View' during action Insert, countRows=13"
952815Error message when you run an Advanced Find query in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application"
949732A bit type field is unexpectedly set back to the default value when you run a workflow rule to update some other fields of a record in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954498The marketing list still contains the members that you want to remove when you click Update Marketing List in the Manage Members page in Microsoft Dynamics CRM 4.0
951206Μια πρόταση FetchXML που περιέχει την <link-entity>πρόταση μπορεί να επιστρέφει εσφαλμένα δεδομένα ή λανθασμένα δεδομένα στο Microsoft Dynamics CRM 4.0</link-entity>
951301Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση στο Microsoft Dynamics CRM για το Microsoft Office Outlook με την Access για εργασία χωρίς σύνδεση: "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα του SQL Server. Προσπαθήστε πάλι οφείλεται σε διαδοχικές έχει ρυθμιστεί αυτή η ενέργεια"
951718Εμφανίζονται μηνύματα λάθους δέσμης ενεργειών όταν κάνετε περιήγηση στις σελίδες κάτω από το φάκελο του Microsoft Dynamics CRM στον υπολογιστή-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook
950088Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποστέλλονται από το Outlook Web Access, Outlook Mobile Access ή κανόνων του Outlook μετά το άνοιγμα του προγράμματος-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook
952945Καρτέλα "Απόρρητο" στη σελίδα "Ρύθμιση προσωπικών επιλογών" δεν περιέχει μια σύνδεση με το σφάλμα αναφοράς δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
952547Μια εγγραφή μετακινείται προς το τέλος της περιοχής πλέγματος αν αναπτύξετε την ενότητα προεπισκόπηση της εγγραφής στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
951538Η τιμή στη στήλη Πραγματική λήξη είναι εσφαλμένη στην προβολή "μηνυμάτων ηλεκτρονικού My λήψης ταχυδρομείου" λίστα δραστηριοτήτων τύπος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
950154Μήνυμα λάθους όταν αλλάζετε το πεδίο μητρικός λογαριασμός, σε μια φόρμα ευκαιρίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Χωρίς χαρακτηριστικό"
949925Την περίπτωση η υπηρεσία δεν εκχωρούνται σε κάποιον χρήστη, όταν κάνετε κλικ στην εντολή αντιστοίχιση στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
950229Μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να προσθέσετε ένα προϊόν σε μια ευκαιρία στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την τιμολόγηση ενός στοιχείου γραμμής λεπτομερειών"
954800Το Microsoft Outlook παύει να ανταποκρίνεται κατά το άνοιγμα, κλείσιμο, απάντηση ή προώθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook
952673Error message when you try to open a Calendar view in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Event Journaling Invalid Recipient Type"
951300Η δυνατότητα αναζήτησης πλήρους κειμένου, δεν μπορείτε να βρείτε άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft και την κατάσταση των ορισμένα συμβόλαια τ/υ δεν μπορεί να οριστεί σε λήξης όταν εκτελείτε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager
948043Δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις προσαρμογές από ένα σύστημα Microsoft Dynamics CRM 4.0 που αναβαθμίσατε σε άλλο σύστημα Microsoft Dynamics CRM 4.0 που αναβαθμίσατε επίσης
951098The Year view of the MiniCalendar view does not display the data correctly if you click to select the "Show week number in Calendar views" check box on the Customer Regional Options - Personal Options form in Microsoft Dynamics CRM 4.0
948588Error message when you import customizations in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Failure: bulkoperation: Invalid Argument"
948172Μήνυμα λάθους όταν διαγράφετε ένα στοιχείο ουράς από μια ουρά στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Διατίθεται εγγραφής"
950680Οι κανόνες ροής εργασίας δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιείτε την ανάπτυξη διαχείρισης εταιρείας Οδηγό εισαγωγής για την εισαγωγή μιας εταιρείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
951884Η υπηρεσία Microsoft.crm.Application.Hoster.exe σταματά να λειτουργεί όταν εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με την Access για εργασία χωρίς σύνδεση
952576The "RetrieveTeamsSystemUserResponse" class does not return all attributes in Microsoft Dynamics CRM 4.0
948746Error message when you execute a plug-in on a nondefault organization instance in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The request failed with HTTP status 401 unauthorized"
950175Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το Outlook, όπως αναμένεται, μέχρι να φορτώνονται όλα τα πρόσθετα Microsoft Dynamics CRM 4.0
951690An e-mail activity does not appear in the Preview page when you try to preview the e-mail activity in Microsoft Dynamics CRM 4.0
947860FIX: Error message when you use the Response messages of the SetStateEmailRequest object to set e-mail messages to Completed in Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: The specified sender type is not supported"
949347The "Move Up" button and the "Move Down" button are not available when you open the Attribute page for a bit type attribute in Microsoft Dynamics CRM 4.0
956720The scheduled due time of an activity is unexpectedly changed to "12:00 AM" after you specify a snooze time or you dismiss the activity in a reminder in the Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
949569Η λειτουργία εντοπισμού αναπαραγωγή δεν μπορεί να εντοπίσει διπλότυπες εγγραφές, κατά τη χρήση μιας pre-update συγκρότησης προσθήκης της διαδικασίας ενημέρωσης στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
948002Ο χρόνος που έχει ξεκινήσει και την ώρα ολοκλήρωσης είναι λανθασμένες σε ροές εργασίας σε μια εγγραφή οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
948121Το Outlook ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την έξοδο από το Outlook, μεταβείτε χωρίς σύνδεση με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook ή συνδεθείτε με τον υπολογιστή-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook
948298Στη λίστα εγγραφών στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση καρτελών δεν φιλτράρονται από μια νέα επαφή στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
951268Αλλάζει το δεκαδικό διαχωριστικό που καθορίζετε στις ρυθμίσεις του χρήστη σε μια μη αγγλική έκδοση του Microsoft Dynamics CRM 3.0 απροσδόκητα μετά την αναβάθμιση σε Microsoft Dynamics CRM 4.0
948629Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με πρόσβαση για εργασία χωρίς σύνδεση: "Εισαγωγή απέτυχε μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα 'Προσθήκη συγκρότησης' κατά τη διάρκεια της ενέργειας, με countRows = [Αριθμός]"
956869Μήνυμα λάθους όταν δημιουργείτε μια νέα εταιρεία ή η εισαγωγή μιας εταιρείας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "η υπηρεσία msftesql δεν βρέθηκε στον υπολογιστή '[όνομα_υπολογιστή]'"
948157Μήνυμα λάθους κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής ή ανοίξτε μια υπάρχουσα εγγραφή στο Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Μη έγκυρο όρισμα"
951174Το περιεχόμενο στη σελίδα σημειώσεων μπορεί να μην εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα "Σημειώσεις" σε μια σελίδα οντότητας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
947401Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή προσαρμογών σε άλλη εταιρεία Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Αναγνωριστικά δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 χαρακτήρες"
948005Ο κωδικός συμβάντος OnSave ή τον κώδικα του συμβάντος OnLoad δεν ενεργοποιείται Αφού τροποποιήσετε ένα βήμα σε έναν κανόνα ροής εργασίας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
952724You cannot view any e-mail messages in the folders after you install the Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise client for Outlook
948770Microsoft Dynamics CRM 4.0 may close unexpectedly when you click the lookup button in a customer type field that triggers the OnChange event
948045Το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται όταν παρακολουθείτε μια επαφή του Outlook με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook
949141Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προβολή στο CRM" μετά τη δημιουργία μιας συνάντησης με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook: "τουλάχιστον ένας παραλήπτης δεν ήταν δυνατό να επιλυθεί σε μια εγγραφή στο σύστημα"
948155Μια ημερομηνία ή ώρα μπορεί να μην να μετατραπεί σε ώρα UTC της βάσης δεδομένων για ορισμένες ζώνες ώρας στο Microsoft Dynamics CRM 4.0
948122The collection of installed localized labels is incomplete when you use the Microsoft Dynamics CRM 4.0 metadata Web service to retrieve the collection
951179Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν προσπαθείτε να εργαστείτε χωρίς σύνδεση με το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook με πρόσβαση για εργασία χωρίς σύνδεση: "Απέτυχε" Μετακίνηση δεδομένων για την οντότητα"
949086You receive Outlook sync messages when you view a shared calendar or a shared contacts folder in Microsoft Dynamics CRM 4.0 client for Outlook
951849Error message when you run the Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router service on a computer that has multi-core processors: "An item with the same key has already been added"
952018A POP3 provider delivers hundreds of copies of the same e-mail messages to a Microsoft Dynamics CRM 4.0 database

Hotfixes and updates that you have to manually enable or configure

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 contains the following hotfixes and updates that you have to manually enable or configure. To enable or configure these hotfixes on the server that is running Microsoft Dynamics CRM 4.0, follow the instructions in the following Microsoft Knowledge Base articles:
948843You may experience slow performance when you run or edit workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0
950175Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το Outlook, όπως αναμένεται, μέχρι να φορτώνονται όλα τα πρόσθετα Microsoft Dynamics CRM 4.0
950542Synchronous plug-ins do not respond to the events that are triggered in Microsoft Dynamics CRM 4.0
953340E-mail messages from a CRM user to a queue are not delivered in Microsoft Dynamics CRM 4.0
954811Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager takes a long time to open on a Microsoft Dynamics CRM 4.0 server

Rollup update information

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηDownload the 952858 package now.

Release Date: November 24, 2008

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να εγκαταστήσετε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Πληροφορίες κατάργησης

Μπορεί να καταργηθεί η εγκατάστασή του Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων". Ωστόσο, θα πρέπει να αντίγραφα των βάσεων δεδομένων σας πριν να εγκαταστήσετε το Microsoft Dynamics CRM 4.0 της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Εάν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Για τις εκδόσεις x 64 και για τις εκδόσεις x 86 με βάση τις πληροφορίες του αρχείου είναι τα ίδια.

Το πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Dynamics CRM 4.0 για Outlook

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία
Action.js4.0.7333.111315/10/2008
Appgrid_defaultdata.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Controls.css.aspx4.0.7333.111315/10/2008
CRMABP32.dll4.0.7333.111315/10/2008
Crmaddin.dll4.0.7333.111315/10/2008
CrmCore.dll4.0.7333.111315/10/2008
CRMTemplate.dot4.0.7333.111315/10/2008
CRMTemplate.dotm4.0.7333.111315/10/2008
Date.js4.0.7333.111315/10/2008
Dlg_assignqueue.aspx4.0.7333.111315/10/2008
Duration.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Encodedecode.js4.0.7333.111315/10/2008
Filterentity.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Form.CRM.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Grid.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Img.lu.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.NUM.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.eml.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.ticker.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.URL.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Messagebody.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.application.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.platform.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.ui.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.metadataservice.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.platform.sdk.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.sdk.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.webservices.dll4.0.7333.111315/10/2008
Nav.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Notectrl.HTC4.0.7333.111315/10/2008
P_GrantAccessBulkForCreate.SQL4.0.7333.111315/10/2008
Personalsettings.aspx4.0.7333.111315/10/2008
Presence.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Select.picklist.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Slugsupport.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Table.dtm.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Timeedit.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Timesheet.js4.0.7333.111315/10/2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 μετεγκατάστασης δεδομένων

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία
Microsoft.crm.application.components.platform.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111315/10/2008

Διακομιστής Exchange Server

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll4.0.7333.111315/10/2008

Πολύγλωσσα User Interface Pack (MUI)

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία
Contact.XML4.0.7333.111315/10/2008

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΗμερομηνία
Account distribution detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Account distribution.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Επισκόπηση λογαριασμού Sub-Report.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Overview.rdl λογαριασμού4.0.7333.111315/10/2008
Account summary sub-report.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Summary.rdl λογαριασμού4.0.7333.111315/10/2008
Action.js4.0.7333.111315/10/2008
Activities.rdl4.0.7333.111315/10/2008
ActivitiesDetail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Appgrid_defaultdata.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Detail.rdl κατάστασης δραστηριότητας εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Καμπάνιας Sub-Report.rdl κατάσταση δραστηριότητας4.0.7333.111315/10/2008
Status.rdl δραστηριότητας εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Comparison.rdl εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Ευκαιρίας εκστρατείας εκτιμώμενη Detail.rdl έσοδα4.0.7333.111315/10/2008
Ευκαιρίας εκστρατείας πραγματικών εσόδων Detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Report.rdl ανάλυση επιδόσεων εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Επιδόσεις εκστρατείας Sub-Report.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Performance.rdl εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Τοποθετηθεί Detail.rdl παραγγελίας εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Detail.rdl απόκρισης εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Detail.rdl εργασίας εκστρατείας4.0.7333.111315/10/2008
Περίπτωση Detail.rdl πίνακα σύνοψης4.0.7333.111315/10/2008
Περίπτωση Table.rdl σύνοψη4.0.7333.111315/10/2008
Competitor win loss details.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Competitor win loss.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Controls.css.aspx4.0.7333.111315/10/2008
CrmCore.dll4.0.7333.111315/10/2008
CRMTemplate.dot4.0.7333.111315/10/2008
CRMTemplate.dotm4.0.7333.111315/10/2008
Database.Hotfix4.0.7333.111315/10/2008
Date.js4.0.7333.111315/10/2008
Dlg_assignqueue.aspx4.0.7333.111315/10/2008
Duration.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Edit.aspx4.0.7333.111315/10/2008
Encodedecode.js4.0.7333.111315/10/2008
Entityform.aspx4.0.7333.111315/10/2008
FetchBuilder.js4.0.7333.111315/10/2008
Filterentity.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Form.CRM.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Grid.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Img.lu.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.NUM.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.eml.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.ticker.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Input.Text.URL.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Invoice status detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Invoice status.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Τιμολόγιο Sub-Report.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Invoice.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Lead source effectiveness.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Messagebody.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.application.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.platform.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.components.ui.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.application.pages.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.metadataservice.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.objectmodel.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.platform.sdk.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.platform.server.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.sdk.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapin.Resources.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll4.0.7333.111315/10/2008
Microsoft.crm.webservices.dll4.0.7333.111315/10/2008
Nav.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Detail.rdl λογαριασμοί που αγνοήθηκαν4.0.7333.111315/10/2008
Accounts.rdl που αγνοήθηκαν4.0.7333.111315/10/2008
Detail.rdl υποθέσεις που αγνοήθηκαν4.0.7333.111315/10/2008
Cases.rdl που αγνοήθηκαν4.0.7333.111315/10/2008
Neglected leads detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Neglected leads.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Newimport.XML4.0.7333.111315/10/2008
Notectrl.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Σειρά Sub-Report.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Order.rdl4.0.7333.111315/10/2008
P_GrantAccessBulkForCreate.SQL4.0.7333.111315/10/2008
Personalsettings.aspx4.0.7333.111315/10/2008
presence.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Προϊόντων κατά λογαριασμό Detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Προϊόντα κατά Account.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Προϊόντων κατά επαφή Detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Προϊόντα κατά Contact.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Προσφορά Sub Report.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Quote.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Detail.rdl Ιστορικό πωλήσεων4.0.7333.111315/10/2008
History.rdl πωλήσεων4.0.7333.111315/10/2008
Sales pipeline detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Sales pipeline.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Select.picklist.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Service activity volume detail.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Service activity volume.rdl4.0.7333.111315/10/2008
Slugsupport.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Slugsupport.js4.0.7333.111315/10/2008
Table.dtm.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Timeedit.HTC4.0.7333.111315/10/2008
Timesheet.js4.0.7333.111315/10/2008
Τα πρώτα Detail.rdl άρθρων της Γνωσιακής Βάσης4.0.7333.111315/10/2008
Άνω Articles.rdl της Γνωσιακής Βάσης4.0.7333.111315/10/2008
Summary.rdl χρήστη4.0.7333.111315/10/2008
Web.config4.0.7333.111315/10/2008
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Business Solutions CRM λογισμικού επείγουσα επιδιόρθωση και η ενημερωμένη έκδοση πακέτου ορολογία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
887283Προδιαγραφές ονομάτων πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων και ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Microsoft Business Solutions CRM
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 952858 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2010 14:38:00 - Αναθεώρηση: 2.0

,

  • atdownload kbfix kbmbsmigrate kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB952858 KbMtel
Σχόλια